Aandeel niet-gecontracteerde wijkverpleging daalt met 3,3% in 2019

Deel dit bericht via

In 2019 is er minder niet-gecontracteerde wijkverpleging gedeclareerd dan in 2018. Het aandeel van de kosten in de niet-gecontracteerde wijkverpleging is gedaald van 9,0% in 2018 naar 5,7% in 2019. Ook het aandeel cliënten in de niet-gecontracteerde wijkverpleging is gedaald van 5,6% in 2018 naar 3,5% in 2019.

 Tabel 1: kosten in de (niet-)gecontracteerde wijkverpleging*

 

   Tabel 2: aantal cliënten in de (niet-)gecontracteerde zorg*

Leeftijdsopbouw in de (niet-)gecontracteerde wijkverpleging 

Opvallend blijft dat er in de leeftijdsgroep 25 tot en met 70 jaar relatief veel niet-gecontracteerde zorg wordt geleverd, terwijl in de leeftijdsgroep 70+ juist meer gebruik wordt gemaakt van gecontracteerde zorg (zie figuur 1). Tegelijkertijd zien we dat de diagnose dementie onder de chronisch zieke cliënten in de gecontracteerde wijkverpleging 25% is. Dit is hoger dan het aandeel cliënten met dementie (17%) in de niet-gecontracteerde wijkverpleging en heeft mogelijk te maken met de leeftijdsopbouw in de gecontracteerde en niet-gecontracteerde wijkverpleging. 

 

Figuur 1: percentage cliënten (niet-)gecontracteerde wijkverpleging per leeftijdsklasse in 2018 en 2019*

 

Tabel 3: Verdeling van chronische aandoeningen onder chronisch zieke cliënten in de wijkverpleging*

Regionale verschillen 

Landelijk gezien beslaat de niet-gecontracteerde wijkverpleging 5,7% van de kosten. Dit percentage verschilt echter per regio. In figuur 2 is voor 2019 het aandeel niet-gecontracteerde wijkverpleging per gemeente weergegeven. Uit de figuur blijkt dat er verschillen bestaan tussen gemeenten. Voornamelijk in verschillende gemeenten in het westen van het land is het aandeel niet-gecontracteerde zorg hoger dan elders. Vooral Den Haag, maar ook bijvoorbeeld Rotterdam en Amsterdam, vallen op door het relatief hoge aandeel niet-gecontracteerde zorg. 

Klik op de kaart hieronder om een interactieve versie te openen en bekijk zo het aandeel niet-gecontracteerde zorg in jouw woonplaats.

 Figuur 2: Aandeel niet-gecontracteerde zorg per gemeente, in kosten (2019)*
Vektis onderzocht in opdracht van de partijen van het Hoofdlijnenakkoord wijkverpleging de ontwikkeling van de niet-gecontracteerde zorg binnen de wijkverpleging over de jaren 2016 tot en met 2019. Het doel van dit onderzoek is om een zo’n actueel mogelijk beeld te geven van de ontwikkeling van het aandeel niet-gecontracteerde zorg binnen de wijkverpleging. Hierdoor kunnen de partijen die het Hoofdlijnenakkoord hebben ondertekend de niet-gecontracteerde zorg binnen de wijkverpleging monitoren.

Bekijk de volledige rapportage met cijfers over de hele periode 2016-2019. Bij vragen over de rapportage kun je contact opnemen met communicatie@vektis.nl.

 

*De cijfers betreffen alleen zorg in natura. De zorg gefinancierd vanuit het persoonsgebonden budget (PGB) is per definitie niet gecontracteerd en wordt daarom niet meegenomen in de rapportage. Daarnaast is de palliatief terminale zorg ook uitgesloten.  

Na validatie van de contractinformatie zijn 2 kleine zorgverzekeraars uitgesloten voor de jaren 2016 en 2017 en 1 kleine zorgverzekeraar voor het jaar 2018. In 2019 zijn alle zorgverzekeraars meegenomen in het onderzoek.