Factsheet Geriatrische revalidatiezorg

Deel dit bericht via

Geriatrische revalidatiezorg (Grz) is er voor kwetsbare ouderen met meerdere ziektes of aandoeningen. Het helpt hen terug te keren naar de thuissituatie en om zo goed mogelijk deel te kunnen blijven nemen aan het maatschappelijk leven. Meestal krijgen kwetsbare ouderen Grz nadat zij zijn opgenomen in een ziekenhuis voor een medisch specialistische behandeling. Bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, botbreuk, nieuwe knie of heup. De specialist ouderengeneeskunde is verantwoordelijk voor de medische behandeling en de coördinatie en afstemming van de zorg. In 2019 ontvingen 53 duizend mensen Grz. Verspreid over het land bieden ruim 140 instellingen deze zorg aan. Veel van deze instellingen zijn ook actief in de langdurige zorg.

Grz komt het meest voor na botbreuken en gewrichtstrauma

De meeste patiënten ontvangen Grz na een ziekenhuisbehandeling voor botbreuken of gewrichtstrauma, bijvoorbeeld door een ongeluk. In 2019 ging het om 16 duizend mensen, dat is zo’n 30% van alle Grz-patiënten.

Gemiddeld verblijven patiënten 43 dagen in een instelling

De verblijfsduur in een instelling en het aantal behandeluren varieert van patiënt tot patiënt. In 2019 verblijven patienten gemiddeld 43 dagen in een Grz-instelling. Het gemiddelde varieert tussen de verschillende diagnoses/oorzaken. Bij Grz na een amputatie is de verblijfsduur gemiddeld 67 dagen, terwijl na geplande orthopedie, bijvoorbeeld na een knievervanging, mensen gemiddeld 30 dagen in een Grz-instelling zijn opgenomen.

Het aantal behandeluren varieert van 31 tot 55 uur

Tijdens het verblijf krijgt de patiënt tal van behandelingen (patiëntgebonden verrichtingen) van een specialist ouderengeneeskunde, een sportarts en/of een verpleegkundig specialist. Bijna alle        patiënten krijgen daarnaast fysiotherapie en ergotherapie. Ook gesprekken met een psycholoog komen veel voor. Het aantal behandeluren varieert van 31 uur bij geplande orthopedie tot 55 uur bij amputaties en hangt sterk samen met de gemiddelde verblijfsduur.  

De gemiddelde zorguitgaven bedragen 14 duizend euro per patiënt

De opnameduur en het aantal behandeluren bepalen ruwweg de uitgaven per patiënt. Ook deze varieert dus per patiënt en per diagnose. De gemiddelde uitgaven bij mensen met Grz na geplande orthopedie bedragen circa 10 duizend euro. Bij amputaties duurt het traject tweemaal zo lang en bedragen de uitgaven gemiddeld 21 duizend euro per patiënt.

Wat is geriatrische revalidatiezorg?

Geriatrische revalidatiezorg is een vorm van ouderengeneeskunde, waarin de specialist ouderengeneeskunde verantwoordelijk is voor de behandeling. De zorg is multidisciplinair en omvat bijvoorbeeld fysiotherapie, ergotherapie en psychische zorg. Het zijn met name kwetsbare ouderen die deze vorm van revalidatiezorg krijgen.

Revalidanten die niet tot de kwetsbare ouderen behoren, worden onder verantwoordelijkheid van de revalidatie-arts behandeld in de Medisch specialistische revalidatie (Msr). In het artikel Feiten en cijfers bij patiëntstromen in de revalidatiezorg legt Anne-Christien de Zwart van Revalidatie Nederland uit wat Msr inhoudt en welk onderzoek Vektis voor hen heeft uitgevoerd.