Factsheet Wachttijdinformatie ggz

Deel dit bericht via

Maandelijks publiceren zorgaanbieders in de ggz de wachttijden op hun website. Zij leveren deze ook aan bij Vektis. Vektis stelt de wachttijden per zorgaanbieder beschikbaar voor de website kiezenindeggz.nl. Deze website is bedoeld voor cliënten en hun naasten, huisartsen, andere verwijzers en zorgbemiddelaars bij verzekeraars.

In deze factsheet geven we een overzicht van de gemiddelde wachttijden t/m augustus 2021 in de verschillende regio’s in Nederland.

Bekijk ook de oudere databestanden en kwartaalrapportages uit 2020 en 2021.

 

 

 

Regionale hotspot

De regionale hotspot geeft een overzicht van de regio’s en patiëntgroepen waar de wachttijden het kortst zijn (rechtsonder) en waar ze het langst zijn (linksboven). De weergegeven wachttijd is de som van de gemiddelde aanmeldwachttijd en de gemiddelde behandelwachttijd. Om het gemiddelde te bepalen is de wachttijd per diagnosegroep en aanbieder gewogen met het aantal patiënten dat in de afgelopen 2 maanden is ingestroomd bij de aanbieder in de betreffende diagnosegroep.

Totale wachttijd opgedeeld in aanmeld- en behandelwachttijd

In de hotspot figuur hierboven staat de gemiddelde totale wachttijd, het totaal van de aanmeld- en behandelwachttijd samen. De aanmeldwachttijd is de tijd tussen eerste contact van de cliënt tot aan de intake, en zou beperkt moeten zijn tot 4 weken. De behandelwachttijd is de tijd tussen de intake en de start van de behandeling, en zou beperkt moeten zijn tot 10 weken. De afgesproken Treeknorm voor de totale wachttijd is daarmee 14 weken.

In de figuur hiernaast bekijk je de totale wachttijden, opgedeeld in aanmeld- en behandelwachttijd. In de praktijk blijkt de aanmeldwachttijd vaak langer te zijn dan de behandelwachttijd.

Ontwikkeling van de totale wachttijd

Nemen de wachttijden toe of af, of zijn ze stabiel? In de figuur tonen we de gemiddelde totale wachttijd, weergegeven vanaf februari 2021. Vanaf dit moment wordt er voor de berekening van de wachttijden gebruik gemaakt van een nieuwe methode waarbij de wachttijden gewogen worden op basis van de instroomcijfers. De instroomcijfers laten het aantal patiënten zien dat in de afgelopen 2 maanden zijn ingestroomd en worden aangeleverd door de zorgaanbieders. De aangeleverde wachttijden met meer ingestroomde patiënten tellen naar rato zwaarder mee dan de wachttijden van zorgaanbieders met minder ingestroomde patiënten. Alleen de zorgaanbieders met minimaal 11 zorgverleners leveren deze instroomcijfers aan. Zorgaanbieders met minder dan 11 zorgverleners in dienst zijn daardoor niet meegewogen.

Bij de 7 patiëntgroepen die we tonen in de figuur, zijn de gemiddelde wachttijden al geruime tijd langer dan 14 weken:

  • aandachtstekort- en gedragsstoornissen
  • angst exclusief trauma
  • eetstoornissen
  • persoonlijkheid
  • pervasief
  • restgroep diagnoses, andere aandoeningen
  • trauma
div id="htmlwidget_container">

Alle databestanden wachttijden in de ggz

Vektis publiceert maandelijks de actuele wachttijden in de ggz in deze factsheet. Wil je de cijfers van eerdere jaren inzien? Dat kan hier.

Ben je van de pers en heb je vragen over de wachttijden in de ggz? Stuur dan een mail naar communicatie@vektis.nl.

Alle databestanden wachttijden in de ggz

We helpen je graag. Bekijk de meestgestelde vragen op onze support pagina.

Support