Factsheet Wachttijdinformatie ggz

8 minuten lezen
  • Geestelijke gezondheidszorg

Maandelijks publiceren zorgaanbieders in de ggz de wachttijden op hun website. Zij leveren deze ook aan bij Vektis. Vektis stelt de wachttijden per zorgaanbieder beschikbaar voor de website kiezenindeggz.nl. Deze website is bedoeld voor cliënten en hun naasten, huisartsen, andere verwijzers en zorgbemiddelaars bij verzekeraars.

In deze factsheet geven we een overzicht van de gemiddelde wachttijden t/m december 2020 in de verschillende regio’s in Nederland.

 

Regionale hotspot

De regionale hotspot geeft een overzicht van de regio’s en patiëntgroepen waar de wachttijden het kortst zijn (rechtsonder) en waar ze het langst zijn (linksboven). De weergegeven wachttijd is de som van de gemiddelde aanmeldwachttijd en de gemiddelde behandelwachttijd. Om het gemiddelde te bepalen is de wachttijd per diagnosegroep en aanbieder gewogen met het aantal patiënten van de betreffende diagnosegroep dat de aanbieder jaarlijks behandelt.

Totale wachttijd opgedeeld in aanmeld- en behandelwachttijd

In de hotspot figuur hierboven staat de gemiddelde totale wachttijd, het totaal van de aanmeld- en behandelwachttijd samen. De aanmeldwachttijd is de tijd tussen eerste contact van de cliënt tot aan de intake, en zou beperkt moeten zijn tot 4 weken. De behandelwachttijd is de tijd tussen de intake en de start van de behandeling, en zou beperkt moeten zijn tot 10 weken. De afgesproken Treeknorm voor de totale wachttijd is daarmee 14 weken.

In de figuur hiernaast bekijk je de totale wachttijden, opgedeeld in aanmeld- en behandelwachttijd. In de praktijk blijkt de aanmeldwachttijd vaak langer te zijn dan de behandelwachttijd.

Ontwikkeling van de totale wachttijd

Nemen de wachttijden toe of af, of zijn ze stabiel? In de figuur tonen we de gemiddelde totale wachttijd, weergegeven vanaf januari 2018.

Bij de 6 patiëntgroepen die we tonen in de figuur, zijn de gemiddelde wachttijden al geruime tijd langer dan 14 weken:

  • pervasieve stoornissen
  • persoonlijkheidsstoornissen
  • restgroep diagnoses, andere aandoeningen
  • eetstoornissen
  • aandachtstekort- en gedragsstoornissen
  • angststoornissen

De wachttijden bij de 5 diagnosegroepen met de langste wachttijden zijn in een jaar tijd toegenomen met 1 tot 4 weken. Bij restgroep diagnoses is een daling van 2 weken zichtbaar.

Wachttijd angststoornissen

De gemiddelde wachttijd (wachttijd voor aanmelding en behandeling samen) voor patiënten met angststoornissen varieert sterk per regio. Om het gemiddelde te bepalen is de wachttijd per aanbieder gewogen met het aantal patiënten met angststoornissen die de aanbieder jaarlijks behandelt.

Onder de hoofdgroep angststoornissen vallen bijvoorbeeld specifieke fobieën, sociale fobie, agorafobie (angst om vertrouwde veilige omgeving te verlaten), obsessieve-compulsieve stoornis, en posttraumatische stress-stoornis.