Factsheet Wachttijdinformatie ggz

Deel dit bericht via

Maandelijks publiceren zorgaanbieders in de ggz de wachttijden op hun website. Zij leveren deze ook aan bij Vektis. Vektis stelt de wachttijden per zorgaanbieder beschikbaar voor de website kiezenindeggz.nl. Deze website is bedoeld voor cliënten en hun naasten, huisartsen, andere verwijzers en zorgbemiddelaars bij verzekeraars.

In deze factsheet geven we een overzicht van de gemiddelde wachttijden t/m mei 2021 in de verschillende regio’s in Nederland.

Bekijk ook de oudere databestanden en kwartaalrapportages uit 2020 en 2021.

 

 

 

Regionale hotspot

De regionale hotspot geeft een overzicht van de regio’s en patiëntgroepen waar de wachttijden het kortst zijn (rechtsonder) en waar ze het langst zijn (linksboven). De weergegeven wachttijd is de som van de gemiddelde aanmeldwachttijd en de gemiddelde behandelwachttijd. Om het gemiddelde te bepalen is de wachttijd per diagnosegroep en aanbieder gewogen met het aantal patiënten van de betreffende diagnosegroep dat de aanbieder jaarlijks behandelt.

Totale wachttijd opgedeeld in aanmeld- en behandelwachttijd

In de hotspot figuur hierboven staat de gemiddelde totale wachttijd, het totaal van de aanmeld- en behandelwachttijd samen. De aanmeldwachttijd is de tijd tussen eerste contact van de cliënt tot aan de intake, en zou beperkt moeten zijn tot 4 weken. De behandelwachttijd is de tijd tussen de intake en de start van de behandeling, en zou beperkt moeten zijn tot 10 weken. De afgesproken Treeknorm voor de totale wachttijd is daarmee 14 weken.

In de figuur hiernaast bekijk je de totale wachttijden, opgedeeld in aanmeld- en behandelwachttijd. In de praktijk blijkt de aanmeldwachttijd vaak langer te zijn dan de behandelwachttijd.

Ontwikkeling van de totale wachttijd

Nemen de wachttijden toe of af, of zijn ze stabiel? In de figuur tonen we de gemiddelde totale wachttijd, weergegeven vanaf januari 2018. Bij de 6 patiëntgroepen die we tonen in de figuur, zijn de gemiddelde wachttijden al geruime tijd langer dan 14 weken:

  • pervasieve stoornissen
  • persoonlijkheidsstoornissen
  • restgroep diagnoses, andere aandoeningen
  • eetstoornissen
  • aandachtstekort- en gedragsstoornissen
  • angststoornissen

Voor de diagnosegroepen 'angstoornissen exclusief trauma', 'trauma' en 'pervasieve ontwikkelingsstoornissen' wordt er voor de berekening van de wachttijden sinds april 2021 gebruik gemaakt van het aantal wachtenden dat door zorgaanbieders worden aangeleverd. De gemiddelde wachttijd in april en mei voor 'angststoornissen exclusief trauma' is 14 weken in beide maanden. Voor de diagnosegroep 'trauma' gaat het om respectievelijk 15 en 16 weken. En voor 'pervasieve ontwikkelingsstoornissen' 14 respectievelijk 16 weken. Deze methode om de wachttijd te bepalen wordt vanaf volgende maand ook voor de andere diagnosegoepen gebruikt.

Alle databestanden wachttijden in de ggz

Vektis publiceert maandelijks de actuele wachttijden in de ggz in deze factsheet. Wil je de cijfers van eerdere jaren inzien? Dat kan hier.

Ben je van de pers en heb je vragen over de wachttijden in de ggz? Stuur dan een mail naar communicatie@vektis.nl.

Alle databestanden wachttijden in de ggz

We helpen je graag. Bekijk de meestgestelde vragen op onze support pagina.

Support