Kwaliteitsstatuut GGZ versie 3.0

Deel dit bericht via

Per 1 januari 2023 is alleen versie 3.0 van het kwaliteitsstatuut GGZ  nog geldig. Vektis zal deze versie vóór 1 januari toevoegen bij alle AGB-codes die op de lijst van ZIN vermeld staan, mits de juiste kwalificatie geregistreerd is. Wanneer de nieuwe erkenning wordt toegevoegd aan de AGB-code ontvang je hier automatisch bericht van. Voor de kwalificaties waarbij het kwaliteitsstatuut GGZ versie 3.0 geregistreerd kan worden, zie de tabellen onder aan de pagina.

Wat betekent dit voor mij?

Per 1 januari 2023 is alleen versie 3.0 van het kwaliteitsstatuut GGZ nog geldig. Zorgverzekeraars zullen hier ook op controleren door middel van de nieuwe erkenning. De oude erkenning ‘Kwaliteitsstatuut GGZ’ zal bij alle AGB-codes worden beëindigd.

Wanneer de nieuwe erkenning Kwaliteitsstatuut GGZ 3.0 geregistreerd is bij je AGB-code, hoef je niks te doen. De erkenning Kwaliteitsstatuut GGZ 3.0 heeft altijd startdatum 01-01-2023 of later, ook al is deze eerder behaald.

Als je geen automatisch bericht ontvangen hebt, kun je op de openbare webzoeker opzoeken of de erkenning geregistreerd is. Let op: bij instellingen staat de erkenning bij de onderneming, bij praktijken bij de zorgverlener.

Wat moet ik doen als het er niet op staat?

Staat de nieuwe erkenning Kwaliteitsstatuut GGZ versie 3.0 na 30 december nog niet geregistreerd bij je AGB-code, maar zou dat wel moeten? Controleer dan of je AGB-code goed op de lijst van ZIN staat. Zo niet, zorg dan dat daar de juiste AGB-code vermeld staat zodat wij die over kunnen nemen. Staat het wel goed op de lijst maar niet in de AGB-code? Stuur ons dan een mailtje op info@agbcode.nl onder vermelding van ‘Kwaliteitsstatuut GGZ versie 3.0’. Vergeet niet om uw AGB-code in de mail te vermelden.
Welke AGB-codes komen in aanmerking?

Zorgverlener-AGB-codes met 1 of meer van de onderstaande kwalificaties kunnen een kwaliteitsstatuut GGZ versie 3.0 erkenning krijgen:

0329 Psychiatrie
0335 Geriatrie
8418 Specialist Ouderengeneeskunde
8424 Verslavingsartsen
9134 Verpleegkundig  specialist, Geestelijke Gezondheidszorg
9401 Gz-psychologie met eerstelijnskwalificatie
9402 Psychotherapie
9405 Klinische psychologie
9406 Gz-psychologie
9418 Klinische neuropsychologie

Tabel 1: Kwalificaties bij zorgverleners

Onderneming-AGB-codes met 1 of meer van de onderstaande kwalificaties kunnen een kwaliteitsstatuut GGZ versie 3.0 erkenning krijgen:

0601 Algemene ziekenhuizen
0602 Academische ziekenhuizen
0603 Astmaklinieken
0604 Beademingscentra
0606 Epilepsiecentra
0607 Kinderziekenhuizen
0608

Kankerklinieken

0610 Kraamklinieken
0612 Neurologische klinieken
0613 Oogziekenhuizen
0614

Orthopedische klinieken

0615

Reumaklinieken

0616

Revalidatie-centra

0617

Sanatoria met longklinieken

0621

Sanatoria

0628

Multi-categorale ziekenhuizen

0629

Psychiatrische ziekenhuizen

0630

Militaire ziekenhuizen

0650

Ziekenhuizen Buitenland

1900

Audiologische centra

2200

Zelfstandige behandelcentra (ZBC)

2270

Zelfstandige behandelcentra (EMS)

2500

Inrichtingen voor psychiatrische deeltijdbehandeling

3000

Instelling voor verstandelijk gehandicapten

3500 Instellingen voor visueel gehandicapten
4500

Verpleeginrichtingen somatische zieken

4700

Gecombineerde verpleeginrichtingen

5400

GGZ instellingen (puk/paaz)

6000

Instellingen voor dagverpleging voor ouderen

7000

Kinderdagverblijven

7200

Regionale instellingen beschermd wonen (RIBW)

7300

WLZ gecombineerd

7500

Thuiszorg

7900

RIAGG's

Tabel 2: kwalificaties bij ondernemingen