Blog: "Met datavirtualisatie maken we zorginformatie sneller en makkelijker beschikbaar"

Deel dit bericht via
Erwin Siereveld
Geschreven door
Erwin Siereveld
Project- en verandermanager
‘We zien een groeiende behoefte om onze data snel en efficiënt te kunnen analyseren. Datavirtualisatie in een veilige cloudomgeving maakt dit mogelijk.’

"Vektis beschikt over een state-of-the-art datawarehouse. Hierin bewaren we alle data over alle zorgdeclaraties vanuit de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. De data vormen 1 van de pijlers waarop Vektis draait; immers zonder data geen inzichten. Onze data is van hoge kwaliteit. Zij zijn altijd betrouwbaar, herleidbaar, herhaalbaar en uniform. We kijken voortdurend naar nieuwe en nog betere mogelijkheden om data-analyses uit te voeren en de gewenste informatie te leveren. Want ook in de zorg neemt de behoefte toe om data snel en efficiënt te kunnen analyseren. Dat geldt voor onze klanten én voor onze eigen analisten.

Op dit moment zijn we bij Vektis hard bezig met de implementatie van een datavirtualisatie- platform. En zoals bij alle nieuwe mogelijkheden komt hier wel het een en ander bij kijken.

Wat is datavirtualisatie?

Vektis wil data bij de bron houden. Datavirtualisatie stelt ons in staat om grote hoeveelheden data op een eenduidige manier toegankelijk te maken, zonder de data naar een centrale locatie te verplaatsen. Je maakt dus gebruik van de brondata, niet van kopieën. Dit voorkomt fouten en heeft als voordeel dat je gebruikmaakt van de meest actuele data. Gebruikers hebben geen technische kennis nodig van de onderliggende databronnen. Zogenaamde intelligente dataconnectoren leggen een verbinding naar de bronsystemen en interpreteren de bronnen via diepe data-analyse. Zo wordt het mogelijk om de juiste data te virtualiseren en beschikbaar te stellen.

Ook bij het beschikbaar stellen van de data biedt datavirtualisatie veel voordelen. Gebruikers kunnen connecties maken met alle bekende rapportage- en analyse-applicaties voor verdere datavisualisatie. Daarnaast kunnen we de data aanbieden als een webservice.

 

 

De datavirtualisatie zoals we bij Vektis toepassen zorgt er bovendien voor dat governance, beveiliging en datamanagement gewaarborgd zijn. Het biedt audit trails en geeft een duidelijk overzicht waar de data vandaan komen. Zowel voor de beheerders als voor de eindgebruikers.

Veiligheid staat voorop

We combineren het invoeren van datavirtualisatie met de migratie van alle data naar de cloud. Veiligheid van de data staat daarbij altijd voorop. We zijn ten tijde van dit schrijven in de laatste fase van de migratie van ons datawarehouse naar een IBM private cloud. Daarvoor maken we gebruik van Db2-warehouse on cloud. De transitie naar de cloud zorgt ervoor dat wij de IBM-expertise kunnen inzetten om security en privacy te borgen en daarnaast flexibel kunnen omgaan met technische resources. De governance, waaronder onze eigen compliance-afdeling en externe audit-organisatie, borgt dat zowel cloud als niet- cloud gerelateerde applicaties en datastromen veilig en gecontroleerd werken.

We verwachten de migratie in april af te ronden. Daarna gaan we ons volledig richten op de datavirtualisatie om informatie snel en efficiënt beschikbaar te maken.

Waarom deze stap?

We zien een stijgende vraag naar meer en meer data. Ook in de zorg. Informatie moet sneller ter beschikking staan voor meer mensen dan ooit tevoren. En uit onderzoek van Gartner blijkt dat datavirtualisatie geen tijdelijke trend is maar een nieuwe manier van werken. Vektis staat voor heldere inzichten en wil goede en betaalbare zorg voor ieder mens. Nu en in de toekomst. Onze medewerkers kunnen daaraan een belangrijke bijdrage leveren dankzij onze data en de zorginzichten die we daaruit afleiden. Het realiseren van datavirtualisatie is voor Vektis een logische en essentiële stap voor de toekomst. Ik ben blij dat ik daaraan mag bijdragen. "
Vektis organiseert rond de zomer informatiesessies over datavirtualisatie en wat dat voor relaties van Vektis kan bieden. Wil je meer weten over dit onderwerp of de sessie neem dan contact met ons op.

Wil je meer technische informatie over het Db2-warehouse on cloud en de datavirtualisatieoplossing die wij gebruiken klik dan op de volgende links:

Db2-warehouse on cloud

Denodo-platform

Gartner 2019 - Data Integration Tools