Overstapcijfer 2024 lager dan 2023 en gelijk aan overstapcijfers vóór 2023.

Deel dit bericht via

6,5% van de verzekerden is eind vorig jaar overgestapt naar een andere zorgverzekeraar. In totaal gaat het tot nu toe om 1,2 miljoen overstappers, zo blijkt uit een voorlopige analyse door Vektis van cijfers van alle zorgverzekeraars. In 2023 kwam het definitieve percentage uit op 8,2% en was daarmee opvallend hoger dan in voorgaande jaren. Dit jaar sluit het percentage aan bij het beeld van de jaren voor 2023. Het overstappercentage schommelt al jaren tussen 6 en 7%. Op basis van de afgelopen zeven overstapseizoenen heeft Vektis de verwachting dat het uiteindelijke overstappercentage van 2024 tussen 6,6 en 7,1% zal liggen.

Definitieve overstapcijfer

Het definitieve overstapcijfer wordt eind januari gepubliceerd. Verzekerden konden tot en met 31 december 2023 hun zorgverzekering opzeggen en hebben tot 1 februari 2024 de tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Daarnaast zijn nog niet alle wijzigingen verwerkt door de zorgverzekeraars. 

Overstappen 

Het overstappercentage gaat alleen over het aantal verzekerden dat is gewisseld tussen zorgverzekeraars (risicodragers). Verzekerden die gewisseld zijn tussen 2 labels van 1 zorgverzekeraar, of van een collectief naar een andere verzekering van dezelfde zorgverzekeraar, zijn hier niet meegerekend als overstapper.

Compleet beeld overstapseizoen 2024 in april

Eind april publiceren we een uitgebreide analyse van de overstapcijfers in de jaarlijkse Zorgthermometer Verzekerden in beeld. Daarin is ook inzichtelijk voor welke zorgverzekering, aanvullende verzekeringen en de hoogte van het eigen risico de verzekerden hebben gekozen. Kijk hier voor de uitgave van vorig jaar.

overstapcijfers2024.png