Populatie kwetsbare ouderen in beeld: 547 duizend thuiswonende 65-plussers zijn kwetsbaar

Deel dit bericht via

22% van de 65-plussers in ons land heeft veel gezondheidsklachten, moeite om de regie over hun leven te voeren en een verhoogde kans op ziekenhuisopname of overlijden. Dat blijkt uit onderzoek van Vektis. 

Vektis ontwikkelde een model om de populatie kwetsbare ouderen in Nederland in beeld te brengen op basis van declaratie-informatie. Met het model kan Vektis de prevalentiecijfers van kwetsbare ouderen en het zorggebruik van deze groep op landelijk niveau en verschillende regionale niveaus inzichtelijk maken. 

Van de 730 duizend kwetsbare ouderen wonen er 547 duizend thuis. Zij krijgen hulp en ondersteuning, onder andere vanuit de wijkverpleging. 180 duizend kwetsbare ouderen wonen in een instelling; mensen in instellingen kunnen per definitie als kwetsbaar worden aangemerkt.

Complete groep voor het eerst in beeld

Malou van Greuningen werkt als onderzoeker Patiëntstromen bij Vektis: “Het is voor het eerst dat we de complete groep kwetsbare ouderen in beeld hebben in Nederland. Hiermee kunnen we partijen in de zorg helpen om de zorg voor deze groep te verbeteren. Binnen en buiten Nederland zijn diverse methoden ontwikkeld om kwetsbaarheid systematisch te meten. De methoden zijn gebaseerd op vragenlijsten, op aandoeningen/symptomen, op declaratiedata of op combinaties van deze methoden. In ons onderzoek gebruikten we de kwetsbaarheidsscore/frailty-score volgens de U-PRIM methode, waarin de kwetsbaarheid van ouderen wordt afgeleid van de informatie over aandoeningen/klachten die huisartsen invoeren in het huisartseninformatiesysteem (HIS). De frailty-score volgens de U-PRIM is vooral gerelateerd aan lichamelijke gezondheidsklachten en minder aan cognitieve, sociale en psychische aspecten. Dat geldt dus ook voor het model waarmee we de frailty-score verklaren uit het zorggebruik.”

14x per jaar naar de huisarts

Kwetsbare ouderen gaan gemiddeld 14x per jaar naar de huisarts voor een consult. Hun niet-kwetsbare leeftijdsgenoten gaan gemiddeld 5x. Daarnaast komt de huisarts ook vaker bij kwetsbare ouderen thuis (gemiddeld 2-3 keer per jaar), dan bij niet-kwetsbare ouderen (gemiddeld 0-1 keer per jaar).

Wil je meer weten over kwetsbare ouderen? Bekijk dan de factsheet, waarin we enkele resultaten van het onderzoek uitlichten.

"Het is voor het eerst dat we de complete groep kwetsbare ouderen in beeld hebben in Nederland. Hiermee kunnen we partijen in de zorg helpen om de zorg voor deze groep te verbeteren." - Malou van Greuningen, onderzoeker Patiëntstromen bij Vektis