In Purmerend minder mensen met intensieve dementiezorg opgenomen in een Wlz-instelling

Deel dit bericht via

Tussen 2018 en 2019 werden er in Purmerend minder mensen met intensieve dementiezorg (VV5-pakket) opgenomen in een Wlz-instelling dan in de jaren daarvoor. Deze daling was sterker dan de landelijke daling: in Purmerend nam het aantal dat instroomde in een Wlz instelling met 27% af, terwijl dat landelijk 12% was. Tegelijkertijd nam het aantal mensen dat in deze periode instroomde in Wlz Thuis toe. Deze stijging was in Purmerend en landelijk nagenoeg gelijk (respectievelijk 26% en 27%). Dat blijkt uit de Wlz-instroommonitor van Vektis. 

Monitor instroom in de Wlz

Zorgkantoren weten precies welke Wlz-zorg hun klanten ontvangen, maar weten praktisch niets over de zorg die mensen ontvingen voordat ze een beroep doen op de Wlz. Hoe lang en hoeveel uur wijkverpleging ontvingen zij bijvoorbeeld in de periode vóór zij de Wlz instroomden? Op Zorgprisma, het besloten informatieportaal van Vektis, was al informatie beschikbaar hierover voor zorgkantoren op zorgkantoorregio-niveau via de Wlz-instroommonitor. Nu geeft de monitor ook inzicht in het aantal mensen dat ingestroomd is in de VV5-pakketten op gemeentelijk- en landelijk niveau.

De Wlz-instroommonitor geeft zorgkantoren en zorgverzekeraars inzicht in de patiëntstromen op het snijvlak van Zvw en Wlz tot op gemeenteniveau. Deze informatie is natuurlijk ook relevant voor gemeentes, omdat de mensen die dit betreft ook zorg kunnen ontvangen vanuit de Wmo. En de overgang van thuis naar instellingszorg heeft ook gevolgen voor de woningcapaciteit. Vektis verwerkt deze informatie ook in een regiobeeld ouderenzorg, zodat zorgverzekeraars deze informatie eenvoudig kunnen delen met gemeentes.
FACT-team ouderenzorg in Purmerend

Purmerend kent sinds oktober 2018 een FACT-team voor de ouderenzorg. Het doel van dit team is om ouderen langer thuis te laten wonen en is er ook om thuiswonende ouderen bij te staan die in crisis (dreigen) te raken. Wanneer we kijken naar de meest recente cijfers, dan lijkt het FACT-team te slagen in haar missie.
Het team bestaat uit zorgprofessionals uit verschillende disciplines, zoals een specialist ouderengeneeskunde, een psycholoog, een casemanager dementie en een wijkverpleegkundig. De casemanager of wijkverpleegkundige onderhoudt intensief contact met de oudere.

Zorgcirkel, de organisatie waarvoor deze teams werken, heeft berekend dat deze organisatie van zorg een besparing met zich meebrengt voor de mensen met intensieve dementiezorg (VV5-pakket) (BRON), omdat ze langer thuis kunnen blijven wonen.