Stijgende kosten dementie door duurdere verpleeghuiszorg

Deel dit bericht via

De zorguitgaven voor de dementiepopulatie namen de afgelopen 3 jaar toe van 9,5 miljard euro in 2017 naar 11,8 in 2019. Dit wordt voor een deel veroorzaakt door het toenemende aantal mensen met dementie (van 261.000 in 2017 naar 298.500 in 2019), maar ook door duurdere verpleeghuiszorg. De grootste toename van uitgaven is te zien voor mensen met dementie die in een instelling wonen. 
 
Een groeiende groep mensen in Nederland krijgt te maken met dementie. Het gaat hierbij om de mensen met dementie zelf, en hun naasten. Voor al deze mensen heeft dementie een grote impact op hun leven. De groei van de dementiepopulatie zorgt voor een enorme druk op het zorgstelsel. Niet alleen komen er meer mensen met dementie bij, ook de kosten voor verpleeghuiszorg stijgen en dus nemen de totale kosten ook toe.

 
Thuiswonenden krijgen vooral zorg uit Zvw 

Bijna 212 duizend mensen met dementie die in week 4 van januari 2019 (peildatum) thuis wonen krijgen voor een bedrag van in totaal 5 miljard euro zorg. Dit is voor het grootste deel zorg gefinancierd vanuit de Zvw, zoals wijkverpleging en ziekenhuiszorg. De groep thuiswonenden ontvangt daarnaast ook zorg vanuit de Wlz (2,2 miljard euro), maar dat komt vooral omdat een deel van deze groep tijdens 2019 naar een instelling is verhuisd. 
 
Voor mensen met dementie die op de peildatum in een instelling wonen, worden relatief weinig zorgkosten vanuit de Zvw gefinancierd. De meeste zorguitgaven voor deze groep gaan via de Wlz.

Prognose 

Vektis maakte op basis van declaratiedata ook een prognose voor de komende 10 jaar. In 2030 hebben naar verwachting bijna 400 duizend mensen dementie. In 2019 waren dat er nog ruim 298 duizend. Ongeveer eenderde van de mensen met dementie woont in een instelling. De verwachting is dat de kosten voor zorg geleverd vanuit de Wlz stijgen naar 11,5 miljard euro (nu: 6,7 miljard euro) in 2030.  
 
Wil je meer feiten & cijfers over dementie weten? Kijk dan vooral ook naar de factsheet over deze aandoening. 

We helpen je graag. Bekijk de meestgestelde vragen op onze support pagina.

Support