Vanaf nu integraal inzicht in zorggebruik gemeentes

Deel dit bericht via

Vandaag, 19 juni, lanceert Vektis Intelligence de Gemeentezorgspiegel. De Gemeentezorgspiegel is voor gemeentes hét antwoord op het gebrek aan integraal zicht op het zorggebruik van hun inwoners. Door verschillende financieringsvormen in de zorg zijn er schotten ontstaan tussen de domeinen. Hierdoor is het lastig dit inzicht te krijgen en de zorg doelmatiger te maken. Zo wordt de huishoudelijke hulp via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gefinancierd vanuit de gemeente en valt wijkverpleging onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). De Gemeentezorgspiegel van Vektis Intelligence lost het gebrek aan inzicht in integraal zorggebruik op.

Onze Gemeentezorgspiegel geeft een beeld van het zorggebruik in een gemeente, inclusief zorg geleverd uit de Zvw en de Wlz. We bieden alle beschikbare gegevens vanuit het zorgdomein, aangevuld met data vanuit het sociaal domein tot op wijkniveau. Ook brengen we in beeld hoe doelmatig de zorgverlening in een gemeente is. Zo kunnen gemeentes en zorgverzekeraars zorg doelmatiger inkopen. Dat is goed voor de portemonnee van de gemeente, en vooral goed voor de inwoners.
Kijk hier voor meer informatie of download de flyer met voorbeelden van inzichten.

Wil je gebruik maken van de Gemeentezorgspiegel voor jouw gemeente? Dat kan, neem hiervoor contact met ons op.