Vektis sluit Convenant Horizontaal Toezicht met Belastingdienst

Deel dit bericht via

Vektis heeft in september een convenant gesloten met de Belastingdienst over horizontaal toezicht. Vektis hecht er veel waarde aan om de fiscale wetgeving correct toe te passen. Dankzij het convenant kunnen we hierover nu vooraf met de Belastingdienst overleggen. Zo voorkomen we eventuele onduidelijkheden en discussies achteraf.

Wederzijds vertrouwen

Bij horizontaal toezicht is wederzijds vertrouwen de basis. Maar ook transparantie, wederzijds begrip en samenwerking spelen een belangrijke rol. Vektis ziet het convenant als een belangrijke mijlpaal. Het bevestigt een sterk toegenomen fiscaal bewustzijn binnen de hele organisatie en draagt bij aan een effectievere en efficiëntere werkwijze tussen beide partijen.