Zorgthermometer: Verzekerden in beeld 2016

Deel dit bericht via

Na tien jaar Zvw voelt het najaar in zorgverzekeringenland als een vertrouwd ritueel. Zorgverzekeraars brengen hun polissen uit voor het volgend jaar en verzekerden bedenken of ze hun polis handhaven bij dezelfde zorgverzekeraar of voor komend jaar toch iets anders willen. Uit onze cijfers blijkt dat in die tien jaar de meerderheid van de verzekerden niet is overgegaan naar een andere zorgverzekeraar. En dat het een relatief klein clubje is dat elk jaar aangrijpt om naar een andere zorgverzekeraar te gaan. De groep die zich oriënteert op iets anders, is uiteraard wel wat groter.

Per 1 januari 2016 is 6,3% van de verzekerden overgestapt naar een andere zorgverzekeraar. Dat komt neer op ruim 1 miljoen verzekerden die zijn geswitcht, een daling van 0,5 procentpunt ten opzichte van 2015. Na een jarenlange stijging laat het aantal polissen waaruit verzekerden kunnen kiezen voor het eerst een aanmerkelijke daling zien. Het aantal zorgverzekeraars blijft in 2016 ongewijzigd. Met name jongere verzekerden veranderen vaker van zorgverzekeraar.

Enkele andere opvallende feiten zijn:

  • De gemiddelde nominale premie stijgt per 2016 met 3,6% naar € 1.262,- per jaar en komt daarmee uit op het niveau van 2011. De naturapolis is veruit favoriet. De vorig jaar ingezette daling van het percentage verzekerden met een collectieve zorgverzekering zet in 2016 door.
  • In 2016 zetten twee trends zich voort: de hoogte van het verplichte eigen risico stijgt en het percentage verzekerden met een (hoog) vrijwillig eigen risico neemt toe. Jonge verzekerden kiezen vaker voor een vrijwillig eigen risico dan oudere verzekerden. De helft van de verzekerden zonder vrijwillig eigen risico maakt het eigen risico vol. Van de verzekerden met een maximaal eigen risico maakt bijna 10% dit volledig vol.
  • Het percentage verzekerden dat geen aanvullende verzekering heeft afgesloten neemt voor het eerst in 2016 niet toe. 84% van de verzekerden heeft een aanvullende verzekering. Met name jonge verzekerden en mannen kiezen er wat vaker voor om geen aanvullende verzekering af te sluiten.

Verzekerden in beeld 2016