Vanaf 15 juli t/m 30 augustus is het klantadviescentrum telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 14.00 uur. Je kunt je vraag stellen via het contactformulier. Lees meer

Zorgaanbieders: UBO registratie nodig om betaling zorgverzekeraars te kunnen ontvangen

Deel dit bericht via

Let op: Als je geen mail of brief van Vektis hebt ontvangen, is de UBO bekend of niet nodig. Je hoeft dan niets te doen. Lees de onderstaande informatie en de veelgestelde vragen.

Zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht om van alle ondernemingen aan wie zij geld overmaken vast te stellen wie de UBO is of zijn. De UBO is een belanghebbend natuurlijk persoon die direct of indirect 25% belang heeft in (het vermogen van) de organisatie. Lees onderaan dit bericht meer over de UBO. Het is belangrijk dat de UBO van je organisatie zo snel mogelijk bij zorgverzekeraars bekend is. Anders mogen zij officieel geen betaling doen aan je organisatie naar aanleiding van een zorgdeclaratie. Dit kan ook gevolgen hebben voor de financiële ondersteuning van zorgverzekeraars aan zorgaanbieders die inkomsten mislopen door de uitbraak van het coronavirus.

Zorgverzekeraars hebben geprobeerd de uiteindelijke belanghebbende (ultimate beneficial owner, UBO) van alle zorgorganisaties vast te stellen. Dat is niet in alle gevallen gelukt. Daarom vindt er nu een centrale uitvraag plaats. Vektis coördineert de UBO-registratie namens de zorgverzekeraars.

Continuïteitsbijdrage en declaraties

Wij realiseren ons dat veel mensen die werkzaam zijn in de zorg nu andere prioriteiten moeten stellen in verband met het coronavirus. Het is belangrijk dat de administratieve processen ook nu zoveel mogelijk doorgaan. Zodat de zorg die nu geleverd wordt, straks ook gedeclareerd kan worden. En om te zorgen dat zorgaanbieders die daarvoor in aanmerking komen de continuïteitsbijdrage ontvangen. Dat is een financiële ondersteuning voor zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij hulp aan coronapatiënten en die inkomsten mislopen door de uitbraak van het coronavirus.

Verzoek tot registratie UBO

Zorgorganisaties van wie de UBO niet bekend is, ontvangen een e-mail van Vektis met het verzoek de UBO te registreren. Het is belangrijk dit zo snel mogelijk te doen te doen, in ieder geval vóór 9 mei 2020.

Wie is in mijn organisatie de UBO?

De UBO is een belanghebbend natuurlijk persoon die direct of indirect 25% belang heeft in (het vermogen van) de organisatie. Bijvoorbeeld een direct belang in aandelen of certificaten. Indirect belanghebbenden zijn de personen die het bezit of de controle hebben over 25% of meer van:

  • de stemrechten in de algemene vergadering
  • een belang als begunstigde van het vermogen
  • een bijzondere zeggenschap over het vermogen
  • een recht op een aandeel in de gemeenschap
  • een recht op een aandeel in de winst
  • de stemrechten bij de besluitvorming over het wijzigen van de personenvennootschapsovereenkomst
  • de stemrechten bij de besluitvorming over belangrijke beslissingen ter uitvoering van de personenvennootschapsovereenkomst
  • het feitelijk zeggenschap.Meer informatie over UBO en wetgeving

Sinds 2020 zijn ondernemingen verplicht om hun eigenaren of de personen die zeggenschap hebben in het UBO-register in te schrijven. Dit is het gevolg van Europese regels. Het wetsvoorstel waarmee het UBO-register in Nederland verplicht wordt, is nog niet door het parlement goedgekeurd. Het landelijke UBO-register (belegd bij de KvK) is nog niet van kracht en gevuld. Houdt u de berichtgeving hierover goed in de gaten. Na invoering van de wet zal de KvK uw organisatie benaderen om de UBO te registreren.

Banken en verzekeraars zijn nu al verplicht om de UBO vast te stellen. Als zorgverzekeraars niet weten wie de UBO van een organisatie is of als 1 van de UBO’s voorkomt op de sanctielijsten, dan mogen zij volgens de Sanctiewet 1977 en andere sanctieregelingen geen geld overmaken naar die organisatie. Vermelde personen op deze sanctielijsten zijn schuldig bevonden aan het witwassen van geld of financiering van terrorisme.

Meer informatie over UBO en de sanctiewetgeving lees je op de website van de Autoriteit Financiële Markten.