Veelgestelde vragen

Op deze pagina staan veelgestelde vragen én de antwoorden daarop. Om te beginnen de vragen die gaan over het aanmaken van een account en het aanvragen van toegang tot een product. Ook de antwoorden op vragen over de AGB-code, standaardisatie en het registeren van de wachttijden ggz lees je hier.

Blijf op de hoogte

Altijd op de hoogte blijven van al onze nieuwtjes? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief.

Schrijf je in

Account aanmaken en toegang aanvragen

AGB-code aanvragen

 • Welke zorgsoort, kwalificatie en erkenning(en) kies ik op het aanvraagformulier AGB-code?

  De zorgsoort is het type zorg dat geleverd wordt. Een voorbeeld hiervan is fysiotherapie. Binnen de gekozen zorgsoort wordt er onderscheid gemaakt tussen verschillende specialismes. Denk hierbij aan kinderfysiotherapie of manuele therapie. Om je te helpen bij de keuze van de juiste zorgsoort kan je gebruikmaken van het AGB Registratie en Controle. Hierin staat beschreven welke zorgsoorten er zijn, en welke kwalificaties (specialisaties) daarbij horen. Per kwalificatie wordt hierin aangegeven welke erkenning(en) noodzakelijk zijn.

 • Hoe vraag ik een AGB-code aan?

  Je vraagt een AGB-code aan met behulp van een aanvraagformulier. Er zijn 4 verschillende aanvraagformulieren, voor 4 verschillende situaties. Het is belangrijk dat je het formulier gebruik dat op jouw situatie van toepassing is:

  • Heb je nog geen persoonlijke AGB-code, maar heeft de onderneming waar je werkt wel een AGB-code? Gebruik dan dit formulier.
  • Heb je nog geen persoonlijke AGB-code en heeft de onderneming waar je werkt ook geen AGB-code? Gebruik dan dit formulier.
  • Heeft de onderneming nog geen AGB-code, maar de zorgverleners die daar werken wel? Gebruik dan dit formulier.
  • Wil je een vestiging toevoegen aan een onderneming die al een AGB-code heeft? Gebruik dan dit formulier.

  Nadat je het aanvraagformulier hebt ingediend, is je aanvraag nog niet compleet. Meer informatie over het verdere verloop van je aanvraag en de actuele doorlooptijd daarvan vind je hier.

  NB Een AGB-code wordt niet zomaar verstrekt. Hiervoor dien je te voldoen aan de vastgestelde criteria voor de gekozen zorgsoort en kwalificatie. Deze criteria noemen we de erkenningen. Per kwalificatie kunnen de vereiste erkenningen verschillen.

 • Kan ik voor meerdere zorgsoorten en kwalificaties tegelijk een AGB-code aanvragen?

  Het is per aanvraag mogelijk om voor één zorgsoort en één kwalificatie tegelijk een AGB-code aan te vragen. Er kunnen niet meerdere zorgsoorten worden toegevoegd aan een AGB-code. Voor iedere zorgsoort wordt een aparte AGB-code uitgegeven. Wil je meerdere kwalificaties toevoegen aan je AGB-registratie? Dat kan nadat je een AGB-code hebt. Het aanvragen van een extra kwalificatie doe je hier.

 • Wat geef ik op bij relatie op het aanvraagformulier AGB?

  In het aanvraagformulier wordt altijd gevraagd welke relatie de nieuwe AGB-code heeft met een bestaande onderneming, vestiging of zorgverlener. Een AGB-code staat namelijk nooit op zichzelf. In de AGB Webzoeker kan je de juiste AGB-code vinden voor het leggen van de relatie. Heeft je onderneming geen vestiging?

  Voor het aanvragen van de AGB-code is het noodzakelijk om de vestiging bij te schrijven in de Kamer van Koophandel. Dit kan je doen met behulp van het Formulier 9A inschrijving vestiging rechtspersoon van de KvK. Is de vestiging toegevoegd aan de KvK-registratie? Dan kan je alsnog je aanvraag indienen.

 • Wat moet ik doen nadat ik het aanvraagformulier heb ingediend?

  Na het indienen van de aanvraag is deze nog niet compleet. Je ontvangt van ons een e-mail met instructies om je aanvraag af te ronden.

  1. Print de aanvraag, controleer de gegevens en onderteken het formulier.
  2. Scan het formulier én de onderstaande bewijsstukken in. Of maak er foto’s van!
  3. Stuur een e-mail naar aanvraag@agbcode.nl. Vermeld uw correspondentienummer. U vindt deze in de instructiemail in de onderwerpsregel. Vergeet niet om de bijlagen toe te voegen, want wij nemen alleen volledige aanvragen in behandeling.

  Je kunt deze stappen in detail nalezen in de instructiemail. Daarin vermelden we ook welke bewijsstukken je moet bijsluiten.

   

 • Hoe wordt de ingangsdatum van mijn AGB-registratie bepaald?

  De ingangsdatum van een AGB-registratie van een zorgverlener leiden we af van de vanaf datum waarop de zorgverlener bevoegd is én de datum waarop de eerste werkrelatie in gaat.

  Bijvoorbeeld:

  Een fysiotherapeut heeft een BIG-registratie per 1 januari 2020, en gaat bij een onderneming werken per 1 maart 2020. De aanvangsdatum van de AGB-registratie van deze zorgverlener is dan 1 maart 2020.

  Voor een AGB-registratie van een onderneming wordt de bevoegdheid in de meeste gevallen bepaald door de ingangsdatum van de KvK-registratie. Ook hiervoor geldt dat de datum aanvang wordt afgeleid van de ingangsdatum van de bevoegdheid én de datum per wanneer de eerste werkrelatie in gaat.

 • Het lukt mij niet om het aanvraagformulier in te dienen.

  In de meeste gevallen komt dit doordat de verplichte velden niet of niet correct zijn ingevuld. Controleer alle verplichte velden, deze herken je aan een *. Soms staan er onnodige spaties in een veld. Loop de velden langs en verwijder deze. Het indienen van het formulier zou nu geen probleem moeten zijn.

 • Wat moet ik meesturen met mijn AGB aanvraag?

  In het aanvraagformulier worden alle erkenningen getoond die mogelijk zijn bij de gekozen kwalificatie. Kies de erkenning(en) die minimaal noodzakelijk zijn. Om je te helpen bij deze keuze kan je gebruikmaken van het AGB Registratie en Controle. Hierin staat bij iedere kwalificatie beschreven welke erkenning(en) daarbij horen. Deze beschrijving begint op pagina 76 en eindigt op pagina 125. Voor iedere gekozen erkenning dien je in het aanvraagformulier een registratienummer bij de bijbehorende beroeps- of kwaliteitsregister op te geven. Je vind een overzicht van de door jou gekozen erkenningen in de bijlage van de bevestigingsmail die je na het indienen van je aanvraag ontvangt. Is je registratie niet online te verifiëren bij de gekozen registers? Stuur dan een kopie mee van een bewijs van inschrijving.

 • Wat is een erkenning en hoe krijg ik die?

  Erkenning bij een zorgverlener:

  Een erkenning krijg je door lid te zijn van een erkende beroepsvereniging of kwaliteitsregister.

  In het document AGB Registratie en Controle kun je per zorgsoort nakijken welk criterium is vereist.

  Erkenning bij een onderneming/vestiging:

  Voor een onderneming/vestiging geldt in ieder geval een inschrijving Handelsregister als criterium.

  Voor sommige zorgsoorten zijn er meer criteria, dit kan je ook nakijken in het document AGB Registratie en Controle.

 • Wat is een kwalificatie en hoe krijg ik die?

  Een kwalificatie is een aanduiding van de beroepsgroep waartoe de zorgpartij behoort, of een indicatie voor de door de zorgpartij geleverde soort zorg.

  In het AGB-register wordt een kwalificatie altijd toegekend op basis van 1 of meer erkenningen aan een zorgverlener, onderneming of vestiging.

 • Hoe heropen ik mijn AGB-registratie?

  Je heropent je AGB-registratie door een nieuwe aanvraag in te dienen. Bij het afhandelen van jouw aanvraag controleren wij of je al een AGB-code had. Als je voldoet aan de criteria voor de AGB-code die jij wilt, heropenen we jouw code weer. Dien hier een nieuwe aanvraag in. Daar lees je ook meer over het aanvraagproces, de doorlooptijd en de criteria waar je aan moet te voldoen.

AGB wijzigen

 • Hoe geef ik een wijziging door in mijn AGB-registratie?

  Wijzigingen in je AGB-registratie geef je in veel gevallen makkelijk online aan ons door. Een deel van de wijzigingen kan je direct doorvoeren, de overige kan je invullen in het wijzigingsformulier. Op de pagina AGB Wijzigen vind je alle informatie. Of bekijk onderstaande video's, waarin we uitleggen hoe AGB Wijzigen werkt.

  AGB Wijzigen voor zorgverleners

  AGB Wijzigen voor ondernemingen

   

 • Wat kan ik zelf wijzigen in mijn AGB-registratie via Mijn Vektis?

  Wijzig zelf de volgende gegevens in je AGB-registratie via Mijn Vektis:

  • Correspondentieadres (alleen bij een persoonlijke AGB-code)
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Faxnummer
  • Website
  • Werkzaam-bij relatie
  • Arbeidsrelatierol (met uitzondering van de rol 'eigenaar'. Eigenaarschap moeten wij kunnen controleren bij het Handelsregister)

  AGB wijzigen/inzien

  Mijn Vektis aanvragen

  Let op: geef de volgende wijzigingen op de onderneming éérst door aan de KvK:

  • Adres van onderneming en vestiging
  • Handelsnamen en statutaire naam van onderneming of vestiging

  Bovengenoemde gegevens worden automatisch overgenomen in je AGB-registratie en pas je dus aan in het Handelsregister.

  • Nieuwe vestiging, nadat deze is aangemeld bij het KvK kun je het aanvraagformulier voor een nieuwe vestiging indienen
  • Wijziging in eigenaarschap, stuur ons een e-mail of wijzigingsformulier met een uittreksel KvK waarop de wijziging in eigenaarschap zichtbaar is
  • Wijziging in de rechtsvorm en/of het KvK-nummer: Een nieuw KvK-nummer leidt tot de uitgifte van een nieuwe AGB-code. Stuur bij je aanvraag ook een ingevuld en ondertekend beëindigingsformulier mee voor het beëindigen van uw AGB-code met het oude KvK-nummer.

  Overige wijzigingen via het wijzigingsformulier

  Op andere wijzigingen voert een Vektismedewerker een controle uit voordat de wijziging wordt doorgevoerd. Voor deze wijzigingen kun je het wijzigingenformulier in Mijn Vektis gebruiken. Vergeet niet het benodigde bewijs mee te sturen.

  • Toevoegen of beëindigen van een erkenning. Hierbij is de branche- of beroepsvereniging of het kwaliteitsregister de bron. Stuur dus altijd bewijs van inschrijving mee. Voor een BIG-registratie is het BIG-nummer voldoende
  • Toevoegen of beëindigen van een kwalificatie. Een kwalificatie wordt geregistreerd op basis van de erkenningen, bijvoorbeeld, een registratie bij BIG als arts ouderengeneeskunde (erkenning) geeft recht op de kwalificatie 8418 - Specialist ouderengeneeskunde
  • Wijzigen van een basisgegeven, zoals je achternaam wanneer je getrouwd bent

  Geef de wijziging via het wijzigingsformulier in je Mijn Vektis-account door, zodat wij de belangrijkste gegevens alvast hebben. Of stuur een mail naar info@agbcode.nl. Vergeet dan niet de AGB-codes te vermelden waarop de wijziging betrekking heeft.

 • Hoe lang duurt het voordat mijn wijziging is verwerkt?

  Wanneer je een wijziging doorvoert via AGB Wijzigen, is deze in veel gevallen direct zichtbaar voor jou. De volgende dag is de wijziging ook zichtbaar in de AGB-webzoeker. Uiteraard alleen als het gegeven openbaar is.

 • Hoe lang duurt het voordat mijn wijziging zichtbaar is in het zorgveld?

  Vanaf het moment van wijzigen in de AGB database duurt het minimaal 1 werkdag voordat de wijziging zichtbaar is in de webzoeker van het AGB-register. Wijziging(en) worden dagelijks aangeleverd bij de zorgverzekeraar(s). Afhankelijk van wanneer zij deze gegevens bijwerken in hun systemen, is de wijziging na minimaal 1 werkdag ook zichtbaar bij de zorgverzekeraar.

 • Ik heb zelf geen wijziging doorgegeven, en toch heb ik een e-mail ontvangen. Waarom?

  Om de kwaliteit van het AGB-register te garanderen voeren we regelmatig kwaliteitscontroles- en acties uit. Hiervoor heeft het AGB-register koppelingen met andere registers, zoals het KvK- of het BIG-register. Wijzigingen in deze registers hebben gevolgen voor je AGB-registratie. Om de actualiteit van het register verder te verbeteren, worden er steeds meer koppelingen met kwaliteitsregisters of beroepsorganisaties gelegd.

  Ook het uitvoeren van kwaliteitscontroles in onze database kan leiden tot een wijziging in je AGB-registratie. We stellen hiermee vast of je AGB-registratie voldoet aan de vastgestelde criteria, waardoor je bij het gebruik hiervan niet tegen verdere problemen oploopt.

  Het kan natuurlijk ook zo zijn dat iemand die hiervoor gemachtigd is een wijziging heeft doorgegeven. Is de wijziging die is doorgevoerd onjuist? Neem dan contact met ons op.

 • Ik ga stoppen bij een werkgever, hoe pas ik dit aan?

  Om een arbeidsrelatie met een werkgever te beeindigen volg je de onderstaande stappen:

  1. Log in via AGB Wijzigen
  2. Kies Mijn AGB-code zorgverlener.
  3. Bij het kopje ik heb een arbeidsrelatie met, kun je, bij de betreffende onderneming aan het eind van de regel op het stopbord icoon klikken. Vervolgens kun je een einddatum invoeren per wanneer je niet meer werkzaam bent bij die vestiging, deze einddatum is tot en met.

  In onderstaande video's leggen we je uit hoe AGB Wijzigen werkt.

  AGB Wijzigen voor zorgverleners

  AGB Wijzigen voor ondernemingen

   

AGB wijzigen zorgverlener

 • Ik heb een nieuwe werkgever, hoe pas ik dat aan in mijn AGB-registratie?

  Om een nieuwe werkgever toe te voegen volg je de onderstaande stappen:

  1. Log in via AGB Wijzigen
  2. Kies Mijn AGB-code zorgverlener.
  3. Klik onder het kopje ‘relaties’ op ‘Werkzaam-bij-relatie toevoegen’. Selecteer hier een vestiging en het zorgaanbod (de soort zorg die je verleend) en voeg deze toe.

  Ben je werkzaam bij meerdere vestigingen, dan herhaal je stap 3 voor elke vestiging.

  In onderstaande video's leggen we uit hoe AGB Wijzigen werkt.

  AGB Wijzigen voor zorgverleners

  AGB Wijzigen voor ondernemingen

   

 • Ik ga stoppen bij een werkgever, hoe pas ik dit aan?

  Om een arbeidsrelatie met een werkgever te beeindigen volg je de onderstaande stappen:

  1. Log in via AGB Wijzigen
  2. Kies Mijn AGB-code zorgverlener.
  3. Bij het kopje ik heb een arbeidsrelatie met, kun je, bij de betreffende onderneming aan het eind van de regel op het stopbord icoon klikken. Vervolgens kun je een einddatum invoeren per wanneer je niet meer werkzaam bent bij die vestiging, deze einddatum is tot en met.

  In onderstaande video's leggen we je uit hoe AGB Wijzigen werkt.

  AGB Wijzigen voor zorgverleners

  AGB Wijzigen voor ondernemingen

   

 • Hoe wijzig ik mijn erkenningen en kwalificaties?

  Voor het wijzigen van een erkenning gaan wij in principe uit van de bron, de branche- of beroepsvereniging. Als je een erkenning wil toevoegen is daarom altijd een bewijs nodig (bijvoorbeeld een bewijs van inschrijving bij een beroepsvereniging). Een van onze medewerkers controleert dit. Je kan erkenningen en kwalificaties doorgeven via het wijzigingsformulier onderaan de pagina in Mijn Vektis. De kwalificaties worden afgeleid aan de hand van de geregistreerde erkenningen.

AGB beëindigen

 • Mijn AGB code is beëindigd door uitschrijving van het KvK-register. Hoe kan ik deze weer activeren?

  Het AGB-register heeft een directe koppeling met het KvK-register. Een beëindiging van je KvK-registratie leidt daarom ook tot een beëindiging van je AGB-code. Wil je deze weer heropenen? Er zijn er twee mogelijkheden:

  1. Is het beëindigde KvK-nummer weer actief?
   Als je het KvK-nummer dat bij je AGB-code geregistreerd staat weer heropent, kunnen wij je huidige AGB-registratie ook heropenen. Je hoeft hiervoor geen nieuwe aanvraag in te dienen. Wij verifiëren hiervoor online of je KvK-registratie weer actief is. Wil je dit? Neem dan per e-mail of telefonisch contact met ons op. Onze contactgegevens vind je hier.
  2. Heb je een nieuw KvK-nummer?
   Als je een nieuw KvK-nummer hebt, dan moet je een nieuwe AGB-code aanvragen. Het is helaas niet mogelijk om met je nieuwe KvK-nummer je beëindigde AGB-code te heropenen. Het aanvragen van een AGB-code doe je hier.
 • Waarom wordt mijn AGB-registratie afgesloten als ik geen actieve werkrelatie heb?

  In de meeste gevallen is het verplicht om een actieve werkrelatie te registreren in het AGB-register. De uitzonderingen hierop staan vermeld in AGB Registratie en Controle. Vanuit de zorgverlener is dit verplicht omdat declaraties vanuit een onderneming worden gedaan. Er moet daarvoor dus wel een onderneming gekoppeld zijn aan de betreffende zorgverlener. Als een zorgverlener geen werkrelatie heeft, dan verricht deze zorgverlener dus geen werk voor een bevoegde zorgpartij. Vanuit oogpunt van de onderneming is het een verplichting omdat de persoon die de zorg verleent, in het AGB-register gekoppeld moet zijn aan de onderneming die de declaratie indient.

 • Wat gebeurt er als ik mijn AGB-registratie beëindig?

  Als je AGB-registratie beëindigt, betekent dit dat je AGB-code(s) een einddatum krijgt. Een AGB-code wordt nooit definitief verwijderd uit het systeem. Je VECOZO-certificaat blijft na beëindiging nog 6 maanden actief.

  Je kan tot en met de datum waarop de registratie is beëindigd, nog steeds declaraties indienen met de beëindigde AGB-code.

 • Hoe beëindig ik mijn AGB-registratie?

  Om je AGB-registratie te beëindigen hebben wij een beëindigingsformulier van je nodig. Vul dit formulier in, onderteken het en stuur een kopie van het ondertekende formulier naar info@agbcode.nl. Je ontvangt per e-mail een bevestiging wanneer de AGB-code is beëindigd.

 • Hoe heropen ik mijn AGB-registratie?

  Je heropent je AGB-registratie door een nieuwe aanvraag in te dienen. Bij het afhandelen van jouw aanvraag controleren wij of je al een AGB-code had. Als je voldoet aan de criteria voor de AGB-code die jij wilt, heropenen we jouw code weer. Dien hier een nieuwe aanvraag in. Daar lees je ook meer over het aanvraagproces, de doorlooptijd en de criteria waar je aan moet te voldoen.

AGB-register

 • Wat is het AGB-register, en wat kan ik met een AGB-code?

  Het AGB-register is hét identificerende register in de zorg, met de AGB-code als unieke sleutel. Met een AGB-code wordt declareren, zorginkoop, het contracteren en het 'gidsen' van zorg (via bijvoorbeeld zorgzoekers) mogelijk gemaakt. 

  Het AGB-register kent 3 types zorgpartijen: ondernemingen, vestigingen en zorgverleners. Een zorgverlener is in AGB altijd gerelateerd aan één of meerdere vestiging(en) waar hij/zij werkzaam is. Een vestiging is altijd weer gerelateerd aan een onderneming. Via je AGB-code is relevante informatie zichtbaar zoals de bevoegdheid, die aangeeft welke zorg geleverd kan worden.

  De kwaliteit en actualiteit van het AGB-register wordt geborgd door koppelingen met bronregisters. Voorbeelden hiervan zijn het KvK-register en het BIG-register. Wijzigingen in de registratie bij deze registers hebben een directe invloed op de gekoppelde AGB-registratie. Ondanks deze koppelingen, blijft de eigenaar van de AGB-code uiteindelijk wel zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de eigen AGB-registratie.

 • Wie kan mijn AGB-registratie inzien?

  Iedereen die zoekt in het AGB-register via onze website, kan je AGB registratie met openbare gegevens zien.

  Daarnaast kunnen afnemers van de AGB-Raadpleegservice deze openbare gegevens ophalen, bijvoorbeeld voor declaratie-doeleinden en verwijzingen.

  De zorgverzekeraars hebben ook de mogelijkheid om gegevens in te zien die niet openbaar zijn.

 • Ik wil informatie over mijn AGB-registratie raadplegen. Waar doe ik dit?

  Via de AGB-webzoeker vind je meer informatie over een AGB-registratie. Niet alle informatie is openbaar; privacygevoelige informatie wordt hier niet getoond. Je kan zoeken op AGB-code, naam of adres.

  Via de AGB-webzoeker kun je je eigen AGB-registratie inzien. Alle informatie in de AGB webzoeker is openbaar; privacygevoelige informatie wordt hier niet getoond. Je kan zoeken op AGB-code, naam of adres. Om ook de niet-openbare gegevens van je AGB-registratie in te zien, log je in op AGB Wijzigen. • Welke informatie uit mijn AGB-registratie is openbaar?

  Ben je zorgverlener, dan zijn deze gegevens uit het AGB-register openbaar:

  • naam, geslacht, academische titel
  • kwalificatie(s),erkenning(en)
  • bij welke vestiging(en) de zorgverlener werkt
  • bij welke onderneming de zorgverlener in dienst is

  Bij de onderneming zijn deze gegevens openbaar:

  • naam, KvK nummer, handelsnaam
  • correspondentieadres, algemeen e-mailadres, algemeen telefoonnummer, website
  • kwalificatie, erkenning(en)
  • de vestiging(en) van deze onderneming
  • de zorgverleners die bij deze onderneming in dienst zijn

  Bij de vestiging zijn deze gegevens openbaar:

  • naam, KvK nummer, handelsnaam
  • correspondentieadres, bezoekadres, algemeen e-mailadres, algemeen telefoonnummer, website
  • kwalificatie, erkenning(en)
  • de onderneming die bij de vestiging hoort
  • de zorgverleners die bij deze vestiging werken

AGB-code, informatie voor huisartsen

Praktijkspiegel

 • Wat is de Praktijkspiegel?

  De Praktijkspiegel geeft zicht op een groot aantal facetten van de gedeclareerde zorg van je patiënten. Bekijk gegevens over onder meer de samenstelling van je patiëntenpopulatie, het medicijngebruik, de bezoekfrequentie en de behandeling door specialisten. Daarmee geeft de Praktijkspiegel inzicht in de zorg die jij en andere zorgverleners leveren aan alle bij de praktijk ingeschreven patiënten.


  Waar komt de informatie in de Praktijkspiegel vandaan? 
  De gebruikte data zijn afkomstig uit verschillende informatiesystemen van Vektis. Deze systemen bevatten de goedgekeurde en uitbetaalde zorgdeclaraties. Voor deze systemen leveren zorgverzekeraars op maand- of kwartaalbasis bestanden aan. Wij controleren deze bestanden zorgvuldig. Vektis voert geen aanpassingen uit op de bestanden.  
  Voor de algemene praktijkgegevens zijn we uitgegaan van de situatie op 1 juli van het rapportagejaar, zoals in het AGB-register is vastgelegd. In geval deze gegevens niet kloppen, wijzig dit dan zelf in je AGB-registratie.

 • Wie heeft er toegang tot mijn Praktijkspiegel?

  De Praktijkspiegel is alleen beschikbaar voor zorgverzekeraars en huisartsen die aan je praktijk verbonden zijn, met uitzondering van de waarnemer. Huisartsen kunnen alleen hun eigen Praktijkspiegel downloaden, niet die van andere praktijken. Een waarnemer van een praktijk ziet wel dat er een Praktijkspiegel bestaat, maar kan deze niet downloaden. Om toegang te krijgen heb je een Vektis account nodig. Een account aanmaken kan hier.

 • Wat is er gewijzigd in de laatste versie (versie 2.10)?

  Het jaar 2020 is toegevoegd voor de eerstelijn zorgstromen.  
  Alle onderdelen zoals de totale zorgkosten, huisartsenzorg, farmaceutische zorg, medisch-specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg en eerstelijns diagnostiek zijn geactualiseerd voor 2018 en 2019. 

 • In de Praktijkspiegel vergelijken jullie de cijfers met de waarde: ‘Verwacht voor uw praktijk’. Wat betekent dit?

  In de Praktijkspiegel treft je een vergelijkende waarde aan:
  ‘Verwacht voor uw praktijk'.

  Dit geeft het landelijk of het regionaal gemiddelde aan zorg weer, dat we voor een praktijk met jouw patiëntenpopulatie verwachten. We berekenen deze waarde door je patiëntengroep op 7 kenmerken te analyseren: leeftijd, geslacht, inkomen, farmaceutische kostengroepen en drie chronische aandoeningen (diabetes, COPD en hart- en vaatziekten).

  Afwijkingen in de zorgkosten die verklaarbaar zijn uit specifieke scores op deze kenmerken standaardiseren we hiermee. Dat maakt een zinvolle vergelijking met andere praktijken mogelijk. 

 • Wat is het verschil tussen een Praktijkspiegel met landelijke spiegelinformatie en een Praktijkspiegel met regionale spiegelinformatie?

  Met de Praktijkspiegel met regionale spiegelinformatie kun je je praktijk ook op regionaal niveau te spiegelen. Je krijgt hier inzicht in de cijfers van je praktijk ten opzichte van de gemiddelde cijfers van de huisartspraktijken uit je regio.
   
  De populatie van de regio is een selectie van alle ingeschreven patiënten van alle huisartspraktijken die verbonden zijn aan een zorggroep. Dit betreft de zorggroep die in je regio actief is met het ketenzorgprogramma diabetes. 

 • Wat moet ik doen als de pdf niet opent?

  Mogelijk is Adobe Reader op je computer verouderd of niet beschikbaar. Download en instaleer Adobe Reader. Zie hiervoor de link onder de download knop van de Praktijkspiegel op de website.

 • Waarom zie ik geen landelijk en/of regionale praktijkspiegel na inlog?

  Normaal gesproken staat er voor iedere praktijk een landelijke praktijkspiegel klaar om te downloaden. Naast de landelijke praktijkspiegel is er voor een groot deel van de praktijken ook een regionale praktijkspiegel te downloaden.  
   
  Er zijn echter een aantal gevallen waarbij er geen praktijkspiegel klaar staat om te downloaden. Dit zijn de meest voorkomende redenen: 


  1. Je praktijk moet in het AGB-register geregistreerd staan met een begindatum vóór 2 januari van het meest recente jaar. Anders kunnen we helaas geen Praktijkspiegel samenstellen. Dit komt doordat er dan nog te weinig declaratiegegevens van je praktijkpopulatie zijn om een volledige Praktijkspiegel te tonen. Zodra er minimaal 1 jaar aan declaratiegegevens beschikbaar is, kunnen wij ook voor jou een Praktijkspiegel maken. 
   
  2. Ook kan het voorkomen dat je de Praktijkspiegel niet kunt downloaden omdat de praktijk geregistreerd staat in het AGB-register met een einddatum in of voor 31 december van het meest recente jaar. Je kunt dat hier checken. Als dit het geval is, neem contact met ons op via intelligence@vektis.nl en voor spoedig afhandeling graag de AGB-code van je praktijk melden. 

  Pas bij de volgende versie zal de Praktijkspiegel dan online beschikbaar zijn.
   
  3. Als we op basis van de gedeclareerde inschrijftarieven geen patiënten aan je praktijk kunnen toewijzen kun je ook geen Praktijkspiegel downloaden. Dit kan zich voordoen als een huisarts in het AGB-register bij meerdere praktijken geregistreerd staat en als dit ook blijkt uit de gedeclareerde inschrijftarieven (ION). Deze huisarts nemen we dan niet op in de praktijksamenstelling en de patiënten van deze huisarts worden dan niet opgenomen in de Praktijkspiegel.  
   
  4. Je  kunt geen Praktijkspiegel downloaden als we op basis van de gedeclareerde inschrijftarieven minder dan 100 patiënten aan je praktijk kunnen toewijzen. We hebben dan te weinig declaratiegegevens van uw praktijkpopulatie beschikbaar om een volledige Praktijkspiegel te tonen. 

  5. Een voorwaarde van de Praktijkspiegel is dat er minstens 1 huisarts in dienst is bij dat praktijk die nergens anders in dienst is.


  Er zijn meerdere oorzaken mogelijk waarom de regionale Praktijkspiegel niet beschikbaar is: 


  1. Er zijn geen (of voor minder dan 10 patiënten) diabetes ketenzorg declaraties voor patiënten in je praktijk.  Wanneer dit het geval is, staat bij 2.3 Ketenzorg “Geen gegevens beschikbaar” vermeld.
  2. De AGB-code van de zorggroep begint niet met 5353 of deze code is veranderd gedurende het jaar.  

  Mocht je nog vragen hebben een onbrekende praktijkspiegel neem contact met ons op via spiegelinformatie@vektis.nl

 • Waarom komt het aantal huisartsen of patiënten in de Praktijkspiegel niet overeen met mijn eigen administratie?

  Aantal huisartsen

  De werkzame huisartsen zijn vastgesteld op basis van de AGB-registratie. Waarnemende huisartsen tonen we hierbij niet. Wanneer een huisarts in het AGB-register bij meerdere praktijken geregistreerd staat en dit ook blijkt uit de gedeclareerde inschrijftarieven (ION), nemen we de huisarts niet op in de praktijksamenstelling. 
   
  Als blijkt dat binnen de Praktijkspiegel niet de juiste huisartsen staan vermeld, is het mogelijk om dit zelf in het AGB-register aan te passen.

  Aantal patiënten

  We hebben de patiëntenpopulatie in je Praktijkspiegel samengesteld op basis van de gedeclareerde inschrijftarieven in het derde kwartaal. Hierbij is het essentieel dat de huisarts elke patiënt aan maximaal 1 praktijk toewijst. Is dit niet het geval, dan tellen we deze patiënten niet mee.

  Het kan ook voorkomen dat een huisarts in het AGB-register bij meerdere huisartsenpraktijken geregistreerd staat. Patiënten die op naam van deze huisarts staan tellen we dan ook niet mee.

 • Welke kosten vallen in het totaaloverzicht onder het segment ‘Overig’?

  Onder ‘Overige kosten’ hebben we de zorgkosten voor alle overige zorgsegmenten opgenomen, die zijn vergoed vanuit de basisverzekering. Het gaat hierbij om mondzorg, verloskunde, hulpmiddelen, ziekenvervoer, kraamzorg, buitenlandzorg, geriatrische revalidatiezorg en paramedische zorg (exclusief fysiotherapie).

 • Komen de postcodes, waarvoor in de Praktijkspiegel een laag inkomen is vastgesteld, overeen met de postcodes van de opslagwijken?

  De bron voor het bepalen van de gemiddelde inkomens per postcodegebied is het bestand 'Kerncijfers Postcodegebieden 2008-2010' van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Deze postcodegebieden hoeven niet overeen te komen met de postcodegebieden van de opslagwijken.

 • Waar kan ik terecht als ik meer wil weten over de Praktijkspiegel?

  Heb je inhoudelijke vragen over de Praktijkspiegel, neem dan contact met ons via intelligence@vektis.nl. Vemeld je AGB-code in de mail, dan kunnen we je sneller helpen. Wij zijn ook telefonisch
  bereikbaar op 030 – 8008 380, op werkdagen van 09.00 – 15.00 uur. 

Vragenlijsten

 • Wat is het voordeel van het vastleggen van de basispraktijkinformatie op 1 centrale plek?

  Centrale vastlegging bij Vektis maakt het mogelijk dat alle zorgverzekeraars over deze gegevens beschikken. Bovendien hoef je de informatie niet per zorgverzekeraar afzonderlijk aan te leveren. Dit verlaagt de administratieve lasten en dat scheelt dus tijd. Met deze centrale vragenlijst wordt ook 1 van de knelpunten uit (Ont)regel de Zorg aangepakt, namelijk de verschillende uitvragen van de service-aspecten.

 • Wat moet ik ieder jaar doen?

  Om de administratie voor jou te beperken heeft Vektis al veel stappen voorbereid:

  • Wij zorgen ervoor dat je AGB-registratie gekoppeld is aan bronnen zoals het BIG-register en de Kamer van Koophandel. Je hoeft je AGB-registratie daardoor alleen te controleren op juistheid en volledigheid. Omdat wij je benaderen via e-mail is het belangrijk dat je een juist e-mailadres opgeeft.
  • De overige gegevens vul je aan door het invullen van een vragenlijst. Het controleren en aanvullen van de informatie duurt ongeveer 15 minuten. In volgende jaren hoef je de gegevens alleen nog te controleren en waar nodig bij te werken. Vektis vult alle eerder geregistreerde informatie automatisch in.
  • Je ontvangt elk jaar een herinneringsmail van Vektis met de vraag om de gegevens te controleren en zo nodig aan te passen.
  • Vektis deelt de gegevens met alle relevante zorgverzekeraars. Je hoeft hiervoor zelf geen actie (meer) te ondernemen.
 • Welke informatie moet ik aanleveren door middel van de aanvullende vragenlijst?

  In het AGB-register leggen we algemene informatie vast over je praktijk, zoals NAW-gegevens en de bevoegdheden. Daarnaast is voor een optimale zorginkoop nodig dat zorgverzekeraars over aanvullende informatie beschikken, zoals informatie over de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de praktijk, kwalificaties van het personeel enzovoort. Deze informatie is ook van belang voor de vermelding in zorgzoekers en -vinders, zodat patiënten weten hoe en wanneer zij bij de praktijk terecht kunnen.

 • Is het verplicht om deze vragenlijst in te vullen?

  Het niet invullen van de vragenlijst heeft consequenties. Zorgverzekeraars baseren de afspraken die zij met je (willen) maken op de gegevens zoals die in het AGB-register en de aanvullende vragenlijst vermeld staan. Ook zorgzoekers en –vinders maken gebruik van deze informatie, om een zo reëel mogelijk beeld van de praktijk te vermelden. Als zorgaanbieder hoef je deze gegevens via deze vragenlijst maar 1 keer aan te leveren en dus niet bij alle zorgverzekeraars apart op te geven.

 • Wat is de deadline voor het invullen van de vragenlijst?

  Om de contractering met zorgverzekeraars op tijd af te kunnen ronden, is het van belang dat je de vragenlijst ieder jaar tijdig controleert/invult. In ieder geval dus voor de contracterings-ronde. Zo zijn je gegevens altijd up-to-date.

 • Wanneer kan ik wijzigingen doorgeven?

  Je kunt op ieder moment wijzigingen doorgeven. Bijvoorbeeld wanneer de openingstijden zijn gewijzigd of de praktijk verhuisd. Zorgverzekeraars worden automatisch op de hoogte gesteld van wijzigingen die je doorvoert. Dit is handig, bijvoorbeeld wanneer de overeenkomst tussen je praktijk en de zorgverzekeraar tussentijds aangepast wordt. Zo beschikt de zorgverzekeraar altijd over de meest actuele gegevens.

 • Wat gebeurt er als ik deze vragenlijst niet invul?

  Wanneer je de vragenlijst niet invult, dan beschikken de zorgverzekeraars niet over de noodzakelijke informatie om de zorginkoop en contractering met je praktijk goed uit te voeren. Het gevolg hiervan kan zijn dat zorgverzekeraars je geen of een onvolledig/onjuist contract (kunnen) aanbieden en dat zij hun verzekerden niet (kunnen) informeren over jouw praktijk. Daarnaast is je praktijk niet juist/onvolledig vindbaar in zorgzoekers en –vinders.

 • Moet ik voor alle vestigingen een aparte vragenlijst invullen?

  Je vult de vragenlijst in voor de hoofdvestiging. Eventuele afwijkende openingstijden bij de andere vestigingen kun je in de vragenlijst aangeven.

 • Ik heb (nog) niet alle vragen ingevuld. Kan ik het formulier wel insturen?

  Je kunt het formulier insturen als niet alle vragen ingevuld zijn. Het is echter wel beter om het formulier volledig in te vullen. Hiermee voorkom je dat zorgverzekeraars het contract met je praktijk baseren op onjuiste of onvolledige gegevens en hun verzekerden niet goed informeren.

 • Hoe vaak kan ik dezelfde vragenlijst opnieuw invullen (van dezelfde vestiging of onderneming)?

  Hier zit geen beperking op, de vragenlijst kan steeds opnieuw worden ingevuld en verzonden. Alleen de laatst ingevulde vragenlijst wordt bewaard.

 • Kunnen zorgverzekeraars nog vragen om meer aanvullende gegevens?

  Met de vragenlijst wordt generieke en niet-concurrentiële informatie opgevraagd over je praktijk. Het kan voorkomen dat een zorgverzekeraar je, in verband met de zorginkoop, nog een aantal specifieke vragen stelt. Het gaat dan om vragen die niet generiek zijn voor alle zorgverzekeraars en die voor een specifieke zorgverzekeraar wel van belang zijn. Zorgverzekeraars doen dit alleen als het echt nodig is.

 • Wanneer zijn mijn gegevens verwerkt door Vektis?

  Na het indienen van de vragenlijst, worden deze gegevens direct verwerkt. 

 • Wat wordt er gedaan met mijn gegevens?

  In het AGB-register leggen we algemene informatie vast over de praktijk, zoals NAW-gegevens en de bevoegdheden. Daarnaast is voor een optimale zorginkoop nodig dat zorgverzekeraars over aanvullende informatie beschikken, zoals informatie over de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de praktijk, kwalificaties van het personeel enzovoort. Deze informatie is ook van belang voor de vermelding in zorgzoekers en -vinders, zodat patiënten weten hoe en wanneer zij bij je terechtkunnen. Via Vektis worden de gegevens beschikbaar gesteld aan zorgverzekeraars. Zo beschikken deze partijen over dezelfde actuele informatie. Zorgverzekeraars mogen deze gegevens alleen gebruiken ten behoeve van zorginkoop en het informeren van hun verzekerden, zoals contractueel overeengekomen tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieder.

Vragenlijst huisartsen

Vragenlijst paramedie

Vragenlijst ggz

 • Wie is er binnen onze praktijk bevoegd de vragenlijst in te vullen?

  Er is standaard nog niemand aangewezen die de vragenlijst in mag vullen. Zodra je een Mijnvektis-account hebt aangemaakt, moet je eenmalig toestemming aanvragen bij de onderneming om de vragenlijst in te mogen vullen. De onderneming ontvangt vervolgens een e-mail, waarin akkoord kan worden gegaan met het verstrekken van de toestemming.

 • Hoe log ik in?

  Voor het invullen van de vragenlijst moet je inloggen met een account. Je inlognaam is afhankelijk van de wijze waarop uw account bij ons is geregistreerd.

  • Is je account geregistreerd op een persoonlijke AGB-code?
   In dat geval log je in met je persoonlijke AGB-code@vektis.nl als gebruikersnaam. Voorbeeld: 01234567@vektis.nl.
  • Is je account niet geregistreerd op een persoonlijke AGB-code?
   In dat geval is het e-mailadres waarop je account geregistreerd staat je gebruikersnaam.

  Bij het registreren van uw account heb je van ons een e-mail ontvangen waarin uw gebruikersnaam staat.

 • Ik ben een vrijgevestigde ggz-aanbieder en mis mijn beroepsvereniging bij de vraag over het geldige visitatiecertificaat. Wat moet ik nu doen?

  Ben je een BIG-geregistreerde psychiater, dan kun je deze vraag met ‘Nee’ beantwoorden. In jouw BIG-registratie is de visitatie geborgd. Zorgverzekeraars zijn hiervan op de hoogte.

  Ben je lid van beroepsvereniging NVPA dan kun je deze vraag met ‘Nee’ beantwoorden. Het is wel belangrijk dat je controleert of er een erkenning van de NVPA is gekoppeld aan je AGB-registratie. Je kunt dit controleren in het AGB-register.

Vragenlijst gehandicaptenzorg

 • Waarom is het invullen van de vragenlijst gehandicaptenzorg noodzakelijk?

  Door bij Vektis de basisgegevens over jouw instelling te registreren, hebben alle zorgkantoren, het Zorginstituut Nederland en de Patiëntenfederatie Nederland (Zorgkaart Nederland) inzicht in deze gegevens. Zo kunnen zorgkantoren een passende overeenkomst met je sluiten en weten cliënten en verwijzers je goed te vinden.

  Je hoeft je gegevens maar op 1centrale plek in te vullen hiervoor, namelijk via de vragenlijst gehandicaptenzorg van Vektis. Vektis deelt de informatie uit de vragenlijst met de partijen waarvoor deze informatie relevant is: de zorgkantoren, het Zorginstituut Nederland en de Patiëntenfederatie Nederland. Doordat je nog maar op 1 plek deze gegevens invult, dragen wij bij aan de administratieve lastenverlichting van jouw instelling. 

 • Welke informatie moet ik aanleveren via de vragenlijst?

  Je levert via de vragenlijst gehandicaptenzorg informatie aan over het zorgaanbod, de woonmogelijkheden en de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de locaties van de instelling.  

  Deze vragenlijst is een aanvulling op de informatie in het AGB-register. In het AGB-register leggen we algemene informatie vast over de instelling, zoals NAW-gegevens en de bevoegdheden.  Hiermee krijgen zorgkantoren een optimaal beeld van jouw instelling om een passende overeenkomst af te sluiten. Ook ben je als instelling goed vindbaar en zichtbaar op Zorgkaart Nederland

 • Is het verplicht de vragenlijst in te vullen en wat gebeurt er als ik dit niet doe?

  Het niet invullen van de vragenlijst kan consequenties hebben. Want zorgkantoren beschikken dan niet over de noodzakelijke informatie om de zorginkoop en contractering met jouw instelling goed uit te voeren. Het gevolg hiervan kan zijn dat zorgkantoren je geen of een onvolledig/onjuist contract (kunnen) aanbieden en dat zij hun verzekerden niet (kunnen) informeren over jouw praktijk. Daarnaast is je praktijk niet juist/onvolledig vindbaar en zichtbaar in zorgzoekers en –vinders zoals Zorgkaart Nederland.

 • Ik heb nog niet alle vragen ingevuld. Kan ik het formulier wel insturen?

  Elke vraag in het webformulier is verplicht. Je kunt het formulier dus pas insturen als alle vragen zijn beantwoord.

 • Wanneer zijn mijn gegevens verwerkt door Vektis?

  We verwerken je gegevens zodra je de vragenlijst hebt ingevuld of bewerkt. Je ziet in het portaal voor de vragenlijst jouw zojuist ingevulde gegevens staan en de zorgkantoren en Zorgkaart Nederland hebben direct toegang tot deze nieuwe gegevens.

 • Wat wordt er gedaan met mijn gegevens?

  Vektis stelt de informatie uit de vragenlijst gehandicaptenzorg beschikbaar aan zorgkantoren, het Zorginstituut Nederland en de Patiëntenfederatie Nederland (Zorgkaart Nederland). Met deze centrale uitvraag kan het zorgkantoor een passende overeenkomst met jouw instelling sluiten en weten cliënten en verwijzers je goed te vinden. We delen altijd alleen de meest actuele ingevulde gegevens van jouw instelling.

 • Wie heeft de vragenlijst samengesteld?

  De vragenlijst gehandicaptenzorg is een gezamenlijk initiatief van de zorgkantoren, het Zorginstituut Nederland (ten behoeve van programma Kik-V) en de Patiëntenfederatie Nederland (Zorgkaart Nederland).

Standaardisatie

Aanleveren UBO

 • Hoe geef ik de UBO voor mijn organisatie door?

   Je kunt je UBO registreren door middel van het invullen van dit webformulier.

 • Waar staat de afkorting UBO voor?

  UBO staat voor Ultimate Benificial Owner en is de uiteindelijke verantwoordelijke persoon (maximaal 4) van een organisatie.

 • Wie is in mijn organisatie de UBO?

  De UBO is een belanghebbend natuurlijk persoon die direct of indirect 25% belang heeft in (het vermogen van) de organisatie. Bijvoorbeeld een direct belang in aandelen of certificaten. Indirect belanghebbenden zijn de personen die het bezit of de controle hebben over 25% of meer van:

  • de stemrechten in de algemene vergadering
  • een belang als begunstigde van het vermogen
  • een bijzondere zeggenschap over het vermogen
  • een recht op een aandeel in de gemeenschap
  • een recht op een aandeel in de winst
  • de stemrechten bij de besluitvorming over het wijzigen van de personenvennootschapsovereenkomst.
 • Waarom moet ik de UBO van mijn organisatie doorgeven aan zorgverzekeraars?

  Zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht om van alle ondernemingen aan wie zij geld overmaken vast te stellen wie de UBO is of zijn. De Nederlandse Bank (DNB) ziet hierop toe en heeft zorgverzekeraars hierop aangesproken.

 • Ik heb geen brief ontvangen, maar mijn zorgverzekeraar geeft aan dat de UBO niet bekend is. Wat moet ik doen?

  Als de zorgverzekeraar uw UBO niet heeft, dan mogen zij niet uitbetalen. Vul het formulier in op ubo.vektis.nl en werk uw email-adres in het AGB-register bij. Zo kunnen wij u ook in de toekomst goed bereiken.

 • Wat gebeurt er als ik de UBO van mijn organisatie niet doorgeef?

  Banken en verzekeraars zijn verplicht om de UBO vast te stellen. Als zorgverzekeraars niet weten wie de UBO van een organisatie is, dan mogen zij volgens de Sanctiewet 1977 en andere sanctieregelingen geen geld overmaken naar die organisatie. Ook mogen zorgverzekeraars geen geld overmaken aan UBO’s die schuldig zijn bevonden aan het witwassen van geld of financieren van terrorisme en als gevolg daarvan op de Nationale sanctielijst staan. De Nederlandse Bank (DNB) ziet hierop toe en heeft zorgverzekeraars hierop aangesproken.

 • Ik heb geen mail of brief gehad van Vektis. Wat moet ik doen?

  Vektis stuurt alleen een mail of brief als de UBO niet bekend is en je deze moet aanleveren. Als je van Vektis geen mail of brief hebt ontvangen, dan is er geen actie nodig.

 • Waarom stuurt Vektis mij een mail?

  Zorgverzekeraars hebben Vektis gevraagd namens hen de UBO centraal op te vragen bij zorgorganisaties en door te zetten aan alle zorgverzekeraars. Het voordeel daarvan is dat je de UBO maar 1 keer hoeft aan te leveren en niet bij elke zorgverzekeraar afzonderlijk.

 • Ik heb een mailing gekregen van een (branche)organisatie, maar niet van Vektis. Wat moet ik doen?

  Als je van Vektis geen mail of brief hebt ontvangen is er geen actie nodig. Vektis stuurt alleen een mail als de UBO nodig en/of onbekend is.

 • Wanneer moet ik de UBO doorgeven aan Vektis?

  Je kunt het hele jaar door je zorgverzekeraar verzocht worden de UBO aan te leveren. Je kunt daarvoor gebruik maken van dit webformulier. Als er gedurende het jaar UBO-gegevens wijzigen, geef dit dan via hetzelfde webformulier aan ons door.

 • Ik heb geen bevestiging ontvangen na het registreren van mijn UBO. Is de registratie goed aangekomen?

  Heb je na het verzenden een bevestiging op je scherm gekregen dat de verklaring is ontvangen? Dan is dit de bevestiging dat het goed is gegaan. Weet je niet zeker of je een bevestiging gezien hebt? Klik dan nogmaals op de link in het formulier. Is de verklaring verstuurd, dan krijg je dit op het scherm te zien. Wij kunnen helaas niet op een andere manier voor je controleren of de UBO verklaring goed ontvangen is.

 • Ik heb een herinnering ontvangen, maar ik heb de UBO al aangeleverd.

  Een jaar na de laatste aanlevering van de UBO-gegevens, sturen wij een email met het verzoek om nogmaals de UBO-gegevens aan te leveren. Zo hebben zorgverzekeraars de meest recente gegevens. Ook als de UBO-gegevens niet zijn gewijzigd, is het raadzaam de UBO-gegevens opnieuw aan te leveren. Zo weten zorgverzekeraars dat zij met de meest recente gegevens werken. 

 • Ik heb niet direct met een zorgverzekeraars te maken, moet ik alsnog de UBO aanleveren?

  Ook wanneer je niet direct met een zorgverzekeraars te maken hebt, kun je wel indirect met ze te maken hebben. Patiënten die je hebt behandeld leveren voor vergoeding van hun factuur een declaratie in bij de zorgverzekeraars. Om deze facturen uit te betalen, controleren zorgverzekeraars wie de UBO is van de onderneming waar de behandeling uitgevoerd is. Is er geen UBO bekend? Dan kan de zorgverzekeraar besluiten niet over te gaan tot betaling.

  Zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht om van alle ondernemingen aan wie zij geld overmaken vast te stellen wie de UBO is of zijn. De Nederlandse Bank (DNB) ziet hierop toe en heeft zorgverzekeraars hierop aangesproken.

 • Ik kan het formulier niet invullen omdat ik meer dan 4 UBO’s heb.

  Voor ondernemingen met meer dan 4 UBO’s kun je dit formulier gebruiken. Dit formulier voorziet in het opgeven van meer dan 4 UBO’s. Daarbij hoeven de individuele UBO’s niet te voldoen aan de eis van een minimum van 25%. De som van alle UBO’s samen dient wel 100% te zijn.

  Je kunt het ingevulde formulier sturen naar ubo@vektis.nl.

 • Ik heb het formulier verstuurd, maar deze was nog niet compleet/er zat een fout in. Waar kan ik dit aanpassen?

  Je kunt het webformulier opnieuw invullen met de juiste gegevens. Wij zullen de aangepaste gegevens delen met de zorgverzekeraars.

 • Mijn onderneming is niet meer actief en toch heb ik een e-mail ontvangen.

  Ondernemingen die na 1-1-2020 in het AGB-register zijn beëindigd, ontvangen ook een e-mail om de UBO-gegevens aan te leveren. Het kan namelijk zijn dat een zorgverzekeraar met terugwerkende kracht nog uitbetalingen van declaraties zal doen. Hiervoor hebben zij de meest recente UBO-gegevens nodig.

 • Ik heb een eenmanszaak, moet ik dan ook de UBO doorgeven?

  Zorgverzekeraars willen de natuurlijke rechtspersoon van een (zorg)onderneming weten, ook wanneer het een eenmanszaak betreft. Vandaar ook de UBO uitvraag voor eenmanszaken. 

  Zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht om van alle ondernemingen aan wie zij geld overmaken vast te stellen wie de UBO is of zijn. Een UBO is de persoon die eigenaar is van de onderneming of zeggenschap heeft. Dit is er minimaal 1 en kunnen er maximaal 4 zijn. Als zorgverzekeraars niet weten wie de UBO van een organisatie is, dan mogen zij wettelijk gezien geen geld overmaken naar die organisatie. De Nederlandse Bank (DNB) ziet hierop toe en heeft zorgverzekeraars hierop aangesproken.

Wachttijden ggz

 • Waarom moeten ggz-instellingen en -praktijken wachttijden aanleveren bij Vektis?

  Ggz-instellingen en -praktijken publiceren de wachttijden op hun websites. Informatie is daardoor erg versnipperd beschikbaar. Wanneer mensen beschikbare zorg zoeken, is het zeer lastig om een overzicht te krijgen van beschikbare ggz in bijvoorbeeld de eigen regio. Met de centrale wachttijd registratie bij Vektis zijn zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en zorgaanbieders in staat om cliënten efficiënter aan zorg te helpen.

 • Wat verandert er voor mij in 2021 in verband met de aangepaste Transparantieregeling?

  In verband met de aangepaste Transparantieregeling zijn er vanaf eind januari 2021 enkele aanpassingen in het portaal te zien.

  1) Er is nu ook een vragenlijst op ondernemingsniveau. Elke maand vul je dus zowel vragen in voor jouw onderneming, als voor de onderliggende vestiging(en).

  2) Voor zorgaanbieders met meer dan 10 zorgverleners worden op ondernemingsniveau vragen gesteld over het actueel aantal wachttenden, ook vragen we op vestigingsniveau extra informatie uit over de instroomcijfers voor intakes en behandelingen.

  3) Trauma is een zelfstandige hoofddiagnosegroep geworden, en valt dus niet meer onder de hoofddiagnosegroep Angststoornissen.

 • Hoe bepaal ik mijn aanmeldwachttijd en behandelwachttijd?

  Je mag zelf bepalen of je de wachttijd retrospectief (R) of actueel (A) berekent. Je hoeft niet op te geven welke methode je gebruikt. Wel is het wenselijk dat je iedere maand dezelfde methode toepast.

  Aanmeldwachttijd in weken:

  • Retrospectief: bereken de individuele werkelijke wachttijd van alle cliënten die in de afgelopen 2 maanden een intake kregen (dus waarvan de aanmeldwachttijd is beëindigd). Neem van deze individuele wachttijden het gemiddelde in weken en rondt dit naar boven af.
  • Actueel: Neem de derde beschikbare mogelijkheid in de agenda voor het maken van een afspraak voor een intake (afgerond naar boven op hele weken).

  Behandelwachttijd in weken:

  • Retrospectief: bereken de individuele werkelijke wachttijd van alle cliënten waarvan in de afgelopen 2 maanden de behandeling is gestart (dus waarvan de behandelwachttijd is beëindigd). Neem van deze individuele wachttijden het gemiddelde in weken en rondt dit naar boven af.
  • Actueel: Neem de derde beschikbare mogelijkheid in de agenda voor het maken van een afspraak voor een behandeling (afgerond naar boven op hele weken).
 • Ik bied zowel basis ggz als gespecialiseerde ggz aan, kan ik dat allebei invoeren?

  Ja, het formulier biedt de mogelijkheid om beide vormen van zorg te selecteren.

 • Wat betekent ‘actief in’ en ‘gespecialiseerd in’?

  Een ggz-aanbieder kan 'actief zijn in' en dus zorg leveren in 1 of meerdere hoofddiagnosegroepen, maar hoeft daar niet persé in gespecialiseerd te zijn. Als je niet gespecialiseerd bent maar wel zorg levert op 1 of meerdere van de hoofddiagnosegroepen, moet je ook de wachttijd informatie registeren.

 • Ik lever kinder- en jeugd ggz. Moet ik mijn wachttijden registreren?

  Nee, kinder- en jeugdzorg vallen niet onder de Nadere Regeling Transparantie in de GGZ van de NZa. Mocht je van ons toch een herinnering hebben ontvangen de wachttijden aan te leveren, kun je een email sturen naar info@nza.nl om jouw organisatie voor de wachttijdregistratie af te melden.

 • Kan ik de wachttijden van meerdere vestigingen samenvoegen in één wachttijdregistratie?

  Wachttijden dienen in principe per vestiging te worden opgevoerd. Als er in een postcode gebied en binnen een straal van maximaal 10 km meerdere vestigingen gelegen zijn, mag de aanlevering gebundeld geschieden onder één vestiging.

 • Mijn vestiging staat er niet bij. Wat moet ik doen?

  Jouw ggz-instelling of -praktijk kan meerdere vestigingen hebben die nog niet geregistreerd zijn in het AGB-register. Wachttijden moeten per vestiging worden opgevoerd. Zorg dus dat in het AGB-register de vestigingen goed zijn vastgelegd. Controleer in het AGB-resister of de vestigingen zijn vermeld. Als vestigingen toegevoegd moeten worden aan het AGB-register, volg dan deze link, zodat je weet welke gegevens nodig zijn.

 • Ik wil mijn invoer van de vorige maand wijzigen, kan dat?

  Het is helaas niet mogelijk de invoer van maanden te wijzigen die in het verleden liggen.

 • Ik wil de wachttijden wijzigen die ik eerder deze maand heb ingevoerd, kan dat?

  Zolang de maand die je wilt wijzigen de huidige maand is, kan je de invoer wijzigen. Let op: elke wijziging overschrijft de vorige invoer.

 • Ik neem geen nieuwe cliënten meer aan, waarom moet ik toch wachttijden registreren?

  Als je geen nieuwe cliënten meer aanneemt, spreken wij van een aanmeldstop. Vul in dat geval ook het formulier in, je kunt hierin namelijk aangeven dat er een aanmeldstop is. Zo is het voor alle gebruikers van de wachttijdinformatie (onder andere zorgverzekeraars) duidelijk dat jouw onderneming een aanmeldstop heeft.

 • Moet ik als zzp-er ook mijn wachttijden registreren?

  Elke aanbieder in de ggz of cmd, of dat nu een instelling of een vrijgevestigde aanbieder is, dient wachttijden te registreren bij Vektis.nl. Wanneer de zzp-er niet zelf geestelijke gezondheidszorg of cmd-zorg declareert, dan ligt de verplichting voor het aanleveren van de wachttijden bij de instelling of praktijk die de zzp-er inhuurt. De vrijgevestigde aanbieder hoeft dan zelf geen wachttijden aan te leveren.

 • Kan ik mijn zorgsysteem koppelen aan Vektis?

  Via Vektis kunnen aanbieders van geestelijke gezondheidszorg (ggz) hun wachttijdgegevens geautomatiseerd aanleveren. Hiermee maken we de registratie nog efficiënter.

  Wi je hier gebruik van maken, dan moet je enkele aanpassingen doorvoeren in de software. Neem hiervoor contact met ons op. Vermeld in de onderwerpregel ‘wachttijden automatisch leveren’, zodat we ervoor kunnen zorgen dat je de benodigde informatie snel ontvangt.

 • Ik heb geen e-mail herinnering ontvangen, hoe kan dit?

  Vektis communiceert grotendeels via e-mail met haar klanten. Wij zien dat instellingen regelmatig e-mailadressen gebruiken die verwijzen naar algemene mailboxen. Dit kan een reden zijn, maar het kan ook zijn dat deze gegevens ooit zijn ingevoerd en daarna nooit meer bijgewerkt. Dus zorg ervoor dat de e-mailadressen juist zijn ingevoerd zodat je geen belangrijke berichten mist, zoals herinneringen voor het invullen van de wachttijden.

  Je kunt in onze webzoeker je AGB-registratie bekijken. Mocht hier iets niet juist zijn, geef dit dan aan ons door.

 • Wat gebeurt er met de wachttijd informatie?

  Vektis verzamelt en registreert de wachttijd informatie voor de geestelijke gezondheidszorg en casemanagement dementie. Vervolgens stellen wij het beschikbaar aan diverse partijen in de zorg. Er zijn diverse instellingen, zoals de NZa, de zorgverzekeraars en ook patiëntenorganisaties, die de informatie gebruiken om cliënten sneller naar de juiste zorgaanbieder te begeleiden.

 • Wat is mijn gebruikersnaam?

  Voor het aanvragen van toegang tot het registreren van de wachttijden en voor het doorgeven van de wachttijden moet u inloggen met een account. Uw inlognaam is afhankelijk van de wijze waarop uw account bij ons is geregistreerd.

  Is uw account geregistreerd op een persoonlijke AGB-code?

  In dat geval logt u in met uw persoonlijke AGB-code@vektis.nl als gebruikersnaam. Voorbeeld: 01234567@vektis.nl.


  Is uw account niet geregistreerd op een persoonlijke AGB-code?
  In dat geval is het e-mailadres waarop uw account geregistreerd staat uw gebruikersnaam.
  Bij het registreren van uw account heeft u van ons een e-mail ontvangen waarin uw gebruikersnaam staat.

 • Kan ik mij afmelden voor het ontvangen van reminder e-mails?

  Ja, dat is mogelijk door een e-mail te sturen aan afmeldingwti@vektis.nl. Vermeld duidelijk of het hier gaat om een afmelding van de verplichting (en een korte reden) of alleen een afmelding voor de e-mailherinneringen.

 • Mijn vraag staat er niet bij. Waar kan ik nu terecht?

  Heb je een inhoudelijke vraag over het invullen van de wachttijden, lees dan de FAQ van de Landelijke stuurgroep wachttijden of neem contact op met de NZa. Als je lid bent van De Nederlandse ggz dan kun je je vraag ook daar stellen.

  Heb je functionele vragen over het portaal zelf? Stuur dan een e-mail naar referentieproducten@vektis.nl.

   

Wachttijden casemanagement dementie

Gemeentezorgspiegel algemeen

 • Wat is de Gemeentezorgspiegel en wat kan ik ermee?

  In de Gemeentezorgspiegel combineren we betrouwbare informatie van zorgkosten en zorggebruik vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet (Jw) op landelijk, gemeente-, wijk- en buurtniveau. De Gemeentezorgspiegel is een besloten digitale omgeving voor gemeenten en zorgverzekeraars met interactieve dashboards. 
    
  Met de Gemeentezorgspiegel kun je: 

  • Zorgplannen en inkoopbeleid inrichten op basis van data. 
  •  Afstemmen op de lokale zorgvraag op basis van integrale inzichten, lokale trends en ontwikkelingen over tijd. 
  • De samenwerking met zorgverzekeraars, zorgkantoren en andere partners bevorderen door het delen van zorginzichten over de gemeente (tot op wijk- en buurtniveau). 
 • Welke informatie vind ik in de Gemeentezorgspiegel?

  In de Gemeentezorgspiegel tonen we via interactieve dashboards en rapportages inzichten over de zorg in gemeenten. De Gemeentezorgspiegel is onderverdeeld in 6 onderwerpen:

  1. Zorggebruik in de gemeente/wijk 
   Integraal inzicht in het zorggebruik en de zorgkosten in de gemeente (tot op wijk- en buurtniveau) en gespiegeld aan landelijke informatie. Verschillende domeinen (Wlz, Zvw, Wmo en Jeugdwet) geven we afzonderlijke weer.
  2. Verdeelmodel Farmaceutische Kosten Groepen (FKG's) 
   Inzicht in het aantal inwoners met medicatie voor een chronische aandoening of een psychische aandoening per gemeente en per wijk. De verdeling van Wmo-gelden aan gemeenten gebeurt mede op basis van de FKG's. 
  3. Wachttijden geestelijke gezondheidszorg (ggz)  
   Inzicht in de aanmeld- en behandelwachttijden binnen de ggz. We geven de wachttijden weer per regio, gemeente, zorgaanbieder en aandoening.
  4. Monitor EPA (ernstige psychiatrische aandoeningen) 
   Inzicht in de prevalentie en de zorgkosten voor volwassenen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA). We geven inzicht op gemeente- en wijkniveau.
  5. Monitor Crisis ggz
   Inzicht in het aantal crisisbehandelingen en het aantal verblijfsdagen per crisis-patiënt. We geven inzicht op het niveau van gemeente gespiegeld aan een andere gemeente of de landelijke cijfers.
  6. Monitor Dementie 
   Inzicht in de aantallen, het zorggebruik en de zorgkosten van thuiswonende mensen met dementie. We geven de informatie op landelijk, gemeente- en wijkniveau.  
 • Welke bronnen gebruikt Vektis in de Gemeentezorgspiegel?

  In de Gemeentezorgspiegel combineren we informatie vanuit het sociaal domein met informatie vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). De informatie is beschikbaar in de Gemeentezorgspiegel op landelijk, gemeente-, wijk- en buurtniveau. Voor de geografische indeling van buurten, wijken en gemeenten gebruiken we de indeling van het CBS.

   

  Gemeenten leveren lokale gegevens uit het sociaal domein (Wmo en Jeugdwet). Zorgverzekeraars leveren informatie vanuit de Zvw. Zorgkantoren leveren informatie vanuit de Wlz. 

 • Wie hebben inzage in de gegevens van de Gemeentezorgspiegel?

  De eigen gemeente en de zorgverzekeraar hebben toegang tot de gegevens uit de Gemeentezorgspiegel.

  Gegevens die een gemeente aanlevert, verwerken we in de Gemeentezorgspiegel van de betreffende gemeente. Andere gemeenten hebben hierin geen inzage. Gemeenten kunnen naast de eigen medewerkers desgewenst andere partijen toestemming geven voor gebruikersaccounts op de Gemeentezorgspiegel.

 • Waarom wordt een financiële bijdrage gevraagd voor de Gemeentezorgspiegel en hoeveel is de financiële bijdrage?

  Voor het beheer en doorontwikkeling van de Gemeentezorgspiegel vragen we een jaarlijkse bijdrage in de kosten. De basis voor de Gemeentezorgspiegel is gefinancierd door zorgverzekeraars en zorgkantoren. Met de doorontwikkeling van de Gemeentezorgspiegel willen we aan te sluiten op de informatiebehoefte van gemeenten. 
   
  De hoogte van de jaarlijkse bijdrage is afhankelijk van het aantal inwoners binnen een gemeente. In onderstaande tabel staat de bijdrage.

 • Hoe ziet de Gemeentezorgspiegel eruit? Is het mogelijk een demonstratie te krijgen?

  De Gemeentezorgspiegel is een besloten digitale omgeving met interactieve dashboards en downloadbare rapporten. Download de flyer die meer informatie geeft over de vormgeving van de Gemeentezorgspiegel.

  Het is mogelijk een demonstratie van de Gemeentezorgspiegel te krijgen. Zonder de Wmo- en Jeugdwetgegevens, maar mét de specifieke zorgkosten en het zorggebruik van de Zvw en Wlz van jouw gemeente. Zo krijg je een heel duidelijk en aansprekend beeld van wat de Gemeentezorgspiegel voor jou kan betekenen. Neem contact op voor een afspraak via Gemeentezorgspiegel@vektis.nl.

 • Kan ik de gegevens uit de Gemeentezorgspiegel downloaden?

  Ja. In de Gemeentezorgspiegel zijn rapportages, figuren en detailrapporten te downloaden. De figuren in de Gemeentezorgspiegel kan je met de rechtermuisknop downloaden. Bij verschillende dashboards kun je detailrapporten downloaden door op de kop 'detailrapport' te klikken.

 • Kan ik meedenken over de ontwikkeling van de Gemeentezorgspiegel?

  Graag! Ons doel is dat de Gemeentezorgspiegel zo goed mogelijk aansluit bij de wensen en behoeftes van gebruikers.

  Meerdere keren per jaar wordt een gebruikersoverleg georganiseerd. Tijdens dit overleg stellen we gebruikers op de hoogte van ontwikkelingen en halen wij wensen en behoeftes op voor doorontwikkeling van de Gemeentezorgspiegel. Opgeven kan via Gemeentezorgspiegel@vektis.nl.

  Een andere mogelijkheid is feedback. We plannen graag een afspraak om feedback te bespreken. Schriftelijke feedback kun je naar ons mailadres sturen.

 • Hoe blijf ik op de hoogte van ontwikkelingen van de Gemeentezorgspiegel?

  Via onze nieuwsbrief houden we geïnteresseerden op de hoogte van ontwikkelingen.
  Meld je aan op de nieuwsbrief van de Gemeentezorgspiegel.

 • Waar kan ik terecht als ik meer wil weten over de Gemeentezorgspiegel?

  Als je vraag er niet tussen staat of behoefte hebt aan meer informatie, kijk op de webpagina van de Gemeentezorgspiegel, mail naar Gemeentezorgspiegel@vektis.nl of bel naar 030-8008405.

Gemeentezorgspiegel toegang en inloggen

 • Hoe kan een gemeente zich aanmelden voor de Gemeentezorgspiegel?

  Als jouw gemeente gebruik wil maken van de Gemeentezorgspiegel, stuur ons een mail naar Gemeentezorgspiegel@vektis.nl of bel naar 030-8008405.

  Bij de aanmelding voor de Gemeentezorgspiegel hoort een aantal formele documenten. Als de overeenkomsten en formulieren zijn ondertekend, krijgt jouw gemeente toegang tot de Gemeentezorgspiegel en het Dataportaal voor het aanleveren van informatie.

 • Wie hebben inzage in de gegevens van de Gemeentezorgspiegel?

  De eigen gemeente en de zorgverzekeraar hebben toegang tot de gegevens uit de Gemeentezorgspiegel.

  Gegevens die een gemeente aanlevert, verwerken we in de Gemeentezorgspiegel van de betreffende gemeente. Andere gemeenten hebben hierin geen inzage. Gemeenten kunnen naast de eigen medewerkers desgewenst andere partijen toestemming geven voor gebruikersaccounts op de Gemeentezorgspiegel

 • Wat zijn de verschillen tussen een gebruikersaccount, contactpersoon Toegang, contactpersoon Inhoud en contactpersoon Aanleveren?

  Met een gebruikersaccount kunnen gebruikers van de Gemeentezorgspiegel  inloggen op het portaal waar de Gemeentezorgspiegel staat: Zorgprisma. Gebruikersaccounts zijn bestemd voor personen die gebruik mogen maken van de informatie van de Gemeentezorgspiegel. 

  Bij elke gemeente hebben wij een contactpersoon die bepaalt wie binnen de eigen gemeente toegang mag hebben tot de Gemeentezorgsspiegel. Wij noemen deze persoon 'contactpersoon Toegang'. Deze persoon heeft bijvoobrbeeld de functie van applicatiebeheerder, functioneel beheerder of teamleider.

  Daarnaast hebben wij ook graag een contactpersoon voor inhoudelijke zaken, zoals uitnodigingen voor het gebruikersoverleg en belangrijke updates. Wij noemen deze persoon 'contactpersoon Inhoud'. Vaak is dit een medewerker die betrokken is bij het gemeentelijke beleid.

  Ten slotte hebben we bij elke gemeente een contactpersoon voor het aanleveren van gegevens over Wmo en Jeugdwet. Wij noemen deze persoon 'contactpersoon Aanleveren'. Vaak is dit een data-analist.

  Wil je wijzigingen in contactpersonen doorgeven? Mail naar Gemeentezorgspiegel@vektis.nl

 • Hoe kan ik een wijziging doorgeven in gebruikersaccounts en de contactpersonen Aanleveren, Toegang en Inhoud?

  Via Gemeentezorgspiegel@vektis.nl geef je de wijzigingen door.  
   

 • Hoe krijgen medewerkers toegang tot de Gemeentezorgspiegel (Zorgprisma)?

  Gemeenten die zijn aangesloten op de Gemeentezorgspiegel hebben binnen de eigen gemeente een specifiek contactpersoon die toestemming geeft om de Gemeentezorgspiegel te gebruiken.  
   
  Als je een account wilt voor de Gemeentezorgspiegel, zijn er twee mogelijkheden: 

  1. De contactpersoon van de gemeente vraagt ons een gebruikersaccount voor jou aan te maken.
  2. Via Gemeentezorgspiegel@vektis.nl vraag je een gebruikersaccount aan. Vervolgens nemen wij contact op met de contactpersoon van je gemeente. 
 • Hoe krijgen medewerkers toegang tot het Dataportaal?

  Aangesloten gemeenten hebben een contactpersoon aangewezen die toegang heeft tot ons Dataportaal. Alleen deze persoon heeft toegang tot het Dataportaal. Deze persoon kan gewijzigd worden. Via Gemeentezorgspiegel@vektis.nl kun je hiervoor een formulier aanvragen.

 • Ik werk niet bij een gemeente of zorgverzekeraar. Kan ik toch gebruik maken van de informatie in de Gemeentezorgspiegel?

  Nee, alleen als een gemeente jou expliciet toestemming geeft voor een gebruikersacount, krijg je toegang tot de informatie van de betreffende gemeente. 
   
  Gemeenten die zijn aangesloten op de Gemeentezorgspiegel hebben hiervoor een speciaal contactpersoon aangewezen (de zogenaamde 'Contactpersoon Toegang') binnen de eigen organisatie. Deze contactpersoon kan anderen toestemming geven om de Gemeentezorgspiegel te gebruiken.  
   
  Als je een account wilt voor de Gemeentezorgspiegel, zijn er twee mogelijkheden:

  1. De contactpersoon van de gemeente vraagt ons een gebruikersaccount aan te maken.  
  2. Via Gemeentezorgspiegel@vektis.nl vraag je een gebruikersaccount aan. Vervolgens nemen wij contact op met de contactpersoon binnen de gemeente.
 • Wat is mijn gebruikersnaam en wachtwoord ?

  Bij de registratie van een account ontvang je van ons een e-mail waarin de gebruikersnaam staat. Ben je jouw gebruikersnaam of wachtwoord vergeten, neem dan contact met ons op via Gemeentezorgspiegel@vektis.nl of bel naar 030-8008405.

  Let op: deze contactgegevens zijn enkel beschikbaar voor zaken met betrekking tot de Gemeentezorgspiegel. Voor andere diensten van Vektis, bel onze centrale servicedesk via 030-8008380.

Gemeentezorgspiegel aanleveren gegevens

 • Welke gegevens moet een gemeente aan Vektis leveren bij afname van de Gemeentezorgspiegel?

  Wanneer een gemeente gebruik maakt van de Gemeentezorgspiegel, verwacht Vektis dat de gemeente gegevens over het sociaal domein aan Vektis beschikbaar stelt. De gegevens over de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw) komen van zorgkantoren en zorgverzekeraars. Met het totaal aan gegevens stellen wij een integraal beeld over de zorg in de gemeente beschikbaar. 


  Voor de aanlevering van gegevens over de Wmo hebben we een standaard ontwikkeld (QSD301v1.0). In deze standaard staan specificaties voor uniforme aanlevering van Wmo-gegevens. De informatie die wij opvragen komt in grote lijnen overeen met de gegevens die gemeenten aanleveren bij het CBS. Wij vragen om het aantal personen dat gebruik maakt van de Wmo en de kosten hiervan. Op geaggregeerd niveau (in verband met privacygevoeligheid) naar wijk, productcategorie, leeftijdscategorie en geslacht.

  Het is mogelijk dat in de toekomst aanvullende gegevens nodig zijn om de gewenste inzichten aan te bieden. Zo verwachten we op termijn gegevens vanuit de Jeugdwet op te vragen.

 • Hoe kunnen de gegevens over het sociaal domein bij Vektis worden aangeleverd?

  Voor de aanlevering van gegevens over de Wmo hebben we een standaard ontwikkeld (QSD301v1.0). In deze standaard staan specificaties voor uniforme aanlevering van Wmo-gegevens. Voor gegevensaanlevering over de Jeugdwet werken we in samenwerking met gemeenten aan een aanleverstandaard.  
   
  Per prestatiejaar doet een gemeente tweemaal een bestandsaanlevering: éénmaal over de eerste helft van het prestatiejaar (peildatum 30 juni) en éénmaal over het gehele prestatiejaar (peildatum 31 december). Het jaarbestand is cumulatief en overschrijft het volledige halfjaarbestand.  
   
  Voor het halfjaarbestand is de uiterlijke aanleverdatum 15 september. Voor het volledige jaarbestand is de uiterlijke aanleverdatum 15 februari.  
   
  We bieden ondersteuning aan bij gegevensaanleveringen, bijvoorbeeld door het aanbieden van een SQL-voorbeeldscript. Mail als je hulp nodig hebt naar Gemeentezorgspiegel@vektis.nl

 • Wat doet Vektis voor de veiligheid van aangeleverde gegevens?

  Voor de veiligheid van gegevens hebben we meerdere maatregelen genomen: 

  • Voor het uitwisselen van data gebruiken we een veilig en besloten platform: het Dataportaal.  
  • Gegevens staan opgeslagen in een besloten omgeving voor gebruikers van de Gemeentezorgspiegel.  
  • Gebruikersaccounts maken we alleen aan met toestemming van de bevoegde contactpersoon van de eigen gemeente.  
  • Voorwaarden met betrekking tot data-aanlevering en het gebruik van de Gemeentezorgspiegel leggen we contractueel vast. 
  • Onze werkwijze voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG-wetgeving). 
  • In de verschillende rapportages en inzichten worden aantallen

  Meer informatie over de veiligheidsnormen van Vektis staat op www.vektis.nl/over-vektis/compliance

 • Hoe zorgt Vektis ervoor dat de gegevens over het sociaal domein vanuit verschillende gemeenten vergelijkbaar zijn?

  Voor de aanlevering van gegevens over de Wmo hebben we een standaard ontwikkeld (QSD301v1.0). In deze standaard staan specificaties voor uniforme aanlevering van Wmo-gegevens. In de Gemeentezorgspiegel gebruiken we Wmo-categorieën die goed aansluiten op de iWmo-standaarden. Voor gegevensaanlevering over de Jeugdwet werken we in samenwerking met gemeenten aan een aanleverstandaard.

 • Wat is de relatie tussen de iWmo-standaard van Zorginstituut Nederland en de QSD301-standaard van Vektis voor het aanleveren van Wmo-gegevens?

  Bij het bepalen van de productcategorieën in de QSD301-standaard is de iWmo-standaard gevolgd. In de QSD301-standaard vragen wij gemeenten om op wijkniveau geaggregeerde Wmo-informatie aan te leveren, zoals het aantal cliënten dat zorg gebruikt en de kosten hiervan.

  De QSD301 is door Vektis ontwikkeld om gestandaardiseerd Wmo-gegevens uit te wisselen tussen gemeenten en Vektis voor de Gemeentezorgspiegel. De iWmo-standaard van Zorginstituut Nederland is ontwikkeld om op cliëntniveau gegevens uit te wisselen tussen bijvoorbeeld zorgaanbieders en gemeenten.  

Indicatiesteller doorgeven voor zzp'ers in de wijkverpleging

 • Wat is een indicatiesteller?

  Als wij in de communicatie spreken over een indicatiesteller bedoelen wij een HBO-verpleegkundige of een verpleegkundig specialist (minimaal niveau 5). Deze verpleegkundige indiceert de zorg voor de cliënten en is betrokken bij het bewaken, opstellen en evalueren van de zorg.

 • Waarom moeten zzp’ers in de wijkverpleging hun indicatiesteller doorgeven?

  In het V&VN normenkader (punt 2) staat dat de indicatie en monitoring van zorg gedaan dient te worden door een HBO-verpleegkundige of een verpleegkundig specialist (minimaal niveau 5). Op verzoek van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de zorgverzekeraars dienen zzp’ers in de wijkverpleging in AGB vast te leggen welke verpleegkundige met minimaal niveau 5 de door hen geleverde zorg indiceert en monitort.

  Door deze relatie in het AGB-register vast te leggen, is deze relatie voor alle zorgverzekeraars zichtbaar.

 • Wat is de benaming van de relatie in het AGB-register?

  De relatie tussen de zzp’er in de wijkverpleging en de indicatiesteller wordt als een nieuwe relatie in AGB geregistreerd. De relatie wordt gelegd tussen de AGB-code van de onderneming van de zzp’er in de wijkverpleging en de AGB-code van de verpleegkundige niveau 5. De rol van de zzp’er heet in deze relatie indicatievrager. De rol van de verpleegkundige niveau 5 heet indicatiesteller.

 • Kan er meer dan 1 indicatiesteller worden geregistreerd?

  Er kan per zzp’er in de wijkverpleging maar 1 indicatiesteller geregistreerd worden. Een verpleegkundige niveau 5 kan wel bij meerdere zzp’ers als indicatiesteller geregistreerd worden.

 • Wat als ik wel meer dan 1 indicatiesteller heb?

  Omdat het portaal nu alleen de mogelijkheid biedt om 1 indicatiesteller op te geven, is het advies om er dan toch 1 uit te kiezen om aan ons door te geven. Zorgverzekeraars zijn er van op te hoogte dat er in de praktijk meerdere indicatiestellers per zzp’er kunnen voorkomen.

 • Ik heb alleen patiënten voor PGB-zorg, moet ik ook een indicatiesteller registreren?

  Als je alleen PGB-zorg levert is het voor jou niet van toepassing om een indicatiesteller door te geven. Mogelijk sta je niet juist geregistreerd in het AGB-register waardoor je toch een mail hebt ontvangen met het verzoek uw indicatiesteller door te geven. Neem contact op met Vektis zodat we samen met jou de AGB-registratie kunnen controleren.

 • Wat gebeurt er als ik geen indicatiesteller doorgeef?

  Het doorgeven van de indicatiesteller is geen verplichting voor een AGB-code. Echter kan de zorgverzekeraar van jouw cliënt wel vragen om deze relatie bij Vektis door te geven. De mogelijkheid bestaat namelijk dat zorgverzekeraars de door jou geleverde zorg niet meer vergoeden, als je geen indicatiesteller bij Vektis opgeeft. Je kunt hier het beste navraag over doen bij de zorgverzekeraars van jouw cliënt(en).

 • De verpleegkundige niveau 5 heeft nog geen AGB-code, wat nu?

  De verpleegkundige niveau 5 kan een AGB-code aanvragen via www.agbcode.nl.

 • Kan mijn AGB-code als verpleegkundige niveau 5 gebruikt worden zonder dat ik dit weet?

  Zodra een aanvraag voor het doorgeven van een relatie wordt gedaan, ontvangt de verpleegkundige niveau 5 een email. In deze mail wordt gevraagd om de aanvraag te beoordelen. Hiervoor heeft de verpleegkundige niveau 5 een week de tijd. Keurt deze de aanvraag goed? Dan wordt de relatie vastgelegd in het AGB-register. Keurt deze de aanvraag af? Dan zal de relatie niet worden vastgelegd.

  In beide gevallen zal de zzp’er een terugkoppeling krijgen.

Informatie over autorisatiebeheerders

 • Wat is een autorisatiebeheerder?

  Een autorisatiebeheerder is de persoon in jouw organisatie die verantwoordelijk is voor het toegang geven tot de producten van Vektis.

 • Waarom is er een autorisatiebeheerder?

  De producten van Vektis bevatten vaak vertrouwelijke informatie. Niet iedereen kan en mag daar zomaar gebruik van maken. Wil je een account aanmaken of toegang tot een product? Dan checken we altijd binnen jouw organisatie of we jou die toegang mogen geven. Zo houden we zicht op de gebruikers van onze producten en blijven de gegevens veilig.

 • Wie is in mijn organisatie de autorisatiebeheerder?

  Wanneer een organisatie voor het eerst van onze producten gebruik maakt, vragen we altijd wie binnen de organisatie de autorisatiebeheerder voor Vektis is. Meestal is dit ook de persoon in de organisatie die het contact met Vektis onderhoudt. Weet je niet wie deze persoon is? Neem dan contact op met onze servicedesk.

 • Hoe word ik autorisatiebeheerder?

  Wanneer een organisatie voor het eerst van onze producten gebruik maakt, vragen we altijd wie binnen de organisatie de autorisatiebeheerder voor Vektis is. Meestal is dit ook de persoon in de organisatie die het contact met Vektis onderhoudt. De huidige autorisatiebeheerder kan de naam van een nieuwe autorisatiebeheerder doorgeven aan onze servicedesk.

 • Hoe wijzig ik onze autorisatiebeheerder?

  De huidige autorisatiebeheerder kan de naam van een nieuwe autorisatiebeheerder doorgeven aan onze servicedesk.

 • Waarom vraagt Vektis om een autorisatiebeheerder, terwijl het mijn eigen bedrijf is?

  Wij vragen altijd om de autorisatiebeheerder, ongeacht de grootte of de vorm van de organisatie. Dit doen we om te voorkomen dat iemand onterecht gebruik maakt van de producten van Vektis namens de organisatie. Ben je eigenaar van de onderneming, dan is het verstandig om zelf autorisatiebeheerder te zijn. Neem hierover contact op met onze servicedesk. 

Continuïteitsbijdrage

 • Waar kan ik terecht met vragen over de continuïteitsbijdrage?

  Wij kunnen u helaas geen informatie geven over uw continuïteitsbijdrage. Daarvoor verwijzen wij u naar de onderstaande bronnen:

  Informatie over de inhoud van de continuïteitsbijdrage-regeling vindt u op de website van Zorgverzekeraars Nederland. Ook kunt u contact opnemen met de eigen branche- of beroepsvereniging.

  Informatie over het aanvraagproces van de continuïteitsbijdrage vindt u op de website van VECOZO.  

  Heeft u een vraag over de afhandeling (zoals toewijzing/afwijzing) van uw aanvraag? Dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar(s). Zij zijn het aanspreekpunt als het over uw continuïteitsbijdrage gaat.

 • Wat is de rol van Vektis bij de continuïteitsbijdrage?

  De hoogte van de continuïteitsbijdrage wordt vastgesteld als een percentage van de door zorgverzekeraars in het verleden vergoede zorg. Vektis stelt de omzet uit het verleden vast, op basis van de declaratiegegevens uit de basis- en aanvullende verzekering, over een aaneengesloten periode van 12 maanden die valt tussen 1-1-2018 en 31-12-2019.

  Kijk voor meer informatie op de website van Zorgverzekeraars Nederland.

   

We helpen je graag. Bekijk de meestgestelde vragen op onze support pagina.

Support