Veelgestelde vragen

Op deze pagina staan veelgestelde vragen én de antwoorden daarop. Om te beginnen de vragen die gaan over het aanmaken van een account en het aanvragen van toegang tot een product. Ook de antwoorden op vragen over de AGB-code, standaardisatie en het registeren van de wachttijden ggz lees je hier.

Continuïteitsbijdrage

 • Waar kan ik terecht met vragen over de continuïteitsbijdrage?

  Wij kunnen u helaas geen informatie geven over uw continuïteitsbijdrage. Daarvoor verwijzen wij u naar de onderstaande bronnen:

  Informatie over de inhoud van de continuïteitsbijdrage-regeling vindt u op de website van Zorgverzekeraars Nederland. Ook kunt u contact opnemen met de eigen branche- of beroepsvereniging.

  Informatie over het aanvraagproces van de continuïteitsbijdrage vindt u op de website van VECOZO.  

  Heeft u een vraag over de afhandeling (zoals toewijzing/afwijzing) van uw aanvraag? Dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar(s). Zij zijn het aanspreekpunt als het over uw continuïteitsbijdrage gaat.

 • Wat is de rol van Vektis bij de continuïteitsbijdrage?

  De hoogte van de continuïteitsbijdrage wordt vastgesteld als een percentage van de door zorgverzekeraars in het verleden vergoede zorg. Vektis stelt de omzet uit het verleden vast, op basis van de declaratiegegevens uit de basis- en aanvullende verzekering, over een aaneengesloten periode van 12 maanden die valt tussen 1-1-2018 en 31-12-2019.

  Kijk voor meer informatie op de website van Zorgverzekeraars Nederland.

   

Aanleveren Ultimate Benificial Owner (UBO)

 • Hoe geef ik de UBO voor mijn organisatie door?

   

  Je kunt je UBO registreren door middel van het invullen van dit webformulier.

 • Waar staat de afkorting UBO voor?

  UBO staat voor Ultimate Benificial Owner en is de uiteindelijke verantwoordelijke persoon (maximaal 4) van een organisatie.

 • Wie is in mijn organisatie de UBO?

  De UBO is een belanghebbend natuurlijk persoon die direct of indirect 25% belang heeft in (het vermogen van) de organisatie. Bijvoorbeeld een direct belang in aandelen of certificaten. Indirect belanghebbenden zijn de personen die het bezit of de controle hebben over 25% of meer van:

  • de stemrechten in de algemene vergadering
  • een belang als begunstigde van het vermogen
  • een bijzondere zeggenschap over het vermogen
  • een recht op een aandeel in de gemeenschap
  • een recht op een aandeel in de winst
  • de stemrechten bij de besluitvorming over het wijzigen van de personenvennootschapsovereenkomst.
 • Waarom moet ik de UBO van mijn organisatie doorgeven aan zorgverzekeraars?

  Zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht om van alle ondernemingen aan wie zij geld overmaken vast te stellen wie de UBO is of zijn. De Nederlandse Bank (DNB) ziet hierop toe en heeft zorgverzekeraars hierop aangesproken.

 • Ik heb geen brief ontvangen, maar mijn zorgverzekeraar geeft aan dat de UBO niet bekend is. Wat moet ik doen?

  Als de zorgverzekeraar uw UBO niet heeft, dan mogen zij niet uitbetalen. Vul het formulier in op ubo.vektis.nl en werk uw email-adres in het AGB-register bij. Zo kunnen wij u ook in de toekomst goed bereiken.

 • Wat gebeurt er als ik de UBO van mijn organisatie niet doorgeef?

  Banken en verzekeraars zijn verplicht om de UBO vast te stellen. Als zorgverzekeraars niet weten wie de UBO van een organisatie is, dan mogen zij volgens de Sanctiewet 1977 en andere sanctieregelingen geen geld overmaken naar die organisatie. Ook mogen zorgverzekeraars geen geld overmaken aan UBO’s die schuldig zijn bevonden aan het witwassen van geld of financieren van terrorisme en als gevolg daarvan op de Nationale sanctielijst staan. De Nederlandse Bank (DNB) ziet hierop toe en heeft zorgverzekeraars hierop aangesproken.

 • Ik heb geen mail of brief gehad van Vektis. Wat moet ik doen?

  Vektis stuurt alleen een mail of brief als de UBO niet bekend is en je deze moet aanleveren. Als je van Vektis geen mail of brief hebt ontvangen, dan is er geen actie nodig.

 • Waarom stuurt Vektis mij een mail?

  Zorgverzekeraars hebben Vektis gevraagd namens hen de UBO centraal op te vragen bij zorgorganisaties en door te zetten aan alle zorgverzekeraars. Het voordeel daarvan is dat je de UBO maar 1 keer hoeft aan te leveren en niet bij elke zorgverzekeraar afzonderlijk.

 • Ik heb een mailing gekregen van een (branche)organisatie, maar niet van Vektis. Wat moet ik doen?

  Als je van Vektis geen mail of brief hebt ontvangen is er geen actie nodig. Vektis stuurt alleen een mail als de UBO nodig en/of onbekend is.

 • Vóór welke datum moet ik de UBO doorgeven aan Vektis?

  Je kunt door je zorgverzekeraar nog verzocht worden de UBO aan te leveren. Je kunt daarvoor gebruik maken van dit webformulier.

 • Ik heb geen bevestiging ontvangen na het registreren van mijn UBO. Is de registratie goed aangekomen?

  Heb je na het verzenden een bevestiging op je scherm gekregen dat de verklaring is ontvangen? Dan is dit de bevestiging dat het goed is gegaan. Weet je niet zeker of je een bevestiging gezien hebt? Klik dan nogmaals op de link in het formulier. Is de verklaring verstuurd, dan krijg je dit op het scherm te zien. Wij kunnen helaas niet op een andere manier voor je controleren of de UBO verklaring goed ontvangen is.

 • Ik heb een herinnering ontvangen, maar ik heb de UBO al aangeleverd.

  Wij versturen per AGB-code het verzoek tot het doorgeven van de UBO. Heb je een herinnering ontvangen,  maar heb je in een eerder stadium de UBO al aan ons doorgegeven? Dan heb je waarschijnlijk meerdere AGB-codes waarvoor je de UBO door moet geven. Wij vragen je namelijk om voor iedere AGB-code afzonderlijk de UBO aan ons door te geven.  

 • Ik heb niet direct met een zorgverzekeraars te maken, moet ik alsnog de UBO aanleveren?

  Ook wanneer je niet direct met een zorgverzekeraars te maken hebt, kun je wel indirect met ze te maken hebben. Patiënten die je hebt behandeld leveren voor vergoeding van hun factuur een declaratie in bij de zorgverzekeraars. Om deze facturen uit te betalen, controleren zorgverzekeraars wie de UBO is van de onderneming waar de behandeling uitgevoerd is. Is er geen UBO bekend? Dan kan de zorgverzekeraar besluiten niet over te gaan tot betaling.

  Zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht om van alle ondernemingen aan wie zij geld overmaken vast te stellen wie de UBO is of zijn. De Nederlandse Bank (DNB) ziet hierop toe en heeft zorgverzekeraars hierop aangesproken.

 • Ik kan het formulier niet invullen omdat ik meer dan 4 UBO’s heb.

  Voor ondernemingen met meer dan 4 UBO’s kun je dit formulier gebruiken. Dit formulier voorziet in het opgeven van meer dan 4 UBO’s. Daarbij hoeven de individuele UBO’s niet te voldoen aan de eis van een minimum van 25%. De som van alle UBO’s samen dient wel 100% te zijn.

  Je kunt het ingevulde formulier sturen naar ubo@vektis.nl.

 • Ik heb het formulier verstuurd, maar deze was nog niet compleet/er zat een fout in. Waar kan ik dit aanpassen?

  Het is niet mogelijk om de ingestuurde verklaring aan te passen. Je kunt dit formulier gebruiken om de juiste gegevens alsnog aan ons door te geven. Vul het formulier in en mail het naar ubo@vektis.nl. Geef in het onderwerp de e-mail uw AGB-code op en dat de eerder ingezonden UBO verklaring niet volledig/correct was.

 • Mijn onderneming is niet meer actief.

  Wij versturen per AGB-code het verzoek tot het doorgeven van de UBO. Is de onderneming waarvoor we de UBO gegevens opvragen niet meer actief? Dan moet je de AGB-registratie beëindigen. Daarmee vervalt ook het verzoek voor het registreren van de UBO. Beëindig je AGB-registratie snel en eenvoudig door het AGB beëindigingsformulier in te vullen en te mailen naar: info@agbcode.nl. Je kunt het formulier hier downloaden. Je wordt per e-mail geïnformeerd over de verdere afhandeling van je verzoek.

 • Ik heb een eenmanszaak, moet ik dan ook de UBO doorgeven?

  Zorgverzekeraars willen de natuurlijke rechtspersoon van een (zorg)onderneming weten, ook wanneer het een eenmanszaak betreft. Vandaar ook de UBO uitvraag voor eenmanszaken. 

  Zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht om van alle ondernemingen aan wie zij geld overmaken vast te stellen wie de UBO is of zijn. Een UBO is de persoon die eigenaar is van de onderneming of zeggenschap heeft. Dit is er minimaal 1 en kunnen er maximaal 4 zijn. Als zorgverzekeraars niet weten wie de UBO van een organisatie is, dan mogen zij wettelijk gezien geen geld overmaken naar die organisatie. De Nederlandse Bank (DNB) ziet hierop toe en heeft zorgverzekeraars hierop aangesproken.

COVID-19 (het coronavirus), continuïteit dienstverlening Vektis

 • Is de dienstverlening gewaarborgd?

  Ja, de dienstverlening is gewaarborgd. Wij doen er alles aan om onze werkzaamheden voort te zetten de producten en diensten te leveren zoals iedereen dat van ons gewend is. We zijn voor onze dienstverlening niet afhankelijk van fysiek contact of het kantoorpand. De IT-infrastructuur is ondergebracht in externe datacenters en de medewerkers beschikken thuis over dezelfde IT-voorzieningen als op kantoor. Alle processen die wij in beheer hebben blijven gewoon operationeel. Ook vanuit huis blijven de medewerkers van Vektis in contact met elkaar en met onze klanten. Wel kan het zijn dat klanten iets langer moeten wachten op een persoonlijke reactie dan normaal.

 • Hoe monitort Vektis de ontwikkelingen?

  Vanuit verschillende teams en disciplines monitoren we de ontwikkelingen rondom het coronavirus en houden we contact met de buitenwereld en ons klanten. Vektis heeft een crisisteam dat indien nodig direct met elkaar kan schakelen en we volgen de richtlijnen van de overheid.

 • Heeft alle extra zorg die nu geboden wordt gevolgen voor de declaratieprocessen?

  Ook voor al onze dienstverlening rond het AGB-register geldt dat alle processen die wij in beheer hebben gewoon operationeel zijn. Het feit dat er als gevolg van het coronavirus mogelijk meer of andere zorg gedeclareerd wordt, verandert daar niets aan.

 • Hoe borgt Vektis de beschikbaarheid en beveiliging van de data en IT-systemen?

  De beschikbaarheid en beveiliging van onze data en IT-systemen zijn niet afhankelijk van het fysieke kantoorpand. Wij hebben onze fysieke IT-infrastructuur (de hardware met daarop de data) ondergebracht in Nederlandse datacenters. Medewerkers kunnen vanuit de eigen thuisomgeving de performance van de IT-infrastructuur monitoren en hierop acteren indien nodig.

 • Hoe kan Vektis bijdragen aan de beheersing van het coronavirus?

  Wij baseren onze onderzoeken op alle declaratiedata in Nederland. De zorg die nu geleverd wordt als gevolg van het coronavirus is nog niet gedeclareerd en wij hebben daar nog geen zicht op. We hebben ook onvoldoende informatie om voorspellingen te doen. Maar onze mensen hebben wel heel veel kennis over en ervaring met data. Daarom inventariseren we of we op een andere manier kunnen bijdragen. Bijvoorbeeld door onze kennis beschikbaar te stellen aan andere organisaties bij het verkrijgen van inzichten rondom het coronavirus. Of door te ondersteunen bij (administratieve) processen als gevolg van het coronavirus

 • Hoe gaat Vektis om met administratieve verplichtingen voor zorgverleners?

  Wij realiseren ons dat veel mensen die werkzaam zijn in de zorg nu andere prioriteiten moeten stellen in verband met het coronavirus. Die mensen willen we nu uiteraard zoveel mogelijk ontzien als het gaat om administratieve handelingen. Waar mogelijk is het wel belangrijk dat de administratieve processen ook aan de zorgkant doorgaan. Zodat de zorg die nu geleverd wordt, straks ook gedeclareerd kan worden. En we zorgprofessionals ook na deze crisis met onze processen kunnen ondersteunen bij het beschikbaar stellen van goede zorg.   

 • Komen doelstellingen van Vektis in gevaar door deze crisis?

  We hebben een risicoanalyse gedaan naar de impact van het coronavirus. Bij geen van de mogelijke risico’s zitten we op dit moment in de gevarenzone. We blijven dit de komende weken zorgvuldig monitoren.

 • Hoe kan ik Vektis bereiken?

  We verzoeken iedereen zoveel mogelijk contact met ons op te nemen via e-mail. Alle medewerkers zijn bereikbaar via hun persoonlijke e-mailadres, zakelijke vaste nummer of mobiele nummer en iedereen kan ook mailen met onze servicedesk (info@agbcode.nl) of ons secretariaat (secretariaat@vektis.nl). Het kantoor op de Sparrenheuvel in Zeist is gesloten voor bezoekers.

Account aanmaken en toegang aanvragen

AGB-code

 • Hoe vraag ik een AGB-code aan?

  Je vraagt een AGB-code aan met behulp van een aanvraagformulier. Er zijn 4 verschillende aanvraagformulieren, voor 4 verschillende situaties. Het is belangrijk dat je het formulier gebruik dat op jouw situatie van toepassing is:

  • Heb je nog geen persoonlijke AGB-code, maar heeft de onderneming waar je werkt wel een AGB-code? Gebruik dan dit formulier.
  • Heb je nog geen persoonlijke AGB-code en heeft de onderneming waar je werkt ook geen AGB-code? Gebruik dan dit formulier.
  • Heeft de onderneming nog geen AGB-code, maar de zorgverleners die daar werken wel? Gebruik dan dit formulier.
  • Wil je een vestiging toevoegen aan een onderneming die al een AGB-code heeft? Gebruik dan dit formulier.

  Nadat je het aanvraagformulier hebt ingediend, is je aanvraag nog niet compleet. Meer informatie over het verdere verloop van je aanvraag en de actuele doorlooptijd daarvan vind je hier.

  NB Een AGB-code wordt niet zomaar verstrekt. Hiervoor dien je te voldoen aan de vastgestelde criteria voor de gekozen zorgsoort en kwalificatie. Deze criteria noemen we de erkenningen. Per kwalificatie kunnen de vereiste erkenningen verschillen.

 • Welke zorgsoort, kwalificatie en erkenning(en) kies ik op het aanvraagformulier AGB-code?

  De zorgsoort is het type zorg dat geleverd wordt. Een voorbeeld hiervan is fysiotherapie. Binnen de gekozen zorgsoort wordt er onderscheid gemaakt tussen verschillende specialismes. Denk hierbij aan kinderfysiotherapie of manuele therapie. Om je te helpen bij de keuze van de juiste zorgsoort kan je gebruikmaken van het Beheer en onderhoud document. Hierin staat beschreven welke zorgsoorten er zijn, en welke kwalificaties (specialisaties) daarbij horen. Per kwalificatie wordt hierin aangegeven welke erkenning(en) noodzakelijk zijn. Deze beschrijving begint op pagina 76 en eindigt op pagina 125.

 • Kan ik voor meerdere zorgsoorten en kwalificaties tegelijk een AGB-code aanvragen?

  Het is per aanvraag mogelijk om voor één zorgsoort en één kwalificatie tegelijk een AGB-code aan te vragen. Er kunnen niet meerdere zorgsoorten worden toegevoegd aan een AGB-code. Voor iedere zorgsoort wordt een aparte AGB-code uitgegeven. Wil je meerdere kwalificaties toevoegen aan je AGB-registratie? Dat kan nadat je een AGB-code hebt. Het aanvragen van een extra kwalificatie doe je hier.

 • Wat geef ik op bij relatie op het aanvraagformulier AGB?

  In het aanvraagformulier wordt altijd gevraagd welke relatie de nieuwe AGB-code heeft met een bestaande onderneming, vestiging of zorgverlener. Een AGB-code staat namelijk nooit op zichzelf. In de AGB Webzoeker kan je de juiste AGB-code vinden voor het leggen van de relatie. Heeft je onderneming geen vestiging?

  Voor het aanvragen van de AGB-code is het noodzakelijk om de vestiging bij te schrijven in de Kamer van Koophandel. Dit kan je doen met behulp van het Formulier 9A inschrijving vestiging rechtspersoon van de KvK. Is de vestiging toegevoegd aan de KvK-registratie? Dan kan je alsnog je aanvraag indienen.

 • Het lukt mij niet om het aanvraagformulier in te dienen.

  In de meeste gevallen komt dit doordat de verplichte velden niet of niet correct zijn ingevuld. Controleer alle verplichte velden, deze herken je aan een *. Soms staan er onnodige spaties in een veld. Loop de velden langs en verwijder deze. Het indienen van het formulier zou nu geen probleem moeten zijn.

 • Wat moet ik doen nadat ik het aanvraagformulier heb ingediend?

  Na het indienen van de aanvraag is deze nog niet compleet. Je ontvangt van ons een e-mail met instructies om je aanvraag af te ronden. Wij hebben nog nodig:

  1. Een handtekening onder je ingevulde aanvraag. Het ingevulde aanvraagformulier vind je in de bijlage van de instructie e-mail.
  2. Iedere erkenning die je hebt opgegeven gaan wij verifiëren. Stuur daarom waar mogelijk een inschrijfbewijs mee van de door jou geselecteerde erkenningen. Een overzicht van de erkenningen die je hebt geselecteerd bij je aanvraag staan op het formulier dat je ondertekent. Is je inschrijving in een online register te verifiëren? Dan hebben wij aan het registratienummer dat je in de aanvraag hebt opgegeven voldoende.

   Stuur deze informatie, onder vermelding van een correspondentienummer, naar aanvraag@agbcode.nl. Na ontvangst gaan wij de aanvraag beoordelen. De gemiddelde doorlooptijd voor het afhandelen van een aanvraag vind je hier.
 • Hoe geef ik een wijziging door in mijn AGB-registratie?

  Veel wijzigingen kan je eenvoudig doorgeven via het VECOZO portaal. Hiervoor heb je een VECOZO-certificaat nodig. Heb je deze niet? Dan kan je jouw wijziging ook doorgeven via ons digitale wijzigingsformulier. Op deze pagina lees je hoe je dit doet.

 • Hoe lang duurt het voordat mijn wijziging is verwerkt?

  De actuele doorlooptijd voor het verwerken van een wijziging staat hier.

 • Hoe lang duurt het voordat mijn wijziging zichtbaar is in het zorgveld?

  Vanaf het moment van wijzigen in de AGB database duurt het minimaal 1 werkdag voordat de wijziging zichtbaar is in de webzoeker van het AGB-register. Wijziging(en) worden dagelijks aangeleverd bij de zorgverzekeraar(s). Afhankelijk van wanneer zij deze gegevens bijwerken in hun systemen, is de wijziging na minimaal 1 werkdag ook zichtbaar bij de zorgverzekeraar.

 • Ik heb zelf geen wijziging doorgegeven, en toch heb ik een e-mail ontvangen. Waarom?

  Om de kwaliteit van het AGB-register te garanderen voeren we regelmatig kwaliteitscontroles- en acties uit. Hiervoor heeft het AGB-register koppelingen met andere registers, zoals het KvK- of het BIG-register. Wijzigingen in deze registers hebben gevolgen voor je AGB-registratie. Om de actualiteit van het register verder te verbeteren, worden er steeds meer koppelingen met kwaliteitsregisters of beroepsorganisaties gelegd.

  Ook het uitvoeren van kwaliteitscontroles in onze database kan leiden tot een wijziging in je AGB-registratie. We stellen hiermee vast of je AGB-registratie voldoet aan de vastgestelde criteria, waardoor je bij het gebruik hiervan niet tegen verdere problemen oploopt.

  Het kan natuurlijk ook zo zijn dat iemand die hiervoor gemachtigd is, direct bij Vektis of via het VECOZO-portaal, een wijziging heeft doorgegeven. Is de wijziging die is doorgevoerd onjuist? Neem dan contact met ons op.

 • Ik kan in de e-mail die ik heb ontvangen niet terugvinden wat er gewijzigd is.

  Van iedere wijziging in de registratie wordt de AGB-houder op de hoogte gesteld. Dit gebeurt op het e-mailadres dat bij de AGB-code geregistreerd staat. Als er iets wijzigt in je AGB-registratie, ontvang je een totaaloverzicht van je registratie. Hierdoor kan je de actuele stand van zaken bekijken. Wil je weten welk gegeven gewijzigd is? Bij een wijziging wordt een gegeven nooit overschreven. In plaats daarvan wordt het oude gegeven beëindigd, en het nieuwe gegeven opgevoerd. Het oude gegeven blijft daarmee zichtbaar in het overzicht. In het totaaloverzicht kan je zien welke gegevens er zijn beëindigd, en welke er actief zijn. Een gegeven dat niet meer actief is heeft altijd een einddatum in het overzicht.

 • Mijn AGB code is beëindigd door uitschrijving van het KvK-register. Hoe kan ik deze weer activeren?

  Het AGB-register heeft een directe koppeling met het KvK-register. Een beëindiging van je KvK-registratie leidt daarom ook tot een beëindiging van je AGB-code. Wil je deze weer heropenen? Er zijn er twee mogelijkheden:

  1. Is het beëindigde KvK-nummer weer actief?
   Als je het KvK-nummer dat bij je AGB-code geregistreerd staat weer heropent, kunnen wij je huidige AGB-registratie ook heropenen. Je hoeft hiervoor geen nieuwe aanvraag in te dienen. Wij verifiëren hiervoor online of je KvK-registratie weer actief is. Wil je dit? Neem dan per e-mail of telefonisch contact met ons op. Onze contactgegevens vind je hier.
  2. Heb je een nieuw KvK-nummer?
   Als je een nieuw KvK-nummer hebt, dan moet je een nieuwe AGB-code aanvragen. Het is helaas niet mogelijk om met je nieuwe KvK-nummer je beëindigde AGB-code te heropenen. Het aanvragen van een AGB-code doe je hier.
 • Hoe beëindig ik mijn AGB-registratie?

  Om je AGB-registratie te beëindigen hebben wij een beëindigingsformulier van je nodig. Deze dien je in te vullen en te ondertekenen. Een kopie van het ondertekende formulier stuur je naar info@agbcode.nl. De gemiddelde doorlooptijd voor het verwerken van een beëindiging is 5 werkdagen. Je ontvangt per e-mail een bevestiging wanneer de AGB-code is beëindigd.

 • Wat gebeurt er als ik mijn AGB-registratie beëindig?

  Als je AGB-registratie beëindigt, betekent dit dat je AGB-code(s) een einddatum krijgt. Een AGB-code wordt nooit definitief verwijderd uit het systeem. Je VECOZO-certificaat blijft na beëindiging nog 6 maanden actief.

  Je kan tot en met de datum waarop de registratie is beëindigd, nog steeds declaraties indienen met de beëindigde AGB-code.

 • Hoe heropen ik mijn AGB-registratie?

  Je heropent je AGB-registratie door een nieuwe aanvraag in te dienen. Bij het afhandelen van jouw aanvraag controleren wij of je al een AGB-code had. Als je voldoet aan de criteria voor de AGB-code die jij wilt, heropenen we jouw code weer. Dien hier een nieuwe aanvraag in. Daar lees je ook meer over het aanvraagproces, de doorlooptijd en de criteria waar je aan moet te voldoen.

 • Wat is het AGB-register, en wat kan ik met een AGB-code?

  Het AGB-register is hét identificerende register in de zorg, met de AGB-code als unieke sleutel. Met een AGB-code wordt declareren, zorginkoop, het contracteren en het 'gidsen' van zorg (via bijvoorbeeld zorgzoekers) mogelijk gemaakt. 

  Het AGB-register kent 3 types zorgpartijen: ondernemingen, vestigingen en zorgverleners. Een zorgverlener is in AGB altijd gerelateerd aan één of meerdere vestiging(en) waar hij/zij werkzaam is. Een vestiging is altijd weer gerelateerd aan een onderneming. Via je AGB-code is relevante informatie zichtbaar zoals de bevoegdheid, die aangeeft welke zorg geleverd kan worden.

  De kwaliteit en actualiteit van het AGB-register wordt geborgd door koppelingen met bronregisters. Voorbeelden hiervan zijn het KvK-register en het BIG-register. Wijzigingen in de registratie bij deze registers hebben een directe invloed op de gekoppelde AGB-registratie. Ondanks deze koppelingen, blijft de eigenaar van de AGB-code uiteindelijk wel zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de eigen AGB-registratie.

 • Ik wil gegevens uit het AGB-register ontvangen. Hoe doe ik dit?

  Voor het ontvangen van informatie uit het AGB-register zijn de AGB-services ingericht. Wil je aansluiten op de service Informatie Raadplegen? Meer informatie, zoals een functionele beschrijving en een overeenkomst, vind je hier.

 • Ik wil informatie over mijn AGB-registratie raadplegen. Waar doe ik dit?

  Via de AGB-webzoeker vind je meer informatie over een AGB-registratie. Niet alle informatie is openbaar; privacygevoelige informatie wordt hier niet getoond. Je kan zoeken op AGB-code, naam of adres.

 • Welke informatie uit mijn AGB-registratie is openbaar?

  Ben je zorgverlener, dan zijn deze gegevens uit het AGB-register openbaar:

  • naam, geslacht, academische titel
  • kwalificatie(s),erkenning(en)
  • bij welke vestiging(en) de zorgverlener werkt
  • bij welke onderneming de zorgverlener in dienst is

  Bij de onderneming zijn deze gegevens openbaar:

  • naam, KvK nummer, handelsnaam
  • correspondentieadres, algemeen e-mailadres, algemeen telefoonnummer, website
  • kwalificatie, erkenning(en)
  • de vestiging(en) van deze onderneming
  • de zorgverleners die bij deze onderneming in dienst zijn

  Bij de vestiging zijn deze gegevens openbaar:

  • naam, KvK nummer, handelsnaam
  • correspondentieadres, bezoekadres, algemeen e-mailadres, algemeen telefoonnummer, website
  • kwalificatie, erkenning(en)
  • de onderneming die bij de vestiging hoort
  • de zorgverleners die bij deze vestiging werken
 • Wie kan mijn AGB-registratie inzien?

  Iedereen die zoekt in het AGB-register via onze website, kan je AGB registratie met openbare gegevens zien.

  Daarnaast kunnen afnemers van de AGB-Raadpleegservice deze openbare gegevens ophalen, bijvoorbeeld voor declaratie-doeleinden en verwijzingen.

  De zorgverzekeraars hebben ook de mogelijkheid om gegevens in te zien die niet openbaar zijn.

 • Hoe wordt de ingangsdatum van mijn AGB-registratie bepaald?

  De ingangsdatum van een AGB-registratie van een zorgverlener leiden we af van de vanaf datum waarop de zorgverlener bevoegd is én de datum waarop de eerste werkrelatie in gaat.

  Bijvoorbeeld:

  Een fysiotherapeut heeft een BIG-registratie per 1 januari 2020, en gaat bij een onderneming werken per 1 maart 2020. De aanvangsdatum van de AGB-registratie van deze zorgverlener is dan 1 maart 2020.

  Voor een AGB-registratie van een onderneming wordt de bevoegdheid in de meeste gevallen bepaald door de ingangsdatum van de KvK-registratie. Ook hiervoor geldt dat de datum aanvang wordt afgeleid van de ingangsdatum van de bevoegdheid én de datum per wanneer de eerste werkrelatie in gaat.

 • Waarom wordt mijn AGB-registratie afgesloten als ik geen actieve werkrelatie heb?

  In de meeste gevallen is het verplicht om een actieve werkrelatie te registreren in het AGB-register. De uitzonderingen hierop staan vermeld in het document AGB registratie en controle. Vanuit de zorgverlener is dit verplicht omdat declaraties vanuit een onderneming worden gedaan. Er moet daarvoor dus wel een onderneming gekoppeld zijn aan de betreffende zorgverlener. Als een zorgverlener geen werkrelatie heeft, dan verricht deze zorgverlener dus geen werk voor een bevoegde zorgpartij. Vanuit oogpunt van de onderneming is het een verplichting omdat de persoon die de zorg verleent, in het AGB-register gekoppeld moet zijn aan de onderneming die de declaratie indient.

 • Hoe kan ik het adres of de handelsnaam van mijn onderneming of vestiging wijzigen?

  Het AGB-register neemt gegevens zoals het adres en handelsnaam van een onderneming en vestiging automatisch over vanuit het Handelsregister. Wil je het adres of de handelsnaam wijzigen? Geef de wijziging dan eerst door aan de Kamer van Koophandel. Daarna wordt het automatisch gewijzigd in het AGB-register. De verwerking van een wijziging kan ca. 2 weken duren. Is het na die periode nog niet aangepast in je AGB-registratie, neem dan contact op met onze servicedesk. Wijzigingen kunnen alleen verwerkt worden als onze medewerker ze kan controleren in de KvK-registratie.

  Ondernemingen die in een buitenlands handelsregister geregistreerd staan moeten de wijzigingen zelf doorgeven, daar is geen automatische koppeling voor beschikbaar.

AGB-code, informatie voor huisartsen

Praktijkspiegel Huisartsen

Vragenlijsten basis praktijkinformatie (algemene informatie)

 • Waarom is het vastleggen van de basis praktijkinformatie bij Vektis noodzakelijk?

  Centrale vastlegging bij Vektis maakt het mogelijk dat alle zorgverzekeraars over deze gegevens beschikken. Bovendien hoef je de informatie niet per zorgverzekeraar afzonderlijk aan te leveren. Dit verlaagt de administratieve lasten en dat scheelt dus tijd. Met deze centrale vragenlijst wordt ook 1 van de knelpunten uit (Ont)regel de Zorg aangepakt, namelijk de verschillende uitvragen van de service-aspecten.

 • Welke informatie moet ik aanleveren door middel van de aanvullende vragenlijst?

  In het AGB-register leggen we algemene informatie vast over je praktijk, zoals NAW-gegevens en de bevoegdheden. Daarnaast is voor een optimale zorginkoop nodig dat zorgverzekeraars over aanvullende informatie beschikken, zoals informatie over de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de praktijk, kwalificaties van het personeel enzovoort. Deze informatie is ook van belang voor de vermelding in zorgzoekers en -vinders, zodat patiënten weten hoe en wanneer zij bij de praktijk terecht kunnen.

 • Is het verplicht om deze vragenlijst in te vullen?

  Het niet invullen van de vragenlijst heeft consequenties. Zorgverzekeraars baseren de afspraken die zij met je (willen) maken op de gegevens zoals die in het AGB-register en de aanvullende vragenlijst vermeld staan. Ook zorgzoekers en –vinders maken gebruik van deze informatie, om een zo reëel mogelijk beeld van de praktijk te vermelden. Als zorgaanbieder hoef je deze gegevens via deze vragenlijst maar 1 keer aan te leveren en dus niet bij alle zorgverzekeraars apart op te geven.

 • Wat gebeurt er als ik deze vragenlijst niet invul?

  Wanneer je de vragenlijst niet invult, dan beschikken de zorgverzekeraars niet over de noodzakelijke informatie om de zorginkoop en contractering met je praktijk goed uit te voeren. Het gevolg hiervan kan zijn dat zorgverzekeraars je geen of een onvolledig/onjuist contract (kunnen) aanbieden en dat zij hun verzekerden niet (kunnen) informeren over jouw praktijk. Daarnaast is je praktijk niet juist/onvolledig vindbaar in zorgzoekers en –vinders.

 • Ik heb (nog) niet alle vragen ingevuld. Kan ik het formulier wel insturen?

  Je kunt het formulier insturen als niet alle vragen ingevuld zijn. Het is echter wel beter om het formulier volledig in te vullen. Hiermee voorkom je dat zorgverzekeraars het contract met je praktijk baseren op onjuiste of onvolledige gegevens en hun verzekerden niet goed informeren.

 • Hoe vaak kan ik dezelfde vragenlijst opnieuw invullen (van dezelfde vestiging of onderneming)?

  Hier zit geen beperking op, de vragenlijst kan steeds opnieuw worden ingevuld en verzonden. Alleen de laatst ingevulde vragenlijst wordt bewaard.

 • Waarom moet ik akkoord gaan met de algemene voorwaarden?

  We hebben te maken met wet- en regelgeving omtrent privacy, waarin is bepaald dat degene waarvan de gegevens worden vastgelegd en gebruikt, akkoord moeten gaan met het feit dat dit gebeurt. Daarom wordt voor deze aanvullende gegevens ook akkoord gevraagd op algemene voorwaarden. Zonder akkoord kan de zorgverzekeraar geen beschikking krijgen over de aanvullende gegevens.

 • Kunnen zorgverzekeraars nog vragen om meer aanvullende gegevens?

  Met de vragenlijst wordt generieke en niet-concurrentiële informatie opgevraagd over je praktijk. Het kan voorkomen dat een zorgverzekeraar je, in verband met de zorginkoop, nog een aantal specifieke vragen stelt. Het gaat dan om vragen die niet generiek zijn voor alle zorgverzekeraars en die voor een specifieke zorgverzekeraar wel van belang zijn. Zorgverzekeraars doen dit alleen als het echt nodig is.

 • Wanneer zijn mijn gegevens verwerkt door Vektis?

  Wij verwerken de gegevens binnen 1 werkdag. Heb je vragen over  de status van de verwerking, neem dan contact met ons op via info@agbcode.nl.

 • Wat wordt er gedaan met mijn gegevens?

  In het AGB-register leggen we algemene informatie vast over de praktijk, zoals NAW-gegevens en de bevoegdheden. Daarnaast is voor een optimale zorginkoop nodig dat zorgverzekeraars over aanvullende informatie beschikken, zoals informatie over de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de praktijk, kwalificaties van het personeel enzovoort. Deze informatie is ook van belang voor de vermelding in zorgzoekers en -vinders, zodat patiënten weten hoe en wanneer zij bij je terechtkunnen. Via Vektis worden de gegevens beschikbaar gesteld aan zorgverzekeraars. Zo beschikken deze partijen over dezelfde actuele informatie. Zorgverzekeraars mogen deze gegevens alleen gebruiken ten behoeve van zorginkoop en het informeren van hun verzekerden, zoals contractueel overeengekomen tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieder.

Vragenlijst gehandicaptenzorg

 • Waarom is het invullen van de vragenlijst gehandicaptenzorg noodzakelijk?

  Door bij Vektis de basisgegevens over jouw instelling te registreren, hebben alle zorgkantoren, het Zorginstituut Nederland en de Patiëntenfederatie Nederland (Zorgkaart Nederland) inzicht in deze gegevens. Zo kunnen zorgkantoren een passende overeenkomst met je sluiten en weten cliënten en verwijzers je goed te vinden.

  Je hoeft je gegevens maar op 1centrale plek in te vullen hiervoor, namelijk via de vragenlijst gehandicaptenzorg van Vektis. Vektis deelt de informatie uit de vragenlijst met de partijen waarvoor deze informatie relevant is: de zorgkantoren, het Zorginstituut Nederland en de Patiëntenfederatie Nederland. Doordat je nog maar op 1 plek deze gegevens invult, dragen wij bij aan de administratieve lastenverlichting van jouw instelling. 

 • Welke informatie moet ik aanleveren via de vragenlijst?

  Je levert via de vragenlijst gehandicaptenzorg informatie aan over het zorgaanbod, de woonmogelijkheden en de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de locaties van de instelling.  

  Deze vragenlijst is een aanvulling op de informatie in het AGB-register. In het AGB-register leggen we algemene informatie vast over de instelling, zoals NAW-gegevens en de bevoegdheden.  Hiermee krijgen zorgkantoren een optimaal beeld van jouw instelling om een passende overeenkomst af te sluiten. Ook ben je als instelling goed vindbaar en zichtbaar op Zorgkaart Nederland

 • Is het verplicht de vragenlijst in te vullen en wat gebeurt er als ik dit niet doe?

  Het niet invullen van de vragenlijst kan consequenties hebben. Want zorgkantoren beschikken dan niet over de noodzakelijke informatie om de zorginkoop en contractering met jouw instelling goed uit te voeren. Het gevolg hiervan kan zijn dat zorgkantoren je geen of een onvolledig/onjuist contract (kunnen) aanbieden en dat zij hun verzekerden niet (kunnen) informeren over jouw praktijk. Daarnaast is je praktijk niet juist/onvolledig vindbaar en zichtbaar in zorgzoekers en –vinders zoals Zorgkaart Nederland.

 • Ik heb nog niet alle vragen ingevuld. Kan ik het formulier wel insturen?

  Elke vraag in het webformulier is verplicht. Je kunt het formulier dus pas insturen als alle vragen zijn beantwoord.

 • Hoe vaak kan ik dezelfde vragenlijst opnieuw invullen (van dezelfde vestiging of onderneming)?

  Je kunt dezelfde vragenlijst steeds opnieuw invullen en verzenden, hier zit geen beperking op. Alleen de laatst ingevulde vragenlijst wordt bewaard. Zodra er zaken wijzigen, is het belangrijk de antwoorden te actualiseren. Je kunt het formulier dus op elk moment aanpassen en opnieuw naar ons verzenden.

 • Waarom moet ik akkoord gaan met de algemene voorwaarden?

  We hebben te maken met wet- en regelgeving omtrent privacy, waarin is bepaald dat degene waarvan de gegevens worden vastgelegd en gebruikt, akkoord moeten gaan met het feit dat dit gebeurt. Daarom wordt voor deze aanvullende gegevens ook akkoord gevraagd op algemene voorwaarden. Zonder akkoord kunnen de gegevens niet worden ingediend en hebben de zorgkantoren geen beschikking over de gegevens.

 • Kunnen zorgkantoren nog vragen om meer aanvullende gegevens?

  Met de vragenlijst wordt generieke en niet-concurrentiële informatie opgevraagd over jouw instelling. Het kan voorkomen dat een zorgkantoor je, in verband met de zorginkoop, nog een aantal specifieke vragen stelt. Het gaat dan om zaken die niet generiek, maar wel van belang zijn voor dit specifieke zorgkantoor. Zorgkantoren doen dit alleen als het echt nodig is.

 • Wanneer zijn mijn gegevens verwerkt door Vektis?

  We verwerken je gegevens zodra je de vragenlijst hebt ingevuld of bewerkt. Je ziet in het portaal voor de vragenlijst jouw zojuist ingevulde gegevens staan en de zorgkantoren en Zorgkaart Nederland hebben direct toegang tot deze nieuwe gegevens.

 • Wat wordt er gedaan met mijn gegevens?

  Vektis stelt de informatie uit de vragenlijst gehandicaptenzorg beschikbaar aan zorgkantoren, het Zorginstituut Nederland en de Patiëntenfederatie Nederland (Zorgkaart Nederland). Met deze centrale uitvraag kan het zorgkantoor een passende overeenkomst met jouw instelling sluiten en weten cliënten en verwijzers je goed te vinden. We delen altijd alleen de meest actuele ingevulde gegevens van jouw instelling.

 • Hoe vaak moet ik de vragenlijst invullen?

  Voor elke locatie van jouw instelling vul je 1 keer de vragenlijst in zijn geheel in. Het portaal geeft de mogelijkheid om gegevens tussen vestigingen te kopiëren, mocht dit van toepassing zijn. Na het eenmalig in zijn geheel invullen is het belangrijk de vragenlijst up-to-date te houden. Dit doe je door, als er zaken in uw instelling en de locaties wijzigen, opnieuw de vragenlijst te openen, de aanpassingen te doen en het formulier opnieuw te verzenden. Alleen de laatst opgeslagen en verzonden vragenlijst wordt bewaard.

 • Wat is de deadline voor het invullen van de vragenlijst?

  De vragenlijst kent geen deadline, en je past de antwoorden aan zodra er veranderingen in je organisatie zijn die invloed hebben op de gegeven antwoorden in de vragenlijst. Door het up-to-date houden van de vragenlijst hebben zorgkantoren, het Zorginstituut Nederland en de Patiëntenfederatie Nederland (Zorgkaart Nederland) altijd toegang tot de actuele gegevens van uw instelling.

 • Wie heeft de vragenlijst samengesteld?

  De vragenlijst gehandicaptenzorg is een gezamenlijk initiatief van de zorgkantoren, het Zorginstituut Nederland (ten behoeve van programma Kik-V) en de Patiëntenfederatie Nederland (Zorgkaart Nederland).

Vragenlijst basis praktijkinformatie huisartsen en paramedie (algemene informatie)

 • Wat moet ik ieder jaar doen?

  Om de administratie voor jou te beperken heeft Vektis al veel stappen voorbereid:

  • Wij zorgen ervoor dat je AGB-registratie gekoppeld is aan bronnen zoals het BIG-register en de Kamer van Koophandel. Je hoeft je AGB-registratie daardoor alleen te controleren op juistheid en volledigheid. Omdat wij je benaderen via e-mail is het belangrijk dat je een juist e-mailadres opgeeft.
  • De overige gegevens vul je aan door het invullen van een vragenlijst. Het invullen van de informatie duurt ongeveer 15 minuten. De vragenlijst is een onderdeel van de dienst 'AGB-wijzigen' van Vecozo. Dit betreft dus geen vragenlijst in het zorginkoopportaal. Het openen en invullen van de vragenlijst etalagegegevens bij VECOZO kan alleen door de contactpersoon van een onderneming. Dit doe je door in te loggen met je persoonlijke VECOZO-certificaat. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met VECOZO.
  • Je ontvangt elk jaar een herinneringsmail van Vektis met de vraag om de gegevens voor dat jaar in te vullen. Vektis deelt de gegevens met alle relevante zorgverzekeraars. Je hoeft hiervoor zelf geen actie (meer) te ondernemen.
 • Wat is de deadline voor het invullen van de vragenlijst?

  Om de contractering met zorgverzekeraars op tijd af te kunnen ronden, is het van belang dat je de vragenlijst ieder jaar tijdig controleert/invult. In ieder geval dus voor de contracterings-ronde. Zo zijn je gegevens altijd up-to-date.

 • Wanneer kan ik wijzigingen doorgeven?

  Je kunt op ieder moment wijzigingen doorgeven. Bijvoorbeeld wanneer de openingstijden zijn gewijzigd of de praktijk verhuisd. Zorgverzekeraars worden automatisch op de hoogte gesteld van wijzigingen die je doorvoert. Dit is handig, bijvoorbeeld wanneer de overeenkomst tussen je praktijk en de zorgverzekeraar tussentijds aangepast wordt. Zo beschikt de zorgverzekeraar altijd over de meest actuele gegevens. Wijzigingen kun je doorgeven door in te loggen op het Self Service Portaal van VECOZO via www.vecozo.nl.

 • Wie heeft de vragenlijst samengesteld?

  Dit is een gezamenlijk initiatief van alle zorgverzekeraars, Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de paramedische beroepsorganisaties (EN, KNGF, NVD, NVH, NVLF en VvOCM, zie ook het Paramedisch Platform Nederland).

 • Wat zijn de rollen van Vektis en VECOZO bij de uitvraag aanvullende gegevens paramedie?

  Vektis coördineert de uitvraag aanvullende vragenlijst huisarts en paramedie. Je registreert de antwoorden bij VECOZO via het Self Service Portaal (dienst aanvullende gegevens, ‘Etalagegegevens'). De informatie wordt bij Vektis opgeslagen in een aparte database. Samen met gegevens uit het AGB-register wordt deze informatie beschikbaar gesteld.

 • Waar vind ik meer informatie?

  Heb je vragen over het invullen van de vragenlijst of problemen met inloggen bij VECOZO?

  • Op het VECOZO-portaal staat een uitgebreide beschrijving over hoe je de gegevens kunt invullen.
  • Heb je vragen over het inloggen, kijk dan hier.

  Heb je vragen over het waarom van deze vragenlijst of over AGB? Neem dan contact op met Vektis. Stuur ons een e-mail of bel naar 030 8008 380.

Vragenlijst basis praktijkinformatie huisartsen en paramedie (VECOZO)

Vragenlijst basis praktijkinformatie ggz

 • Wat moet ik ieder jaar doen?

  Om de administratie voor jou te beperken heeft Vektis al veel stappen voorbereid:

  • Wij zorgen ervoor dat je AGB-registratie gekoppeld is aan bronnen zoals het BIG-register en de Kamer van Koophandel. Je hoeft je AGB-registratie daardoor alleen te controleren op juistheid en volledigheid. Omdat wij je benaderen via e-mail is het belangrijk dat je een juist e-mailadres opgeeft.
  • De overige gegevens vul je aan door het invullen van een vragenlijst. Het controleren en aanvullen van de informatie duurt ongeveer 15 minuten. In volgende jaren hoef je de gegevens alleen nog te controleren en waar nodig bij te werken. Vektis vult alle eerder geregistreerde informatie automatisch in.
  • Je ontvangt elk jaar een herinneringsmail van Vektis met de vraag om de gegevens te controleren en zo nodig aan te passen.
   Vektis deelt de gegevens met alle relevante zorgverzekeraars. Je hoeft hiervoor zelf geen actie (meer) te ondernemen.
  • Vektis deelt de gegevens met alle relevante zorgverzekeraars. Je hoeft hiervoor zelf geen actie (meer) te ondernemen.
 • Wat is de deadline voor het invullen van de vragenlijst?

  Om de contractering met zorgverzekeraars op tijd af te kunnen ronden, is het van belang dat je de vragenlijst ieder jaar tijdig controleert/invult. In ieder geval dus voor de contracterings-ronde. Op die manier zijn je gegevens altijd up-to-date.

 • Wanneer kan ik wijzigingen doorgeven?

  Je kunt op ieder moment wijzigingen doorgeven. Bijvoorbeeld wanneer de openingstijden zijn gewijzigd of de praktijk verhuisd. Zorgverzekeraars worden automatisch op de hoogte gesteld van wijzigingen die je doorvoert. Dit is handig, bijvoorbeeld wanneer de overeenkomst tussen je praktijk en de zorgverzekeraar tussentijds aangepast wordt. Zo beschikt de zorgverzekeraar altijd over de meest actuele gegevens.

 • Wie is er binnen onze praktijk bevoegd de vragenlijst in te vullen?

  Er is standaard nog niemand aangewezen die de vragenlijst in mag vullen. Zodra je een Mijnvektis-account hebt aangemaakt, moet je eenmalig toestemming aanvragen bij de onderneming om de vragenlijst in te mogen vullen. De onderneming ontvangt vervolgens een e-mail, waarin akkoord kan worden gegaan met het verstrekken van de toestemming.

 • Hoe log ik in?

  Voor het invullen van de vragenlijst moet je inloggen met een account. Je inlognaam is afhankelijk van de wijze waarop uw account bij ons is geregistreerd.

  • Is je account geregistreerd op een persoonlijke AGB-code?
   In dat geval log je in met je persoonlijke AGB-code@vektis.nl als gebruikersnaam. Voorbeeld: 01234567@vektis.nl.
  • Is je account niet geregistreerd op een persoonlijke AGB-code?
   In dat geval is het e-mailadres waarop je account geregistreerd staat je gebruikersnaam.

  Bij het registreren van uw account heb je van ons een e-mail ontvangen waarin uw gebruikersnaam staat.

 • Ik ben een vrijgevestigde ggz-aanbieder en mis mijn beroepsvereniging bij de vraag over het geldige visitatiecertificaat. Wat moet ik nu doen?

  Ben je een BIG-geregistreerde psychiater, dan kun je deze vraag met ‘Nee’ beantwoorden. In jouw BIG-registratie is de visitatie geborgd. Zorgverzekeraars zijn hiervan op de hoogte.

  Ben je lid van beroepsvereniging NVPA dan kun je deze vraag met ‘Nee’ beantwoorden. Het is wel belangrijk dat je controleert of er een erkenning van de NVPA is gekoppeld aan je AGB-registratie. Je kunt dit controleren in het AGB-register.

 • De onderneming waar ik werk heeft een brief of mail ontvangen om de ggz vragenlijst in te vullen, maar wij verlenen dit soort zorg niet. Moeten wij deze vragenlijst toch invullen?

  Het kan zijn dat jouw onderneming ten onrechte een e-mail of brief van ons hierover heeft ontvangen. Alleen als jouw onderneming een erkenning heeft van ‘Kwaliteitsstatuut GGZ’ moet je de vragenlijst invullen. Wij hebben onze uitnodigingen hierop aangepast.

 • Moet ik voor alle vestigingen een aparte vragenlijst invullen?

  Je vult de vragenlijst in voor de hoofdvestiging. Eventuele afwijkende openingstijden bij de andere vestigingen kun je in de vragenlijst aangeven.

Standaardisatie

Wachttijden registreren (algemene informatie)

Wachttijden registreren ggz

 • Wanneer kan ik wijzigingen in het portaal verwachten naar aanleiding van de aangepaste Transparantieregeling?

  Eind januari 2021 is het portaal aangepast aan de aangepaste transparantieregeling. Wanneer de aanpassingen in het portaal live gaan, sturen wij de zorgaanbieders in de ggz hierover een email.

  U kunt bij de vragen hieronder al lezen welke aanpassingen u in het portaal kunt verwachten.

 • Mijn organisatie heeft 10 of minder zorgverleners, wat verandert er voor mij in 2021 in verband met de aangepaste Transparantieregeling?

  In verband met de aangepaste Transparantieregeling zijn er vanaf eind januari 2021 enkele aanpassingen in het portaal te zien. Je kunt bij jouw onderneming aangeven of er meer dan 10 zorgverleners werkzaam zijn. Bij het opgeven van wachttijdinformatie voor de vestiging(en), is het mogelijk zelf te bepalen of je de wachttijden retrospectief of actueel berekent. Meer uitleg hierover vind je bij onderstaande vraag ‘Hoe bepaal ik mijn wachttijden?’.

  Daarnaast verandert er voor zorgaanbieders in de gespecialiseerde ggz nog het volgende: autisme en trauma zijn vanaf 2021 zelfstandige hoofdiagnosegroepen geworden, en behoren in het portaal daarom niet meer tot respectievelijk de pervasieve stoornissen en de angststoornissen.

 • Mijn organisatie heeft meer dan 10 zorgverleners, wat verandert er voor mij in 2021 in verband met de aangepaste Transparantieregeling?

  In verband met de aangepaste Transparantieregeling zijn er vanaf eind januari 2021 enkele aanpassingen in het portaal te zien. Je kunt in het portaal bij jouw onderneming aangeven of er meer dan 10 zorgverleners werkzaam zijn. Indien dit het geval is, vragen wij op ondernemingsniveau de volgende gegevens uit: actueel aantal wachtenden aanmelden (binnen en buiten de treeknorm) en het actueel aantal wachtenden behandelen (binnen en buiten de treeknorm).

  Bij het opgeven van wachttijdinformatie voor de vestiging(en) is het mogelijk zelf te bepalen of je de wachttijden retrospectief of actueel berekent. Meer uitleg hierover vind je bij onderstaande vraag ‘Hoe bepaal ik mijn wachttijden?’.

  Wij vragen op vestigingsniveau ook uit hoeveel intakes en behandelingen er in de afgelopen 2 maanden zijn gestart (verdeeld in binnen en buiten de treeknorm). Zorgaanbieders in de gespecialiseerde ggz dienen deze informatie per hoofddiagnosegroep, per vestiging, apart op te geven. Daarnaast geldt voor zorgaanbieders in de gespecialiseerde ggz dat autisme en trauma vanaf 2021 zelfstandige hoofdiagnosegroepen zijn geworden. Deze behoren daarom niet meer tot de pervasieve stoornissen en de angststoornissen.

 • Hoe bepaal ik mijn wachttijden?

  Je mag zelf bepalen of je de wachttijd retrospectief (R) of actueel (A) berekent. Je hoeft niet op te geven welke methode je gebruikt. Wel is het wenselijk dat je iedere maand dezelfde methode toepast.

  Aanmeldwachttijd in weken:

  • Retrospectief: bereken de individuele werkelijke wachttijd van alle cliënten die in de afgelopen 2 maanden een intake kregen (dus waarvan de aanmeldwachttijd is beëindigd). Neem van deze individuele wachttijden het gemiddelde in weken en rondt dit naar boven af.
  • Actueel: Neem de derde beschikbare mogelijkheid in de agenda voor het maken van een afspraak voor een intake (afgerond naar boven op hele weken).

  Behandelwachttijd in weken:

  • Retrospectief: bereken de individuele werkelijke wachttijd van alle cliënten waarvan in de afgelopen 2 maanden de behandeling is gestart (dus waarvan de behandelwachttijd is beëindigd). Neem van deze individuele wachttijden het gemiddelde in weken en rondt dit naar boven af.
  • Actueel: Neem de derde beschikbare mogelijkheid in de agenda voor het maken van een afspraak voor een behandeling (afgerond naar boven op hele weken).
 • Waarom moeten ggz-instellingen en -praktijken nu ook wachttijden aanleveren bij Vektis?

  Ggz-instellingen en -praktijken publiceren de wachttijden op hun websites. Informatie is daardoor erg versnipperd beschikbaar. Wanneer mensen beschikbare zorg zoeken, is het zeer lastig om een overzicht te krijgen van beschikbare ggz in bijvoorbeeld de eigen regio. Met de centrale wachttijd registratie bij Vektis zijn zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en zorgaanbieders in staat om cliënten efficiënter aan zorg te helpen.

 • Ik bied zowel basis ggz als gespecialiseerde ggz aan, kan ik dat allebei invoeren?

  Ja, het formulier biedt de mogelijkheid om beide vormen van zorg te selecteren.

 • Wat betekent ‘actief in’ en ‘gespecialiseerd in’?

  Een ggz-aanbieder kan 'actief zijn in' en dus zorg leveren in 1 of meerdere hoofddiagnosegroepen, maar hoeft daar niet persé in gespecialiseerd te zijn. Als je niet gespecialiseerd bent maar wel zorg levert op 1 of meerdere van de hoofddiagnosegroepen, moet je ook de wachttijd informatie registeren.

 • Ik lever kinder- en jeugd ggz. Moet ik mijn wachttijden registreren?

  Nee, kinder- en jeugdzorg vallen niet onder de Nadere Regeling Transparantie in de GGZ van de NZa.

 • Kan ik de wachttijden van meerdere vestigingen samenvoegen in één wachttijdregistratie?

  Wachttijden dienen in principe per vestiging te worden opgevoerd. Als er in een postcode gebied en binnen een straal van maximaal 10 km meerdere vestigingen gelegen zijn, mag de aanlevering gebundeld geschieden onder één vestiging.

 • Mijn vestiging staat er niet bij. Wat moet ik doen?

  Jouw ggz-instelling of -praktijk kan meerdere vestigingen hebben die nog niet geregistreerd zijn in het AGB-register. Wachttijden moeten per vestiging worden opgevoerd. Zorg dus dat in het AGB-register de vestigingen goed zijn vastgelegd. Controleer in het AGB-resister of de vestigingen zijn vermeld. Als vestigingen toegevoegd moeten worden aan het AGB-register, volg dan deze link, zodat je weet welke gegevens nodig zijn.

Wachttijden registreren casemanagement dementie

 • Waarom moet ik mijn wachttijden casemanagement dementie aanleveren?

  De aanleververplichting komt voort uit de Regeling transparantie zorgaanbieders casemanagement dementie (NR/REG-1827). Deze is te vinden op de website van de NZa.

  De verplichting ligt bij de zorgaanbieders. Het is mogelijk om de wachttijden via een dementie netwerk aan te leveren.

  Het primaire doel van het registreren van wachttijden is om potentiële cliënten te informeren over mogelijke wachttijden (ook wel 'zorggidsen' genoemd).

 • Waar kan ik meer informatie vinden over de regeling?

  De Regeling transparantie zorgaanbieders casemanagement dementie (NR/REG-1827) is te vinden op de website van de NZa.

 • Wanneer moet ik de wachttijdinformatie aanleveren?

  De wachttijden moeten aangeleverd worden voor de 20e van iedere maand. Zie voor meer details de website van Nza.

  De wachttijden worden aangeleverd over de voorgaande kalendermaand, dus in december registreert u de wachttijden over november. Registreer dus in december het aantal wachtenden op de laatste dag van november.

 • Kan/mag ik de wachttijden aanleveren via het dementie netwerk?

  Er zijn dementie-netwerken die de coördinatie op zich nemen van het aanleveren van wachttijden. Zie de lijst met netwerken op onze website of neem contact hierover op met je netwerk.

  Je blijft zelf, als zorgaanbieder, verantwoordelijk voor de aanlevering.

  NB Je bent niet verplicht om de aanlevering te laten lopen via een dementie-netwerk.

   

Gemeentezorgspiegel

 • Wat is de Gemeentezorgspiegel?

  De Gemeentezorgspiegel is een besloten digitale omgeving waarin gemeentes en zorgverzekeraars op een efficiënte en betrouwbare manier zorginformatie inwinnen die van belang is bij het bepalen van zorgplannen en inkoopbeleid.

  De besloten monitor over zorggebruik op gemeenteniveau is beschikbaar voor zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeentes. Met de inzichten in de Gemeentezorgspiegel wordt de samenwerking tussen deze partijen gestimuleerd en kunnen zij sturen op zorggebruik.

   

 • Waar kan ik de Gemeentezorgspiegel voor gebruiken?

  Vektis heeft de Gemeentezorgspiegel ontwikkeld om tegemoet te komen aan de groeiende vraag van gemeentes om zicht te krijgen op de integrale zorgkosten en het zorggebruik. Met de Gemeentezorgspiegel kunt u goed geïnformeerd de gesprekken en onderhandeling aangaan met zorgverzekeraars en zorgaanbieders. De Gemeentezorg-spiegel biedt (in)zicht in zorggebruik en zorgkosten zodat u nog beter het beleid en de acties kunt afstemmen op de lokale behoeftes.

 • Wat kan ik met de Gemeentezorgspiegel? Waarom is dit nuttig voor mij?

  De Gemeentezorgspiegel biedt aan gemeentes, zorgverzekeraars en zorgkantoren:

  • stuurinformatie voor beleidsontwikkeling en zorginkoop.
  • inzicht in ontwikkelingen in de integrale, domeinoverstijgende zorgbehoefte op wijkniveau. Hiermee kan de zorg op lokaal niveau beter afgestemd worden op de vraag.
  • beter inzicht in de zorgaanbiedersmarkt, zodat afspraken gemaakt kunnen worden over het leveren van integrale en/of beter afgestemde zorg.
  • een stimulering van de samenwerking tussen deze partijen waardoor de cliënt betere zorg krijgt.
  • een integraal inzicht in de gemeentelijke zorg en zorgbehoefte van de burgers. Om dit integrale beeld te realiseren is beschikbaarheid van gemeentelijke gegevens uit het sociaal domein nodig.

   

 • Welke informatie vind ik in de Gemeentezorgspiegel?

  De Gemeentezorgspiegel biedt de volgende inzichten in 5 rapporten:

  Zorg in de gemeente/wijk

  1. Zorg in de gemeente/wijk: Dit rapport biedt integraal inzicht in het zorggebruik in de gemeente met een verdieping naar de wijken, gespiegeld aan landelijke informatie over de verschillende domeinen (Zvw, Wlz, Wmo en Jeugdwet).
  2. FKG’s per gemeente: De verdeling van de Wmo-gelden aan de gemeentes gebeurt aan de hand van de Farmaceutische Kosten Groep (FKG) tabellen. Vektis heeft deze doorberekend op wijkniveau.
  3. Wachttijden geestelijke gezondheidszorg (ggz): Dit rapport geeft inzicht in de aanmeld- en behandelwachttijden binnen de ggz in uw gemeente.
  4. EPA monitor: Dit rapport geeft het aantal patiënten en de kosten weer voor de personen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) binnen een gemeente tot op wijkniveau.
  5. Monitor crisis ggz: Dit rapport biedt inzicht in het aantal crisis diagnose behandelcombinaties (DBC’s) binnen de gemeente gespiegeld aan een andere gemeente of de landelijke cijfers.
 • Kan ik zelf bepalen met welke gemeentes ik word vergeleken?

  Nee, dat kan (nog) niet. In de Gemeentezorgspiegel kunt u uw gemeente vergelijken met het landelijke beeld. Voor de Zvw en Wlz geldt dat dit beeld dekkend is. Voor de Wmo wordt het landelijke beeld stapsgewijs opgebouwd en is Vektis afhankelijk van het aantal gemeentes dat gegevens aanlevert. Binnen uw gemeente kunt u de wijken onderling met elkaar vergelijken en met de cijfers van uw gemeente als totaal. Om een regionaal beeld te krijgen kunnen gemeentes elkaar rechten geven om elkaars gegevens in te zien. Hierdoor kan een groep gemeentes bijvoorbeeld in een Wmo-inkoopregio het regionale beeld zelf samenstellen. Vektis verkent de technische aspecten van een flexibel in te richten rapportageniveau tussen gemeente en landelijk niveau.

   

 • Hoe vindt de wijkindeling plaats?

  Vektis maakt standaard gebruik van de CBS-wijkindeling.

 • Kan ik de gegevens uit de Gemeentezorgspiegel downloaden?

  Ja, u kunt de gegevens van uw gemeente downloaden.

 • Krijgen zorgverzekeraars ook inzage in mijn gegevens?

  Zorgverzekeraars krijgen, net als gemeentes, toegang tot de rapportages in de Gemeentezorgspiegel. Beide partijen hebben bij Vektis gegevens aangeleverd op basis waarvan een integraal beeld over de zorg op gemeente- en wijkniveau kan worden geleverd.

 • Wat is de Gebruikersraad en hoe kan ik daaraan deelnemen?

  De Gebruikersraad komt 2 keer per jaar bijeen bij Vektis en bepaalt de ontwikkelagenda van de Gemeentezorgspiegel. De Raad bestaat uit diverse functionarissen binnen gemeentes en zorgverzekeraars die aangesloten zijn op de Gemeentezorgspiegel. Hiermee willen wij bereiken dat de Gemeentezorgspiegel zo goed mogelijk aansluit bij de behoeftes van de gebruikers. U kunt zich opgeven voor de Gebruikersraad via intelligence@vektis.nl.

   

 • Wat zijn de jaarlijkse abonnementskosten voor de Gemeentezorgspiegel?

  We vragen een kostendekkende vergoeding, afhankelijk van het aantal inwoners binnen uw gemeente. Zie onderstaande tabel:

   

 • Waarom moet ik betalen om gebruik te maken van de Gemeentezorgspiegel?

  De Gemeentezorgspiegel is in zijn huidige vorm ontwikkeld voor gemeentes uit een separate subsidie. De jaarlijkse abonnementsbijdragen zijn ter dekking van de kosten voor het beheer en de doorontwikkeling van de Gemeentezorgspiegel.

 • Welke gegevens moet ik aan Vektis aanleveren bij afname van de Gemeentezorgspiegel?

  Wanneer u gebruikmaakt van de Gemeentezorgspiegel, dan verwacht Vektis van u dat u gegevens over het sociaal domein binnen uw gemeente aan Vektis beschikbaar stelt. Met deze gegevens stellen wij een integraal beeld over de zorg beschikbaar aan u. Uiteraard heeft het goed beveiligen van alle data en het waarborgen van de privacy onze hoogste prioriteit.

  De Gebruikersraad stelt de ontwikkelagenda op voor de Gemeentezorgspiegel. Het is mogelijk dat in de toekomst aanvullende gegevens nodig zijn om de gewenste inzichten aan te bieden. We verwachten bijvoorbeeld dat gegevens vanuit de Jeugdwet op termijn uitgevraagd worden.

  Op 15 augustus is de standaard QSD301v1.0 voor het elektronisch aanleveren van geaggregeerde Wmo-gegevens voor de Gemeentezorgspiegel gepubliceerd.

 • Wat gebeurt er met mijn gegevens? Zijn mijn gegevens wel veilig bij Vektis?
  • Uw gegevens worden veilig opgeslagen en zijn alleen toegankelijk voor de gebruikers van de Gemeentezorgspiegel in een besloten omgeving.
  • Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor rapportages in de Gemeentezorgspiegel op gemeente- en wijkniveau.
  • Onze werkwijze voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  • Voorwaarden worden contractueel vastgelegd.

   

 • Hoe zorg ik ervoor dat mijn gegevens bij Vektis terechtkomen?

  Vektis heeft een veilig en besloten platform voor het uitwisselen van data. Instructies en beveiligingscodes worden met u, na het afsluiten van het abonnement, doorgenomen.

 • Wat doet Vektis met de gegevens die gemeentes aanleveren?

  De gegevens die een gemeente aanlevert worden door Vektis verwerkt in de Gemeentezorgspiegel van die gemeente. Behalve de zorgverzekeraars heeft niemand anders daar toegang toe. Het eigendom van deze gegevens ligt en blijft bij de gemeente zelf.

 • Hoeveel inspanning kost het de gemeente om gegevens aan te leveren?

  De inspanning is sterk afhankelijk van de data-infrastructuur van de gemeente. Vektis vraagt geaggregeerde data over het zorggebruik op wijkniveau, het aantal unieke gebruikers en de gemiddelde kosten.

  De data die Vektis nodig heeft wordt in grote lijnen afgeleid van de gegevens die gemeentes ook aanleveren aan het CBS. Vektis biedt ondersteuning aan gemeentes om er zorg voor te dragen dat de aangeleverde gegevens op de juiste wijze worden toegewezen aan de categorieën in de Gemeentezorgspiegel. De aanlevering vindt 2 keer per jaar plaats.

 • Hoe zorgt Vektis ervoor dat de gegevens over het sociaal domein vanuit verschillende gemeentes vergelijkbaar zijn?

  Vektis heeft een standaard voor aanlevering van gegevens over het sociaal domein opgesteld. Deze standaard (QSD301v1.0) voor het elektronisch aanleveren van geaggregeerde Wmo-gegevens voor de Gemeentezorgspiegel is op 15 augustus gepubliceerd.

  Vektis maakt gebruik van Wmo-categorieën die goed aansluiten op de iWMO-standaarden. Vektis biedt ondersteuning aan gemeentes voor een vertaaltabel van de betreffende Wmo-prestaties van de gemeente naar de Wmo-categorieën in de Gemeentezorgspiegel (data-ontvangst@vektis.nl). Hierdoor wordt de vergelijking tussen gemeentes mogelijk gemaakt.

  Bij populatiegebonden bekostiging bepalen we in overleg met de gemeente hoe deze gegevens zoveel als mogelijk binnen het stramien van aantallen gebruikers en gemiddelde kosten per cliënt aangeleverd kunnen worden.

  Heeft u hierover vragen, mail dan naar data-ontvangst@vektis.nl.

 • Ik heb interesse in de Gemeentezorgspiegel, hoe kan ik mij aanmelden?

  Neem contact op met onze servicedesk als u gebruik wilt maken van de Gemeentezorgspiegel. Stuur een mail naar intelligence@vektis.nl of bel met 030-8008 360 (tussen 09.00-12.00 uur).

 • Wat is mijn gebruikersnaam?

  Bij het registreren van uw account ontvangt u van ons een e-mail waarin uw gebruikersnaam staat. Bent u uw gebruikersnaam vergeten, neem dan contact op met onze servicedesk via intelligence@vektis.nl of 030-8008 360 (tussen 09.00-12.00 uur).

 • Welke medewerkers krijgen toegang tot de Gemeentezorgspiegel? Hoe krijgen zij toegang?

  Elke gemeente die gebruikmaakt van de Gemeentezorgspiegel heeft een contactpersoon benoemd. Deze contactpersoon kan (extra) gebruikers toevoegen en verwijderen.

 • Hoe ziet de Gemeentezorgspiegel eruit? Kunnen wij een demonstratie krijgen?

  Wilt u een demonstratie van de Gemeentezorgspiegel? Wij komen graag bij u langs. Wij laten dan de Gemeentezorgspiegel, nog zonder de Wmo- en Jeugdwetgegevens, maar mét de specifieke zorgkosten en het zorggebruik van de Zvw en Wlz van uw gemeente zien. Zo krijgt u een heel duidelijk en aansprekend beeld van wat de Gemeentezorgspiegel voor u kan betekenen.

  Neem contact op voor een afspraak via intelligence@vektis.nl of 030-8008360 (tussen 09.00-12.00 uur).

 • Waar kan ik terecht als ik meer wil weten over de Gemeentezorgspiegel?

  Kijk op onze website, mail of bel met onze servicedesk voor meer informatie: intelligence@vektis.nl of bel: 030-8008360 (tussen 09.00-12.00).

Indicatiesteller doorgeven voor zzp'ers in de wijkverpleging

 • Wat is een indicatiesteller?

  Als wij in de communicatie spreken over een indicatiesteller bedoelen wij een HBO-verpleegkundige of een verpleegkundig specialist (minimaal niveau 5). Deze verpleegkundige indiceert de zorg voor de cliënten en is betrokken bij het bewaken, opstellen en evalueren van de zorg.

 • Waarom moeten zzp’ers in de wijkverpleging hun indicatiesteller doorgeven?

  In het V&VN normenkader (punt 2) staat dat de indicatie en monitoring van zorg gedaan dient te worden door een HBO-verpleegkundige of een verpleegkundig specialist (minimaal niveau 5). Op verzoek van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de zorgverzekeraars dienen zzp’ers in de wijkverpleging in AGB vast te leggen welke verpleegkundige met minimaal niveau 5 de door hen geleverde zorg indiceert en monitort.

  Door deze relatie in het AGB-register vast te leggen, is deze relatie voor alle zorgverzekeraars zichtbaar.

 • Wat is de benaming van de relatie in het AGB-register?

  De relatie tussen de zzp’er in de wijkverpleging en de indicatiesteller wordt als een nieuwe relatie in AGB geregistreerd. De relatie wordt gelegd tussen de AGB-code van de onderneming van de zzp’er in de wijkverpleging en de AGB-code van de verpleegkundige niveau 5. De rol van de zzp’er heet in deze relatie indicatievrager. De rol van de verpleegkundige niveau 5 heet indicatiesteller.

 • Kan er meer dan 1 indicatiesteller worden geregistreerd?

  Er kan per zzp’er in de wijkverpleging maar 1 indicatiesteller geregistreerd worden. Een verpleegkundige niveau 5 kan wel bij meerdere zzp’ers als indicatiesteller geregistreerd worden.

 • Wat als ik wel meer dan 1 indicatiesteller heb?

  Omdat het portaal nu alleen de mogelijkheid biedt om 1 indicatiesteller op te geven, is het advies om er dan toch 1 uit te kiezen om aan ons door te geven. Zorgverzekeraars zijn er van op te hoogte dat er in de praktijk meerdere indicatiestellers per zzp’er kunnen voorkomen.

 • Ik heb alleen patiënten voor PGB-zorg, moet ik ook een indicatiesteller registreren?

  Als je alleen PGB-zorg levert is het voor jou niet van toepassing om een indicatiesteller door te geven. Mogelijk sta je niet juist geregistreerd in het AGB-register waardoor je toch een mail hebt ontvangen met het verzoek uw indicatiesteller door te geven. Neem contact op met Vektis zodat we samen met jou de AGB-registratie kunnen controleren.

 • Wat gebeurt er als ik geen indicatiesteller doorgeef?

  Het doorgeven van de indicatiesteller is geen verplichting voor een AGB-code. Echter kan de zorgverzekeraar van jouw cliënt wel vragen om deze relatie bij Vektis door te geven. De mogelijkheid bestaat namelijk dat zorgverzekeraars de door jou geleverde zorg niet meer vergoeden, als je geen indicatiesteller bij Vektis opgeeft. Je kunt hier het beste navraag over doen bij de zorgverzekeraars van jouw cliënt(en).

 • De verpleegkundige niveau 5 heeft nog geen AGB-code, wat nu?

  De verpleegkundige niveau 5 kan een AGB-code aanvragen via www.agbcode.nl.

 • Kan mijn AGB-code als verpleegkundige niveau 5 gebruikt worden zonder dat ik dit weet?

  Zodra een aanvraag voor het doorgeven van een relatie wordt gedaan, ontvangt de verpleegkundige niveau 5 een email. In deze mail wordt gevraagd om de aanvraag te beoordelen. Hiervoor heeft de verpleegkundige niveau 5 een week de tijd. Keurt deze de aanvraag goed? Dan wordt de relatie vastgelegd in het AGB-register. Keurt deze de aanvraag af? Dan zal de relatie niet worden vastgelegd.

  In beide gevallen zal de zzp’er een terugkoppeling krijgen.