Vanaf 15 juli t/m 30 augustus is het klantadviescentrum telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 14.00 uur. Je kunt je vraag stellen via het contactformulier. Lees meer

Zorgthermometer brengt overstapseizoen zorgverzekering in beeld

Deel dit bericht via

Verzekerden konden voor 2017 kiezen uit 58 zorgpolissen. De daling in het aantal polissen die in 2016 is ingezet zet hiermee door. Driekwart van de verzekerden koos dit jaar voor een natura­polis, bijna 20% voor een restitutiepolis en de rest koos voor een combinatie van beide. De vorig jaar ingezette daling van het percentage verzekerden met een collectieve zorgverzekering stabiliseert in 2017. Dat blijkt uit de Zorgthermometer Verzekerden in Beeld 2017 van Vektis.

Bijna 1,1 miljoen verzekerden (6,4%) veranderden per 2017 van zorgver­zekeraar. De Zorgthermometer geeft naast de landelijke overstapcijfers ook inzicht in het regionale beeld. Zo is het overstappercentage met 9,7% in de gemeente Bunschoten (Utrecht) het hoogst en in de gemeente Hulst (Zeeland) met 2,8% het laagst.

Collectieve en aanvullende verzekering

Tot en met 2014 sloten steeds meer verzekerden een collectieve zorg­verzekering af (70% in 2014). Daarna is dit percentage licht gedaald. Met 67,4% ligt het aandeel collectief verzekerden in 2017 vrijwel op het niveau van 2016.

Het percentage verzekerden met een aanvullende verzekering ligt de laatste jaren rond de 84%. In 2015 vergoedden zorgverzekeraars, net als het voorgaande jaar, ongeveer 3,7 miljard euro aan zorgkosten via de aanvullende verzekeringen. De afgelopen jaren (tot en met 2015) bleef de gemiddeld betaalde jaarpremie van een aanvullende verzekering redelijk stabiel rond € 310,- per jaar.

Eigen risico

Iets minder dan de helft van de verzekerden zonder vrijwillig eigen risico maakt het eigen risico in 2015 vol. Van de verzekerden met een maximaal eigen risico maakt ruim 8% dit in 2015 volledig vol. Sinds enkele jaren groeit de groep verzekerden die kiest voor een vrijwillige verhoging van het eigen risico. Onder deze verzekerden groeit bovendien de groep die kiest voor de grootste vrijwillige verhoging van € 500,- per jaar.

Naast de verschillende keuzes van verzekerden brengt de Zorgthermometer de marktaandelen van de zorgverzekeraars in beeld. Ook geeft Vektis inzicht in het overstapgedrag van patiënten met COPD/astma, verhoogd cardiovasculair risico en diabetes.