Data Gemeentezorgspiegel in Fries venster thuiswonende mensen met dementie

In 2021 heeft DataFryslan– via Zilveren Kruis – een dataset van Vektis over ouderen gebruikt om het zorggebruik van ouderen in de Fries gemeenten in kaart te brengen. Deze informatie is ontsloten in het Fries Venster thuiswonende ouderen. 

Op verzoek van Data Fryslan heeft Vektis een nieuwe dataset beschikbaar gesteld met verdiepende cijfers over de aantallen thuiswonende ouderen met dementie in Friese gemeenten en hun zorggebruik. Deze informatie is alleen voor gemeenten die zijn aangesloten op de Gemeentezorgspiegel beschikbaar gesteld. 

Blijf op de hoogte

Altijd op de hoogte blijven van al onze nieuwtjes? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief.

Het dashboard over thuiswonende mensen met dementie zal eind 2023 worden toegevoegd aan het Fries venster thuiswonende ouderen op de site van Datalab Friesland.

De informatie over het zorggebruik bij mensen met dementie vindt u ook terug in de Gemeentezorgspiegel. Dit informatieproduct over dementie is een van de waardevolle onderdelen van de Gemeentezorgspiegel naast inzichten over zorggebruik in gemeente en wijk vanuit verschillende wetten, en verdiepende rapporten over ouderenzorg, ggz en preventie. Werkt u bij de gemeente en wilt u ook gebruik kunnen maken van de dashboards in de Gemeentezorgspiegel maar is uw gemeente nog niet aangesloten neem dan contact met ons op via gemeentezorgspiegel@vektis.nl .

 

In onderstaande tekst wordt een korte samenvatting gegeven van hoe deze partijen de uitdagingen rondom thuiswonende ouderen inzichtelijk hebben gemaakt.

Artikel (bron; Planbureau Fryslân): Uitdagingen thuiswonende ouderen inzichtelijk maken
Met het Fries Venster Thuiswonende Ouderen willen ROS Friesland, Data Fryslân en het FSP het gezamenlijke beeld van (toekomstige) uitdagingen van de groeiende groep thuiswonende ouderen inzichtelijk te maken. Dit doen zij door de ontwikkeling van een data hub (monitor) waarbij alle relevante cijfers rondom de thema beschikbaar zijn.  
De betrokken organisaties moedigen professionals, wooncorporaties, bouwbedrijven, beleidsmakers en bestuurders aan om het Fries Venster Thuiswonende Ouderen te gebruiken om onderbouwde inzichten in relevante trends te ontwikkelen. Eind 2023 wordt er aan het Venster nog een dashboard toegevoegd. Deze zal gericht zijn op thuiswonende ouderen met dementie.  

Artikel (bron; Planbureau Fryslân): Meer inzicht in problematiek rondom dementie 
In de periode tussen 2020 en 2050 wordt er een toename van bijna 5000 personen verwacht van het aantal mensen met dementie in Fryslân. Nu al woont het grootste deel van mensen met dementie thuis en dit zal in 2050 niet anders zijn. Mensen met dementie doen een groot beroep op mantelzorgers, zorg en voorzieningen. Daarom werkt Planbureau Fryslân samen met ROS Friesland en Data Fryslân aan een uitbreiding van het Fries Venster Thuiswonende Ouderen. Het toevoegen van informatie rondom dementie zorgt voor meer inzicht in de omvang en de problematiek rondom de zorgvraag voor mensen met dementie.  
Het is nog niet altijd bekend waar mensen met dementie wonen, hoe de populatie eruit ziet en hoe het aantal zich ontwikkelt over tijd, wat voor zorg ze gebruiken en hoeveel de zorg kost. Het inzicht in de ontbrekende informatie is belangrijk om te komen tot een passend aanbod wat beschikbaar en bereikbaar blijft voor de thuiswonende mensen met dementie. 
Is uw gemeente al  aangesloten maar zou u graag wat meer uitleg willen ontvangen over het gebruik van de dasboards ?

Dan kunt u zich aanmelden voor één van onze bijeenkomsten via onze website.