15 jaar Zorgverzekeringswet

Deel dit bericht via

In 2021 bestaat de Zorgverzekeringswet 15 jaar. In verschillende publicaties kijken we terug. Op basis van 15 jaar declaratiedata brengen we de feiten in beeld. We kijken welke zorginzichten ons dit gebracht heeft en we laten mensen aan het woord die er al die 15 jaar 'bij waren'.

Factsheet: kosten, premie, eigen risico en marktaandelen over de afgelopen 15 jaar

Over de afgelopen 15 jaar stijgt de jaarpremie in absolute aantallen minder snel dan de zorgkosten. De gemiddelde kosten (gedeclareerd via de Zvw) per verzekerde stijgen van 1.583 euro in 2006, naar 2.772 euro in 2020. Dat is gemiddeld bijna 85 euro per verzekerde per jaar. Zet daarnaast de gemiddelde nominale jaarpremie per premiebetalende verzekerde. Die stijgt van 1.060 euro in 2006 naar 1.505 euro in 2021. Dat is gemiddeld ruim 30 euro per verzekerde per jaar. In 2008 stijgen de kosten per verzekerde relatief het meest en daalt de gemiddelde jaarpremie. 

Naar de factsheet >

Factsheet: kosten, premie, eigen risico en marktaandelen over de afgelopen 15 jaar

Tijdlijn 15 jaar Zorgverzekeringswet

De ontwikkelingen in de zorg hebben de afgelopen 15 jaar gezorgd voor diverse aanpassingen in de Zvw. Zo zijn er bijna elk jaar onderdelen uit de basisverzekering gehaald of juist toegevoegd. Alle aanpassingen sinds 2006 hebben we overzichtelijk op een rij gezet.

Bekijk de tijdlijn >

Verschillen vorige / huidige stelsel

Vóór de invoering van de Zorgverzekeringswet kenden we in de zorg een ziekenfondsverzekering en een particuliere verzekering. Wat veranderde er eigenlijk in 2006? We zochten het voor je uit.

Bekijk de verschillen >

Onderzoeken waarvan je hart sneller gaat kloppen

Sinds de invoering van de Zvw verzamelt Vektis alle declaratiedata van de Zvw. De teller staat inmiddels op 1038 miljard euro aan declaraties, 416 duizend bestanden, met 15,2 miljard records. Op basis van declaratiedata geven we inzicht in het gebruik van zorg. Met die inzichten kunnen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en overheden hun beleid beter afstemmen op de werkelijkheid en onderzoek doen naar de (kwaliteit van) zorg. In dit artikel blikken we terug op 4 interessante cases waaruit blijkt dat je met onderzoek op basis van declaratiedata echt een verschil kunt maken.

Naar het artikel >

Onderzoeken waarvan je hart sneller gaat kloppen

Gastblog Daan Dohmen

Daan Dohmen is ondernemer en wetenschapper. Hij richtte zorginnovatiebedrijf FocusCura op en is CEO en oprichter van Luscii. Hij is bijzonder hoogleraar Digitale Transformatie in de zorg en adviseerde het kabinet als Lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Hij geeft zijn visie op de technologische ontwikkelingen in de zorg over de afgelopen 15 jaar. 

Naar het blog >

Gastblog Daan Dohmen

Gastblog Martien Bouwmans

Martien Bouwmans, maakte de afgelopen 40 jaar de ontwikkelingen in de zorg van nabij mee. In verschillende functies hield hij zich bezig met de financiering en organisatie van de gezondheidszorg. Vanaf 2006 tot zijn pensioen in 2018 was hij beleidsmedewerker bij Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Daarna schreef hij een boek waarin hij zijn visie voor de toekomst verder ontwikkelde.

Naar het blog >

Gastblog Martien Bouwmans

Wat is risicoverevening?

In de Nederlandse zorg kennen we het zogenaamde solidariteitsprincipe. Dat houdt in dat we de zorgkosten samen opbrengen en gelijk verdelen. Dat is de basis van ons zorgstelsel. En daar hoort risicoverevening bij. Wat is risicoverevening en waarom doen we daar eigenlijk aan in Nederland? Hoe het werkt en wat de rol van Vektis is hierbij leggen we in dit artikel uit.

Lees meer >

Wat is risicoverevening?