Open data over de zorg

Met heldere inzichten draagt Vektis bij aan goede zorg in Nederland. Onze unieke database geeft inzicht in alle door zorgverzekeraars betaalde zorgkosten binnen de Zorgverzekeringswet. Op basis van deze data doen wij onderzoek en bieden wij inzichten aan partijen in de zorg.

Meer weten?

Dick Johan weet alles over open data.

Contact

De voordelen

  • Open zorgdata op postcode- en gemeenteniveau
  • Open data beschikbaar over de jaren 2011 tot en met 2015

Zelf aan de slag met onze data

Met inzicht kun je weloverwogen keuzes maken voor goede en betaalbare zorg. Voor partijen die zelf onderzoek willen doen, stellen wij ook open data beschikbaar. De Vektis open data is onderverdeeld naar de verschillende kostenrubrieken binnen de zorgverzekeringswet, zoals medisch specialistische zorg, farmacie, geestelijke gezondheidszorg, huisartsenzorg, hulpmiddelen, mondzorg (voor kinderen), paramedische zorg en kraamzorg. Deze zorgkosten zijn uitgesplitst naar geslacht en leeftijd.

De informatie is beschikbaar op postcodeniveau (ingedeeld naar de eerste drie cijfers van de postcode) en op gemeenteniveau (gemeentelijke indeling 2017). De bestanden zijn bovendien op geaggregeerd niveau, zodat de privacy gewaarborgd is en data nooit herleidbaar zijn naar individuele personen en zorgverzekeraars. De bestanden bevatten geaggregeerde data van alle verzekerden binnen de Zorgverzekeringswet. 2015 is op dit moment de versie met de meest recent beschikbare gegevens.

Wij adviseren het bestand eerst op te slaan en daarna pas te openen.

Open databestanden op postcodeniveau

(download als csv-bestand)

2011

2012

2013

2014

2015

Open databestanden op gemeenteniveau

(download als csv-bestand)

2011

2012

2013

2014

2015

In de bijsluiter staat achtergrondinformatie over de Open Databestanden Zorgverzekeringswet.

Disclaimer Vektis Open Databestand
De Open Databestanden zijn toegankelijk voor persoonlijke en/of onderzoeksdoeleinden. Het is niet toegestaan de data door te verkopen of te gebruiken voor commerciële doeleinden. Vektis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik of de gevolgen van het gebruik van de data door derden. Bij elk gebruik van de data dient de bronvermelding te worden opgenomen (bron Vektis).

 Heb je vragen over onze open data bestanden? Mail ons: opendata@vektis.nl.

Meer weten?

Dick Johan weet alles over open data.

030 8008 300

Naar het contactformulier

Dick Johan van der Harst Datamanager