Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg

Er is de komende jaren budget beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg in verpleeghuizen. Om het aangevraagde kwaliteitsbudget te kunnen onderbouwen en de besteding van het kwaliteitsbudget te verantwoorden, is het Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg ontwikkeld. Het indienen van de realisatiegegevens en verantwoording gebeurt in 2019 in mei, juli, oktober en in het daaropvolgende jaar voor april. Je levert de informatie aan via Vektis.

Meer weten?

Marcel vertelt je graag meer over dit onderwerp.

Contact

Zorgaanbieders die een kwaliteitsbudget toegewezen hebben gekregen, worden verzocht periodiek de realisatiegegevens in dit portaal in te voeren. Je hebt steeds een maand de tijd om de realisatiegegevens in te vullen. Na deze maand is het niet meer mogelijk de realisatiegegevens aan te passen. Voorbeeld: je vult tussen 1 mei en 31 mei de realisatiegegevens in van de periode 1 januari tot en met 30 april. Na 31 mei is het niet meer mogelijk de gegevens aan te passen.

De realisatiegegevens ter verantwoording over het gehele jaar moeten voor 1 april van het volgende jaar ingevoerd zijn. De ingediende meerjarenbegrotingen dienen jaarlijks geactualiseerd te worden. Vektis stuurt je voorafgaand aan ieder invoermoment een bericht om je hieraan te herinneren. Zorgaanbieders zijn zelf verantwoordelijk om de gegevens in het portaal tijdig, volledig en op juiste wijze in te voeren.

Wat moet je doen?

Hieronder tref je een stappenplan aan, waarin we duidelijk uitleggen hoe je de vragenlijst invult. Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Hulp nodig?

Heb je inhoudelijke vragen? Klik hier voor de invulinstructie en veelgestelde vragen over het Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg en de verantwoording. Je wordt doorgelinkt naar de website van Zorgverzekeraars Nederland. Heb je andere inhoudelijke vragen, neem dan contact op met ZN via portaalkwaliteitsbudget@zn.nl.

Heb je vragen over je account of een functionele vraag? Neem dan contact op met de servicedesk van Vektis.

Meer weten?

Marcel vertelt je graag meer over dit onderwerp.

030 8008 380

Naar het contactformulier

Marcel de Rouw Productmanager referentieproducten