Verantwoordingsperiodes zijn voltooid

De laatste verantwoordingsperiode ging over 2020. Verpleeghuizen hoeven en kunnen geen verantwoording meer doorgeven en bekijken.