"Als je de verbazing toelaat, werkt het beter"

Deel dit bericht via

Voor iedereen die in de zorgsector werkzaam is, biedt Vektis inzichten op maat aan. Speciaal voor huisartsen is sinds enkele jaren de ‘Praktijkspiegel’ beschikbaar. Hiermee kunnen huisartsen spiegelinformatie over hun praktijk raadplegen: inzicht in het zorggebruik van hun patiënten en een vergelijking daarvan met het landelijke beeld. Vektis leidt de Praktijkspiegel af uit data over de gedeclareerde zorg in Nederland.

De overzichten moeten huisartsen inspireren om uitkomsten verder uit te pluizen, te zoeken naar zaken die ze kunnen verbeteren en te komen tot onderlinge dialoog. Barbera van Duijn is huisarts in Amsterdam. Zij werkt met de Praktijkspiegel en vertelt over haar ervaringen.

 “Mijn eerste reflex was om te denken dat de getallen niet kloppen. De uitkomsten in de overzichten zijn soms heel anders dan je dacht. Dan heb je de neiging om in de verdediging te schieten, terwijl dat natuurlijk niet de bedoeling is van de Praktijkspiegel. Het moet juist uitnodigen om dieper naar je eigen  handelen te kijken. Hoe komt het dat ik bijvoorbeeld meer bloedonderzoek(en) laat doen dan mijn collega-huisarts met een zelfde populatie? Misschien is dat gerelateerd aan het feit dat ik minder doorverwijs naar de tweede lijn? En scoor ik inderdaad hoger bij het voorschrijven van antibiotica? Als dat echt zo is, dan wil ik dat veranderen. Kortom: als je de verbazing toelaat, werkt het beter.”

Kwaliteitsslag

Riet Kemp is adviseur bij 1ste Lijn Amsterdam. “Uiteraard kun je twisten over de cijfers, zeker niet alles klopt. Maar het gaat juist om de zaken waarmee je als huisarts iets kunt doen. Dat kan leiden tot een kwaliteitsslag. Het gaat niet om goed of fout. Iedere arts biedt op zijn manier de beste zorg voor zijn patiënten. De huisarts kan zelf beoordelen of  bepaalde praktijkvariatie al of niet gewenst is. Maar het is wel goed te weten op welke onderdelen je afwijkt van je collega’s. Juist in de dialoog met collega’s kom je tot bewustwording van je handelen en wordt het mogelijk om met de uitkomsten jouw kwaliteit te beïnvloeden.”

 

Bron: 1ste Lijn Amsterdam

Red.: Sinds 1 januari 2018 is 1ste Lijn Amsterdam juridisch gefuseerd met ROSAlmere en heten sindsdien Elaa.