Dashboard maakt knelpunten in huisartsenzorg inzichtelijk

Deel dit bericht via

De huisartsenzorg kampt met verschillende knelpunten op het gebied van tekort aan personeel en een toename van het zorggebruik. In opdracht van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) biedt Vektis in het dashboard huisartsenzorg actuele inzichten in de knelpunten die kunnen ontstaan in de huisartsenzorg. Het dashboard maakt op regionaal niveau inzichtelijk hoe het zorgaanbod aansluit op het zorggebruik. Daarmee kunnen huisartsen, organisaties in de huisartsenzorg, zorgverzekeraars, overheden en ondersteunende organisaties samen een goede aanpak ontwikkelen.

De informatie in het dashboard is afgeleid uit data over de gedeclareerde zorg in Nederland en de registraties door zorgverleners in het AGB-register. Met het dashboard kunnen verschillende regio’s met elkaar worden vergeleken.

Het dashboard maakt de toenemende druk op de huisartsenzorg inzichtelijk en toont de verschillen hierin tussen regio’s. Landelijk zien we een toename in het aantal verzekerden dat staat ingeschreven bij een huisartsenpraktijk, terwijl het aantal huisartsen is afgenomen. De uitstroom van huisartsen neemt toe, omdat veel huisartsen de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Doordat het aantal huisartspraktijken de afgelopen jaren is afgenomen, neemt bij een stijgende patiëntenpopulatie de gemiddelde praktijkgrootte dus toe. Ook zien we een licht stijgende trend in het gemiddeld aantal consulten per patiënt. Daarnaast is de groep verzekerden in Nederland die niet staan ingeschreven bij een huisartsenpraktijk de afgelopen jaren gegroeid. Door het samenspel van al deze factoren per regio te bekijken, kan er gericht beleid worden gemaakt.

Het is de bedoeling dat het dashboard in de toekomst wordt uitgebreid, zodat het nog meer waardevolle inzichten biedt.

Dashboard inzien? Ga naar > https://www.vektis.nl/huisartsenzorg/dashboard-huisartsenzorg