Vanaf 2020 een ruime verdubbeling in het aantal ‘stoppers’ per jaar

Meer mensen vragen hulp voor stoppen met roken

Deel dit bericht via

Deze factsheet is aangepast op 14 november 2022.

Het aantal mensen dat een poging heeft gedaan om te stoppen met roken met behulp van de zorg is in de jaren 2020 en 2021 ruim 2 keer zo hoog vergeleken met 2019 en eerder. Dit blijkt uit onderzoek van Vektis aan de hand van het aantal stoppen- met-rokendeclaraties

In 2020 hebben ruim 47,5 duizend mensen meegedaan aan een stoppen-met-rokenprogramma en in 2021 waren dit er iets minder dan 45 duizend. In 2019 waren dit er nog 19 duizend. Per persoon wordt maximaal 1 poging om te stoppen met roken vergoed per kalenderjaar.  

Aantal_patienten.png

 
Stijging zichtbaar in alle maanden van het jaar 

Het aantal declaraties per maand ligt in de jaren 2020 en 2021 flink hoger dan in de 3 jaar daarvoor. De pieken van stoppen met roken zijn nog steeds zichtbaar rond de van oudsher populaire stopmaanden januari en oktober, maar ook in de andere maanden is het aantal declaraties sinds januari 2020 consistent verhoogd.

Aantal_declaraties.png

 
Hogere kosten

Door het hogere aantal declaraties zijn ook de kosten per jaar gestegen. Het totaal vergoede bedrag per jaar voor stoppen met roken is in 2020 verdrievoudigd vergeleken met 2019. In 2021 was dit bedrag nog iets hoger dan in 2020.

Vergoed_bedrag.png

 
Geen eigen risico

Een stoppen-met-rokenprogramma wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Vanaf 2020 brengen zorgverzekeraars geen eigen risico meer in rekening bij eerstelijns stoppen-met-rokenprogramma’s. Mogelijk is dat één van de redenen waarom er zoveel meer stoppers zijn dan in de jaren daarvoor.

Preventieakkoord: hoe staan we ervoor?

In het nationaal preventieakkoord is de ambitie neergelegd dat stoppen-met-rokenzorg effectiever en toegankelijker wordt. Eén van de doelstellingen hierbij was dat in 2020 een stoppoging wordt gedaan door 50% van de rokers en dat 20% van de stoppers gebruik maakt van stoppen-met-rokenprogramma’s. Uit het RIVM voortgangsrapport1 van het nationaal preventieakkoord blijkt dat 20% van de stoppers gebruik maakte van deze programma’s in 2018. In 2020 is dit percentage gestegen naar 26%.

Zelf verder kijken?

Het databestand bij deze factsheet is hier te downloaden.

 

N.B.: De stoppen-met-rokenzorg kan door verschillende zorgprofessionals worden geleverd, waaronder in de huisartsenpraktijk door de huisarts, praktijkondersteuner en/of praktijkverpleegkundige, in GGD’s of in de geestelijke gezondheidszorg. Niet alle stoppen-met-rokendeclaraties worden bij Vektis aangeleverd en bovenstaande inzichten kunnen daardoor lager zijn dan de werkelijke aantallen.

 

1 Boer et al. Voortgangsrapportage Nationaal preventieakkoord 2021. Bilthoven, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), 2022. DOI 10.21945/RIVM-2022-0072