Hoe komt de Praktijkspiegel tot stand?

Deel dit bericht via

De inzichten in de Praktijkspiegel van Vektis zijn afgeleid uit declaratiedata. Maar voordat declaratiedata zorginzichten worden, zijn er nog heel wat bewerkingen nodig. In dit artikel geven we een kijkje in onze keuken en leggen we uit hoe de inzichten in de Praktijkspiegel tot stand komen.

De inzichten in de Praktijkspiegel geven huisartsen een beeld van het integraal zorggebruik van hun patiënten. Van huisarts tot geestelijke gezondheidszorg, en ook ziekenhuiszorg of bijvoorbeeld de fysiotherapeut. Eigenlijk is patiënten hier geen goed woord want het gaat om het zorggebruik van de personen die bij de huisartsenpraktijk ingeschreven staan. Niet iedereen is onder behandeling, niet iedereen is dus patiënt. Voor het gemak houden wij het in dit artikel toch bij de term patiënten.

Stap 1:  bepalen samenstelling praktijk op basis van het AGB-register

Om te kunnen bepalen wat er gedeclareerd is voor de patiëntenpopulatie van een huisartsenpraktijk kijken we eerst naar de samenstelling van de praktijk. Ons eigen AGB-register, met daarin alle zorgaanbieders in Nederland, is hierbij het startpunt. Daaruit halen we de unieke relaties tussen een praktijk en de daar werkzame huisartsen.

Stap 2: op zoek naar de patiëntenpopulatie

Het plaatje met de praktijksamenstelling is nu voor 98% compleet en dat is voldoende om naar de volgende stap te gaan: de patiëntenpopulatie. Dit doen we door een koppeling te leggen tussen de declaratiedata, de huisartsenpraktijk en patiëntenkenmerken. Voorbeelden van kenmerken zijn leeftijd en geslacht. Maar bijvoorbeeld ook een bepaalde Farmaceutische Kosten Groep*, COPD, diabetes of een hartaandoening. Uiteraard gebeurt dit volledig geanonimiseerd.

Stap 3: praktijkpopulatie versus landelijk beeld

Om in een Praktijkspiegel de patiëntenpopulatie van een bepaalde huisartsenpraktijk te kunnen vergelijken met het landelijk beeld, wordt het totaal aan verzekerden in Nederland opgedeeld naar de verschillende combinaties van kenmerken. Vervolgens bepalen we per combinatie van kenmerken de landelijke kosten en aantallen. Op basis van deze gegevens bepalen we de verwachte waarde voor de huisartsenpraktijk. Dit zijn de inzichten zoals deze in de Praktijkspiegel te vinden zijn.

Per zorgsoort laten we de kosten en/of aantallen zien die de patiëntenpopulatie van de betreffende huisartsenpraktijk maakt. Daarnaast zie je de kosten die je zou verwachten op basis van de eerdergenoemde kenmerken van de landelijke patiëntenpopulatie.

Op deze manier geven we in de Praktijkspiegel een integraal beeld in het zorggebruik van patiënten van een huisartsenpraktijk. Met dit soort inzichten kunt u gesprekken voeren met uw collega’s in de regio, en wellicht trends spotten en daarbij met elkaar verbeteringen bedenken. Vektis moedigt huisartsen aan om de Praktijkspiegel te benutten om de doelmatigheid en kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Voorbeeld uit de Praktijkspiegel

De Praktijkspiegel is een verzameling grafieken en tabellen. Hierboven zie je een fictief voorbeeld. Ben je werkzaam als huisarts? Download dan hier kosteloos je Praktijkspiegel op maat.

*Farmaceutische Kosten Groep (FKG)

Er zijn in totaal 30 FKG’s bepaald, zoals hartaandoeningen, depressie, hoog cholesterol, ziekte van Crohn of colitis ulcerosa en diabetes. Om te bepalen of iemand in een FKG valt, kijken we naar de declaratiedata van medicijnen. Gebruikt iemand een bepaald medicijn, dan is dat een indicatie dat die persoon een bepaalde aandoening heeft. Voor meer achtergrondinformatie over FKG klik hier.
Praktijkspiegel met regionale benchmark

Natuurlijk is het prettig om de cijfers van uw praktijk te vergelijken met die van uw collega’s in den lande. Maar soms zegt dat niet alles omdat er nu eenmaal regionale verschillen zijn. Vektis Intelligence maakt het vanaf 5 november mogelijk om uw praktijk ook op regionaal niveau te spiegelen, door inzicht te geven in uw cijfers ten opzichte van de gemiddelde cijfers van de huisartsenpraktijken uit uw regio. Om precies te zijn: aan de praktijken die net als u onderdeel uitmaken van dezelfde zorggroep. Op verzoek van veel huisartsen is er nu dan ook, naast de bestaande Praktijkspiegel met landelijke spiegelinformatie, een Praktijkspiegel met regionale spiegelinformatie voor u beschikbaar. Zowel de Praktijkspiegel met landelijke als die met regionale spiegelinformatie geeft u meer inzicht in het zorggebruik van uw patiënten.