Vanaf 15 juli t/m 30 augustus is het klantadviescentrum telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 14.00 uur. Je kunt je vraag stellen via het contactformulier. Lees meer

Inzicht in de kosten van niertransplantaties en –dialyses

Deel dit bericht via

De kosten van een niertransplantatie zijn vergelijkbaar met die van 1 jaar dialyseren. In de jaren na een geslaagde transplantatie dalen de zorgkosten per patiënt snel. Dit blijkt uit recent onderzoek naar de kosten van nierfunctievervangende therapieën bij nierfalen. Het onderzoek is gedaan door onderzoekers van het RIVM, het iMTA en Amsterdam UMC in opdracht van Nierstichting Nederland, met Vektis-data. Het gebruik van Vektis-data in het onderzoek, heeft eraan bijgedragen dat er nu een compleet en actueel beeld van kosten van nierfunctievervangende zorg beschikbaar is.

Een niertransplantatie kost circa 85 duizend euro in het jaar waarin de transplantatie plaatsvindt. Daarbij kost het transplanteren van een nier van een levende donor minder dan van een overleden donor (25 duizend euro). In de jaren na een geslaagde transplantatie dalen de zorgkosten per patiënt snel tot 29 duizend euro in het 1e jaar na transplantatie en tot 15 duizend euro in het 2e jaar na transplantatie.

Afhankelijk van de vorm van dialyse bedragen de kosten van een nierfunctievervangende behandeling tussen 77 duizend en 105 duizend euro per patiënt per jaar.

Doel

Met dit onderzoek willen de onderzoekers een actueel en volledig beeld geven van de jaarlijkse kosten van dialyse en transplantatie in Nederland. De laatste kostenberekening van de verschillende behandelingen bij nierfalen in Nederland dateerde uit de jaren 80. Nierstichting Nederland had behoefte aan actuele cijfers.
Transplantatie en dialyseren

In 2017 ondergingen 917 mensen een niertransplantatie. Hiervan waren 514 transplantaties met een levende donornier en bij 403 transplantaties was de nier afkomstig van een overleden donor.

Ruim 6 duizend mensen ondergingen een nierdialyse. In de meest gevallen (85%) gaat het om hemodialyse. Bij hemodialyse filtert een kunstnier het bloed, via een dialysemachine. Dialyseren vindt meestal plaats in een ziekenhuis of dialysecentrum, maar het kan ook thuis.

Naast de hemodialyse is een peritoneale dialyse ook mogelijk. Daarbij filtert het buikvlies de afvalstoffen uit het bloed. Daarom heet het ook wel buikdialyse of buikspoeling. De peritoneale dialyse wordt door de nierpatiënt zelf uitgevoerd. Zij verwisselen een paar keer per dag de spoelvloeistof die hierbij gebruikt wordt.

Bron: https://www.nefrovisie.nl/nefrodata/ en www.nieren.nl