Nieuw! Praktijkspiegel met regionale spiegelinformatie

Deel dit bericht via

Vektis draagt bij aan goede zorg met slimme processen en heldere inzichten. Van declaratiedata maken wij zorginzichten. We doen dat ook voor huisartsen, in de vorm van de Praktijkspiegel. Op verzoek van veel huisartsen is er nu ook, naast de bestaande Praktijkspiegel met landelijke spiegelinformatie, een Praktijkspiegel met regionale spiegelinformatie beschikbaar.

Nieuw: spiegelen aan huisartspraktijken in de regio

Natuurlijk is het prettig om de cijfers van een huisartsenpraktijk eens te vergelijken met die van de collega’s in den lande. Maar soms zegt dat niet alles omdat er nu eenmaal regionale verschillen zijn. Vektis Intelligence maakt het nu mogelijk om een praktijk ook op regionaal niveau te spiegelen, door inzicht te geven in de cijfers van een huisartenspraktijk ten opzichte van de gemiddelde cijfers van huisartspraktijken uit de regio. Om precies te zijn: aan praktijken die deel uitmaken van dezelfde zorggroep.

Gebruik de Praktijkspiegels voor betere zorg

Zowel de Praktijkspiegel met landelijke, als die met regionale spiegelinformatie geven meer inzicht in het zorggebruik van patiënten van een huisartsenpraktijk. Zo is te zien of patiënten relatief veel naar het ziekenhuis gaan en wat dat doet met de kosten voor de geleverde zorg. Of dat patiënten van een huisartsenpraktijk minder medicatie gebruiken dan regionaal het geval is. Met dit soort inzichten kunnen huisartsen gesprekken voeren met collega’s in de regio, en wellicht trends spotten en daarbij met elkaar verbeteringen bedenken. De Praktijkspiegels zijn te benutten om de doelmatigheid en kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Periodiek ‘verse’ Praktijkspiegels

Vektis ontvangt doorlopend zorgdeclaratiedata van de zorgverzekeraars. Periodiek verversen we alle onderliggende data van de Praktijkspiegels met de meest actuele data.

Meer weten?

Lees dan het artikel over de totstandkoming van de inzichten in de Praktijkspiegels.

We helpen je graag. Bekijk de meestgestelde vragen op onze support pagina.

Support