Door een technische storing is het niet mogelijk om in te loggen. We werken zo snel mogelijk aan een oplossing. Excuses voor het ongemak.

Nieuwe inzichten huisartsenzorg: aantal kleine chirurgische ingrepen stijgt licht

Deel dit bericht via

Huisartsen hebben in 2016 ruim 550.000 chirurgische ingrepen uitgevoerd. Dit aantal is licht gestegen sinds 2011 (resp. 480.000 in 2011). Dit bevestigt de ingeslagen weg van substitutie (verschuiving) van tweede- naar eerstelijnszorg, een belangrijk thema in de gezondheidszorg. In totaal gaven we in Nederland in 2016 2,6 miljard euro uit aan huisartsenzorg en een half miljard aan multidisciplinaire zorg. Sinds 2011 zijn beiden gestegen. De kosten voor multidisciplinaire zorg zijn bijna verdubbeld.

Bloeddrukregulerende middelen werden het meest voorgeschreven in 2016 door de huisarts: in totaal ruim 800 miljoen dagdoseringen, met een vergoed bedrag van bijna 47 miljoen euro aan iets minder dan 2 miljoen patiënten.

Dit blijkt uit cijfers van Vektis.

Actuele cijfers

Vektis Intelligence bracht de feiten en cijfers over de huisartsenzorg in Nederland al eerder in kaart, voor het laatst in mei 2015. Met de analyse van nu zijn die inzichten geactualiseerd. Naast deze publicatie over huisartsenzorg brengt Vektis Intelligence meer zorgthema’s breed in beeld. Bijvoorbeeld wijkverpleging, zorg in gemeenten, de Wet langdurige zorg, COPD/astma, fysiotherapie en dure geneesmiddelen. Kijk voor meer informatie op de website van Vektis Intelligence met publieke zorginzichten: www.zorgprismapubliek.nl.

Vektis Intelligence wil met dit soort inzichten in de zorg een bijdrage leveren aan de brede maatschappelijke zorgdiscussie en verschillende partijen – zoals zorgverzekeraars, zorgaanbieders, overheid en politiek – helpen om de juiste keuzes te maken voor goede zorg.