Patyna

Onderneming

AGB-code
66660208
Start: 28-06-2016 Einde: -

Basisregistratie

Naam
Patyna
Handelsnaam
Stichting Patyna
Kvk-nummer
65042662
Zorgkantoor
Zorgkantoor Friesland

Contactgegevens

Adresgegevens

Bezoekadres

Harste 15
8602JX, Sneek
Friesland, Nederland

Correspondentieadres

Harste 15
8602JX, Sneek
Friesland, Nederland

E-mail

Algemeen

vecozo@patyna.nl

Contractadministratie

almer.tiel@patyna.nl

Telefoonnummer

Algemeen

0515-853853

Bevoegdheden

Mijn kwalificaties

 • Koepels en Beheerstichtingen WLZ 6600

  Start
  28-06-2016
  Einde
  -

Mijn erkenningen

 • Inschrijving handelsregister

  KvK-nummer
  65042662
  Start
  28-06-2016
  Einde
  -
 • Aanbieder maatschappelijke ondersteuning

  Start
  28-06-2016
  Einde
  -
 • WTZA vergunningplicht

  Start
  01-01-2022
  Einde
  -
 • NZa categorie WLZ aanbieders

  NZa-code
  300-2487
  Start
  01-01-2017
  Einde
  -
 • NZa categorie Rechtspersoon, Zorgverzekeraar, Zorgkantoor

  NZa-code
  000-9621
  Start
  01-01-2017
  Einde
  -
 • WTZA meldplicht

  Start
  31-12-2021
  Einde
  -

Relaties

Deze onderneming heeft de volgende vestigingen
Naam Adres AGB-code Start Einde
Nij Mariënacker Marienacker 1
8711CB Workum
42420092 01-07-2016 -
DR. Wumkeshûs Maria Louisestraat 7
8606AV Sneek
42420083 01-07-2016 -
Teatskehûs Vitusdyk 2
8615LM Blauwhuis
42420072 01-07-2016 -
Nij Dekama Skildyk 10
9024EN Weidum
42420098 01-07-2016 -
Anna Paulowna Anna Paulownastraat 31
8606XN Sneek
47473011 28-06-2016 -
DR. Wumkeshûs Maria Louisestraat 7
8606AV Sneek
47473125 01-01-2022 -
Frittemahof Frittemaleane 5
8604AA Sneek
47473148 01-01-2022 -
Nij Stapert Sybren De Vlasstrjitte 3
8731CX Wommels
42420099 01-07-2016 -
Frittemahof Frittemaleane 5
8604AA Sneek
42420084 01-07-2016 -
Saxenoord Prinses Beatrixstraat 1
8801DA Franeker
42420115 01-07-2016 -
Botniahuis Botniasteeg 5
8801KJ Franeker
42424729 01-07-2016 -
Jelle Meineszhof Jelle Meineszleane 43
8561CV Balk
47472028 02-11-2016 -
Bloemkamp Floridus Campuslaan 1
8701AK Bolsward
47470098 02-11-2016 -
De Finke Tjalke Van Der Walstraat 26
8723CC Koudum
42420091 02-11-2016 -
It Menniste Skil Laag Bolwerk 12
8701KP Bolsward
42420125 01-07-2016 -
Martenahiem Dekemastraat 34
8804RA Tzum
42420113 01-07-2016 -
Huylckenstein Eekwerdlaan 1
8701LT Bolsward
42420124 01-07-2016 -
Bonifatiushuis Jachthavenstraat 28
8605BW Sneek
42420081 01-07-2016 -
Avondrust Kerkeburen 66
8754EB Makkum Fr
42420070 01-07-2016 -
Heemstra State 42420076 01-07-2016 01-05-2020
Aylva State Van Aylvaweg 29
8748CC Witmarsum
42420071 01-07-2016 -
Talma State Tollewei 33
8621CX Heeg
42424730 01-07-2016 -
Noorderhoek Napjusstraat 114
8602TE Sneek
42424766 01-07-2016 -
Stichting Patyna Harste 15
8602JX Sneek
- 28-06-2016 -
De Flecke Midstraat 10
8501AP Joure
47471014 02-11-2016 -
De Ielânen Harste 11
8602JX Sneek
47471191 02-11-2016 -
Thuiszorg Patyna Troelstrakade 22002
8603AP Sneek
75752774 01-01-2016 -
Boerenblij Jousterweg 39
8506BG Haskerhorne
73736925 28-06-2016 -
De Schutse Christiaan De Vriesstr 1a
8531EL Lemmer
47473010 28-06-2016 -
De Waterman Pier Heemstrastraat 50a
8607BV Sneek
47473012 28-06-2016 -
Stichting Patyna (De Finke) Tjalke Van Der Walstraat 26
8723CC Koudum
47473066 28-06-2016 -
Bij deze onderneming werken de volgende zorgverleners
Naam Rol AGB-code Start Einde
N.C.M. Kaandorp In loondienst bij 03035125 28-06-2016 20-10-2022
J.H.J. Konst In loondienst bij 84023816 01-10-2017 01-09-2019
T. De Boer-Visbeek In loondienst bij 04109120 28-06-2016 -
A.B.E. Dinkla In loondienst bij 04109121 28-06-2016 -
D.L.F. Elzenga In loondienst bij 84024099 28-06-2016 -
M. Oranje-Sietsma In loondienst bij 05189527 28-06-2016 -
N. Oenema In loondienst bij 04110067 28-06-2016 -
A.M.A. Horrevoets-Knoop In loondienst bij 04113489 28-06-2016 07-05-2021
Y.A. Pranger-Kloosterman In loondienst bij 88001507 28-06-2016 -
I.S.M. Bary In loondienst bij 04113436 28-06-2016 -
G.J. Kuiper In loondienst bij 84025173 28-06-2016 30-06-2017
L. Teerenstra In loondienst bij 24003171 01-05-2018 -
M.J. Visser In loondienst bij 94009661 01-08-2022 -
V.M. Van Der Pol In loondienst bij 84027097 01-03-2021 -
W.G. Arensman In loondienst bij 84026998 28-06-2016 -
S.R. Vossenberg-Postma In loondienst bij 84028933 28-06-2016 -
M.J. Van Der Kooi In loondienst bij 94013957 28-06-2016 -
A. Gerbrandij In loondienst bij 24052010 01-01-2020 -
I.G. Talsma In loondienst bij 84056709 28-06-2016 -
A. Van Raalten In loondienst bij 88100015 02-11-2016 01-11-2018
V.H.A. Van Hemel In loondienst bij 05193092 20-07-2016 -
C.C. Van Der Meulen In loondienst bij 88101325 23-11-2016 -
J. Beintema-Boskma In loondienst bij 91010066 28-06-2016 -
N. Bruin In loondienst bij 04851781 01-07-2020 -
I.T. Bootsma Als ZZP werkzaam bij / gedetacheerd 84105704 01-09-2021 -
W. Kingma In loondienst bij 94103338 01-05-2017 31-12-2020
R. Witteveen In loondienst bij 04243554 17-09-2017 01-12-2018
U. Stallinga In loondienst bij 04243557 01-11-2018 -
E. Mulders In loondienst bij 04244806 01-01-2022 -
J.G. Planting In loondienst bij 88101824 01-07-2018 31-10-2021
N. Mostert In loondienst bij 88101837 27-08-2018 -
M.C. Bijl In loondienst bij 88101914 22-10-2018 -
G. De Groot In loondienst bij 91103486 01-10-2018 -
M. Melessen In loondienst bij 04246436 03-02-2020 -
G.A. Mennema In loondienst bij 04246863 18-07-2019 01-03-2020
M. De Haan In loondienst bij 04247502 06-04-2020 -
A. De Jong In loondienst bij 88102540 01-06-2021 -
M. Kingma In loondienst bij 94111319 28-04-2022 -
R. Bos In loondienst bij 04102409 28-06-2016 -
T.J. Groenewoud In loondienst bij 04102761 28-06-2016 -
M. Dijkstra In loondienst bij 04103748 28-06-2016 09-05-2022
S. Sijbesma-Resink In loondienst bij 88000121 28-06-2016 -
M.C. Posthumus-Rienstra In loondienst bij 88000446 28-06-2016 -
R.M. Mulder In loondienst bij 04107131 28-06-2016 01-03-2021
S. De Wolf-Van Ittersum In loondienst bij 24000834 28-06-2016 -
P.T.M. Degen In loondienst bij 88000543 28-06-2016 -
J.P. Wuite-Zondervan In loondienst bij 24002443 02-11-2016 01-09-2017
F. Gerbrandy-Jacobi In loondienst bij 04109119 28-06-2016 -
R.L. Schrijver In loondienst bij 88001100 28-06-2016 -
E. Ten Brug In loondienst bij 04110504 28-06-2016 -
A. Roffel-Mulder In loondienst bij 04110505 28-06-2016 02-01-2019
L.A.C. Groenendal In loondienst bij 94005161 01-01-2017 01-09-2020
T. Galama - Walinga In loondienst bij 24002606 28-06-2016 -
A.J. Hoekstra In loondienst bij 88000542 01-07-2016 01-05-2018
K. Ypma-Prins In loondienst bij 94007393 01-10-2020 -
N.M.J. De Jong-Blank In loondienst bij 84024729 02-11-2016 01-05-2019
T.L. Damsma In loondienst bij 04113486 28-06-2016 -
C.T. Yntema-Uit Oudegroeneveld In loondienst bij 04113487 28-06-2016 -
J. Tuinman-Leemburg In loondienst bij 24002911 02-11-2016 30-04-2020
H. Bouwstra In loondienst bij 84025105 01-01-2019 -
M. Bakker In loondienst bij 05190187 01-07-2019 -
M. Bakker In loondienst bij 05190187 01-11-2018 20-05-2019
B. Mecklenburg In loondienst bij 04114501 28-06-2016 20-10-2022
E.A.G. De Vries - Derks In loondienst bij 88001717 01-05-2018 -
M.M. Faber-Van Wee Vrijgevestigd (MTO getekend) 87000947 28-06-2016 -
B. Van Der Ploeg In loondienst bij 04116315 01-09-2016 30-12-2016
L.N. Douma In loondienst bij 04116968 02-11-2016 01-09-2018
M. Jorna In loondienst bij 88002080 28-06-2016 -
A.M. Snaterse In loondienst bij 88002021 01-01-2020 30-09-2022
M. Herrema In loondienst bij 05190742 28-06-2016 -
C. Kok-Meinert In loondienst bij 88002005 01-10-2019 -
F. Kooistra In loondienst bij 84027075 01-02-2018 -
J.R.A. Hobma-Feenstra Vrijgevestigd (MTO getekend) 87001096 28-06-2016 -
E. Van Der Meer In loondienst bij 04120905 28-06-2016 -
J.J. Raspe In loondienst bij 84027233 28-06-2016 -
A.M. Hoeneveld In loondienst bij 84027234 28-06-2016 -
J. Hovinga-Postma In loondienst bij 84027347 28-06-2016 -
D. Tieleman In loondienst bij 84027313 28-06-2016 -
D.W. Moolenaar In loondienst bij 04121624 28-06-2016 -
M. Haarsma In loondienst bij 94013952 02-11-2016 01-10-2018
M. Koornstra In loondienst bij 94013953 28-06-2016 -
M. Feenstra In loondienst bij 24004175 01-11-2021 -
M. Dam In loondienst bij 88051506 02-11-2016 -
W.A. Krist In loondienst bij 04124273 28-06-2016 -
S. Van Der Vegt In loondienst bij 05192274 28-06-2016 -
I.S. Huizinga In loondienst bij 04124564 28-06-2016 -
L.B. Ronda In loondienst bij 04124565 28-06-2016 -
S.W. Wong In loondienst bij 24100105 01-10-2017 15-05-2018
S. Lanting In loondienst bij 05192509 28-06-2016 -
D. Visser In loondienst bij 91007761 01-01-2021 -
S.A. Breur In loondienst bij 88101211 01-01-2017 01-07-2017
M.J. Buist-Kiemel In loondienst bij 94102137 02-11-2016 01-02-2017
N. Kooy-Hielema In loondienst bij 91009746 01-04-2019 -
E. Gerbrandij In loondienst bij 84105003 01-01-2019 -
I. Van Beek In loondienst bij 91010069 28-06-2016 -
N. Emmink In loondienst bij 88101347 01-12-2016 31-12-2020
L.M. Venema In loondienst bij 04851917 01-03-2022 -
I.M. Nauta In loondienst bij 04242992 01-11-2017 -
I.M. Nauta Waarnemer 04242992 06-06-2017 30-10-2017
M.G. Van Der Meer In loondienst bij 24100711 01-08-2017 -
I.G. De Jong In loondienst bij 84107076 01-09-2018 -
L. Schaafstra In loondienst bij 84107119 01-08-2021 -
T.F. De Vries In loondienst bij 88101571 13-07-2017 -
M. Reinsma In loondienst bij 88101576 01-11-2017 01-04-2018
A.C.M. Kok In loondienst bij 88101592 01-01-2019 07-05-2021
F. Boonstra In loondienst bij 04244043 26-10-2017 -
M.J. Van Der Wal-Eekhout In loondienst bij 88101644 01-03-2021 -
A. De Jonge Waarnemer 24101090 15-08-2018 01-09-2019
T.J. Zuidema In loondienst bij 88101901 01-01-2019 -
L. Van Der Woude In loondienst bij 84110256 02-08-2022 -
A. Ijbema-Beuckens In loondienst bij 94105066 01-12-2018 -
K. Eisinger-Jalink In loondienst bij 84112071 01-03-2021 01-07-2021
E. Bosma-Schelling In loondienst bij 88102110 01-07-2019 -
J.J. Van Der Veer Waarnemer 04246523 26-07-2019 01-06-2020
H.J. Galama In loondienst bij 84112612 02-09-2019 01-09-2020
E. Van Stralen In loondienst bij 05322244 01-09-2021 -
T.L. Van Der Meulen In loondienst bij 88102344 01-01-2022 -
C.A. Tsang In loondienst bij 88102487 01-09-2020 -
H. Van Willigenburg In loondienst bij 91106938 01-08-2022 -
S. Koeling In loondienst bij 04249131 16-07-2021 -
M. Versteeg-Dijkstra In loondienst bij 04249613 24-08-2021 -
J. Van Den Berg In loondienst bij 94109693 07-09-2021 -
R. Van Der Zee In loondienst bij 94109914 26-10-2021 -
R. Van Der Veen In loondienst bij 94111308 17-02-2022 31-10-2022
T.R. Blanksma In loondienst bij 04250503 03-06-2022 -
A.Z. Klaver In loondienst bij 24102168 28-04-2022 -
R. Schröder In loondienst bij 04500199 01-09-2022 -
J. Reitsma In loondienst bij 91119530 11-10-2022 -
Deze onderneming heeft een relatie met de volgende ondernemingen
Naam Type AGB-code Start Einde
Zorggroep Tellens Samenwerkingsverband 41410207 28-06-2016 11-01-2018