In de komende tijd controleren Vektis en het Kwaliteitsregister Paramedici alle erkenningen in de AGB-registraties van bij het Kwaliteitsregister ingeschreven paramedische zorgverleners. Kijk op https://www.vektis.nl/kwaliteitsacties-agb-register/kwaliteitsactie-agb-register-voor-paramedici voor meer informatie hierover. Lees meer

Voor erkenningverleners

Het AGB-register is uniek op het gebied van bevoegdheid en werkrelaties van zorgaanbieders. De bevoegdheid van een zorgaanbieder leggen we vast in erkenningen. Erkenningen kunnen op hun beurt leiden tot specifieke kwalificaties. Een erkenning in het AGB-register maakt duidelijk welke bevoegdheid een zorgaanbieder heeft, en is daardoor zeer waardevol voor het gehele zorgveld.

Meer weten?

Marcel weet alles over het AGB-register.

Support

Voor erkenningverleners

Wie verleent een erkenning?

Een erkenningverlener beheert een bevoegdheid van een zorgverlener in een eigen register. Dit is de bron voor de erkenning in het AGB-register. Zorgaanbieders kunnen niet 'zomaar' een erkenning toevoegen aan hun AGB-registratie. Dit kan pas na toestemming van een erkenningverlener. Bijvoorbeeld: om in het AGB-register als fysiotherapeut te worden geregistreerd, moet je de erkenning ‘fysiotherapeut’ hebben. Het BIG-register is de verlener van deze erkenning.

Niet iedereen kan erkenningverlener voor het AGB-register worden. Vektis en de Advies Commissie Wijzigingen (AcW) beoordelen de aanvragen hiervoor.

Rechten en plichten van een erkenningverlener

Wanneer je als erkenningverlener onderdeel uitmaakt van het AGB-register, dan verwachten we ook wat van je. Je draagt er zorg voor dat de erkenningen van de zorgaanbieders die in jouw register staan, ook goed in het AGB-register (komen te) staan. Zorgverzekeraars baseren de contracten die zij sluiten met zorgaanbieders onder andere op de erkenningen die een zorgaanbieder heeft. Erkenningverleners zijn daarin betrouwbare partijen voor zorgverzekeraars.

Zorg voor (h)erkenning in AGB

Als bronregister maak je niet voor niets onderscheid tussen bevoegdheden van de diverse zorgverleners. Dit onderscheid is voor zorgverzekeraars van belang om de juiste zorg te vergoeden. Het is belangrijk dat de erkenningen in het AGB-register zo goed mogelijk aansluiten bij de bronregisters van de erkenningverleners.

Wij nemen actief contact op met alle erkenningverleners om te zorgen dat erkenningen in het AGB-register aansluiten bij de erkenning structuur van de erkenningverlener. Zo nodig voeren we hier een wijziging voor door in het AGB-register. Dit traject noemen we Zorg voor (h)erkenning. Onderdeel van dit traject is ook het vergemakkelijken van het beheer aan zowel de kant van de erkenningverlener, als aan de kant van Vektis.

We kunnen niet alle erkenningverleners tegelijk helpen. De volgorde van aansluiten in dit traject stemmen we af met de zorgverzekeraars.

Webportaal wijzigen bevoegdheid zorgaanbieders

Branche- en beroepsverenigingen kunnen wijzigingen in hun ledenbestand aan ons doorgeven. Heeft je vereniging met ons een overeenkomst gesloten voor het gebruik van dit portaal? Dan kun je in onze besloten omgeving je leden bekijken en direct wijzigingen door te voeren.

We helpen je graag. Bekijk de meestgestelde vragen op onze support pagina.

Support