Vanaf 15 juli t/m 30 augustus is het klantadviescentrum telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 14.00 uur. Je kunt je vraag stellen via het contactformulier. Lees meer

Per 01-01-2022 is de WTZa (Wet Toetreding Zorgaanbieders) van kracht. Hierin zijn de verplichtingen vastgelegd waaraan een nieuwe onderneming in de zorg moet voldoen.  
Wat deze wet precies inhoudt en meer informatie over deze wet vind je op de website van het CIBG.

Onderdeel van de WTZa zijn de meld- en vergunningplicht. Meldplicht en vergunningplicht worden automatisch overgenomen bij je AGB-registratie. Wij controleren hier op bij de aanvraag van een AGB-code.

Regel éérst je meldplicht en/of vergunningsplicht vóórdat je een AGB-code aanvraagt.

Welke ondernemingen hebben een meldplicht?

De meldplicht is verplicht voor AGB-codes van ondernemingen geregistreerd bij de Kamer van Koophandel vanaf 01-01-2022 in alle zorgsoorten, met uitzondering van onderstaande zorgsoorten:

 • 02 - Apothekers
 • 31 - Bloedbanken
 • 32 - GGD
 • 36 - Ambulancediensten
 • 49 - Abortusklinieken
 • 58 – Centrale Post Ambulancediensten – CPA
 • 67 - Netwerkorganisaties
 • 76 – Leveranciers hulpmiddelen
 • 85 – Taxivervoerders
 • 98 - Declaranten/Servicebureaus/Zorgverzekeraar

En ondernemingen met de volgende kwalificaties:

 • 4802 – Instelling voor Reizigers vaccinatie.
 • 4807 – Mantelzorgmakelaar
 • 9029 – gewichtsconsulenten 

Welke ondernemingen hebben een vergunningsplicht?

De vergunningplicht is verplicht voor alle AGB-codes van ondernemingen geregistreerd bij de Kamer van Koophandel vanaf 01-01-2022 in de volgende zorgsoorten:

 • 03 – Medisch specialisten
 • 06 - Ziekenhuizen
 • 11 - Tandarts-Specialisten Mondziekten en kaakchirurgie
 • 18 - Dialyse Centra
 • 19 - Audiologische centra
 • 20 - Radiotherapeutische centra
 • 22 - Zelfstandige behandelcentra
 • 49 - Abortusklinieken
 • 51 - Klinisch-genetisch centra
 • 54 - GGZ instellingen (PUK/PAAZ)

Zorgaanbieders binnen bovenstaande zorgsoorten verlenen Medisch Specialistische Zorg (MSZ).  Uitzonderingen hier op zijn solistisch werkende zorgverleners.

Wat betekent dit voor een zorgaanbieder die al beschikt over een AGB-code?

De vergunningplicht geldt vanaf 01-01-2022 ook voor reeds bestaande zorgaanbieders die WLZ/ZVW-zorg verlenen met meer dan 10 zorgverleners.  

Wijzigingen worden automatisch overgenomen van het CIBG. Het is daarom onnodig om aan ons door te geven of je aan de vergunningplicht voldoet. Voorwaarde is wel dat het KvK-nummer van de vergunning dezelfde is als het KvK-nummer in het AGB register.

Controleer voor de zekerheid je AGB-code via onze openbare webzoeker.

Heb je een AGB-code met een ontheffing KvK of een registratie in een buitenlands handelsregister?

Bij een AGB-code met ontheffing KvK of een registratie in een buitenlands handelsregister (in plaats van een KvK-registratie) wordt geen erkenning WTZa geregistreerd, omdat Meldplicht en Vergunningplicht gekoppeld zijn aan het KvK-nummer. 

Voor meer informatie over de WTZa verwijzen we je naar de speciale pagina over toetreding nieuwe zorgaanbieders van het ministerie