Publicaties

Elk jaar brengt Vektis een aantal publicaties uit zoals de Zorgthermometer en de Jaarcijfers (voorheen Zorgmonitor). De Zorgthermometer biedt informatie over de markt- en schadeontwikkeling in de zorgverzekeraarsbranche. Iedere uitgave behandelt, naast enkele vaste onderwerpen, een (actueel) thema. In de Jaarcijfers staan de belangrijkste cijfers voor de zorgverzekeraars vermeld. Onderwerpen zijn onder andere: verzekerdenaantallen, schadecijfers en AWBZ.

 

De verschillende publicaties zijn gratis in pdf-formaat te downloaden. Het is ook mogelijk kosteloos een gedrukt exemplaar van een publicatie te ontvangen. Mail daarvoor uw naam, bedrijfsgegevens en de gewenste titel naar info@vektis.nl.

 

Vektis