34% van mensen met kanker in de maand voor overlijden mogelijk overbehandeld

Deel dit bericht via

In 2017 ontving 39% van de mensen in Nederland met kanker palliatieve zorg. Palliatieve zorg start als genezing of herstel niet meer mogelijk is. Bijvoorbeeld wanneer de zorgverlener verwacht dat de patiënt in de komende 12 maanden komt te overlijden. Van de 39% die palliatieve zorg kreeg, ontving 20% dit tussen 3 en 12 maanden voor overlijden. 19% kreeg voor het eerst palliatieve zorg in de periode tussen 1 en 3 maanden voor overlijden.

Mogelijk vermijdbare overbehandeling

De zorg voor mensen in de laatste levensfase kan ook bestaan uit mogelijk vermijdbare overbehandeling, in internationale literatuur ook wel ‘potentially agressive end of life care’ genoemd. Hiermee bedoelen we overmatige of onnodig belastende behandelingen in de laatste maand die bij een patiënt in de laatste levensfase mogelijk niet meer gewenst zijn. Bijvoorbeeld een ziekenhuisopname vlak voor overlijden, terwijl we weten dat de meeste mensen het liefste thuis sterven.

Uit ons onderzoek blijkt dat 34% van de mensen met kanker mogelijk overbehandeld werd in de maand voor hun overlijden. Wij hebben hiervoor onder andere gekeken naar sterfte in het ziekenhuis, het aantal keren dat mensen naar de SEH moesten, meer dan 2 keer opgenomen werden in het ziekenhuis of op de IC, of chemotherapie ontvingen vlak voor hun overlijden.

Factsheet palliatieve zorg voor mensen met kanker

Het laatste levensjaar is een kwetsbare periode waarin het ontvangen van de juiste zorg extra belangrijk is. Landelijke cijfers over palliatieve zorg en zorg in de laatste levensfase zijn er heel weinig. Om meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van zorg in de laatste levensfase voor mensen met kanker, hebben Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en Vektis samen gekeken naar de landelijke inzet van palliatieve zorg en naar mogelijke overbehandeling in de laatste maand van het leven van mensen met kanker. Bekijk de interactieve factsheet voor meer resultaten van dit onderzoek.