Wij zijn op 2e Pinksterdag gesloten en telefonisch niet bereikbaar. Je leest hier meer over onze bereikbaarheid. Lees meer

Nieuwe generieke declaratiestandaard voor ggz en forensische zorg

Deel dit bericht via

Met ingang van 1 januari 2022 zijn er nieuwe regels en processen (bekostigingsstructuur) voor de forensische zorg (fz) en geestelijke gezondheidszorg (ggz). Dit houdt in dat aanbieders van deze zorgsoorten vanaf die datum via een nieuwe, generieke, declaratiestandaard de door hen geleverde zorg moeten declareren.

René Ostheimer is productowner Standaarden, Tarieven & Prestaties bij Vektis. René: “De aanpassing ten opzichte van de huidig gebruikte standaarden is zo groot, dat het niet mogelijk was om deze te updaten. Deze nieuwe standaard is ontwikkeld in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Dienst Justitiële Inrichting (DJI) van het ministerie van Justitie, die verantwoordelijk is voor de forensische zorg.

Wennen aan de nieuwe situatie

Alhoewel de daadwerkelijke wijziging pas begin volgend jaar in gaat, publiceren we de belangrijkste documenten van de 1.0 versie van de standaard vandaag al (15 maart). Het implementeren van een nieuwe standaard kost veel tijd. Bijvoorbeeld omdat softwareleveranciers de systemen van de aanbieders van deze zorgsoorten moeten aanpassen op de nieuwe situatie. Door alle informatie nu al ter beschikking te stellen, kunnen zij daar een start mee maken. Bovendien moeten zorgaanbieders wennen aan de nieuwe manier van declareren. De overige documenten die de implementatie van de standaard ondersteunen, volgen in de komende weken.

In deze generieke standaard, met de naam GDS801, maken we gebruik van het zogenaamde xml-formaat. Daarmee volgen we een wereldwijde techniek. Een generieke standaard is flexibeler en maakt het makkelijker om controles op de juistheid van de declaratie uit te voeren. Hiermee verminderen we de administratieve lasten voor zowel declarant (de zorgaanbieder) als betaler (zorgverzekeraar of DJI). De geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg zijn de eerste zorgsoorten die vanaf 2022 met deze generieke standaard de geleverde zorg declareren. Het is niet aan ons om te bepalen wie er wanneer aan de beurt is. Dit beslissen onze opdrachtgever, de ketenpartners en de stakeholders samen.”
Hoe komt een Vektis standaard tot stand?

Vektis ontwikkelt en beheert standaarden voor het primaire declaratieproces van geleverde zorg. Een Vektis standaard beschrijft waaraan een digitaal bericht moet voldoen. Het bestaat uit een aantal documenten, die gezamenlijk de definitie van de standaard omvatten en het gebruik ondersteunen.

Het ontwikkelen van een standaard is altijd maatwerk en gebeurt niet zomaar. Om te beginnen moet de opdracht helder zijn. Waarom moet er een nieuwe standaard komen? In dit geval was de vraag al snel duidelijk. Lastiger is het om de exacte opdracht af te bakenen en een concept Programma van Eisen op te stellen. Het Programma van Eisen bevat de uitgangspunten, functionele wensen, verwachtingen van de opdrachtgevers en de gebruikers. En de uiteindelijke besluiten ten aanzien van de inhoud en uitvoering. Daar is veel afstemming voor nodig met de stakeholders. In diverse iteraties maken we de vertaalslag van de NZa beleidsregels én de wensen van de betrokken ketenpartners naar de definitie van de standaard, zodat deze geschikt is voor de juiste informatie-uitwisseling.

René: “Om die reden kost het ontwikkelen van een standaard veel tijd. Er is de afgelopen maanden hard gewerkt door een team van Vektis en de werkgroep voor deze standaard om alles op tijd te publiceren. En om ervoor te zorgen dat onze gebruikers aan de slag kunnen, zodat op 1 januari alles gereed is. Ik ben enorm trots op het resultaat dat het team onder deze grote tijdsdruk heeft neergezet. Een resultaat waarmee we het declaratieproces in de komende jaren beter en met minder inspanning kunnen blijven ondersteunen.”

Naast declaratiestandaarden bestaan er ook ‘schadelaststandaarden’, waarmee zorgverzekeraars en zorgkantoren declaratiedata op de juiste manier kunnen aanleveren bij Vektis. Ook dit moet op een uniforme manier gebeuren, zodat we over de jaren heen appels met appel blijven vergelijken en data met elkaar kunnen combineren. Alleen dan kunnen we waardevolle inzichten halen uit de declaratiedata. Voor het nieuwe bekostigingsmodel in de ggz en fz ontwikkelen we ook een nieuwe generieke schadelast standaard, in lijn met de generieke declaratie standaard.