Vektis tekent convenant samenwerking standaardisatie

Deel dit bericht via

Vektis is op 16 januari 2020 toegetreden tot het convenant SDO-NL. Dit convenant regelt de bestuurlijke samenwerking van verschillende organisaties in Nederland, die zich bezig houden met het standaardiseren van gegevensuitwisseling in de zorg. Herman Bennema heeft vandaag namens Vektis het convenant ondertekend: “Ik ben groot voorstander van het gebruik van standaarden, omdat ze cruciaal zijn voor eenduidige gegevensuitwisseling. Zodat je zeker weet dat de verzender en ontvanger van gegevens hetzelfde bedoelen.”

De organisaties die verenigd zijn in dit convenant voelen zich samen verantwoordelijk voor een efficiënte en effectieve inzet van ICT in de zorg in Nederland, waarvoor een consistente toepassing van standaarden onontbeerlijk is. “Dankzij standaarden wordt je minder afhankelijk van softwareleveranciers. Dankzij standaardaanpassingen zijn dure maatwerktrajecten voor individuele zorgaanbieders niet meer nodig. Het vaststellen en gebruik van standaarden mag van mij door de overheid worden afgedwongen,” aldus Bennema.

Over SDO-NL

Gezien de complexiteit van de zorg en de diversiteit waarmee ICT daarin ondersteunend kan zijn, is op veel niveaus en sectoren standaardisatie nodig. Het is dan ook logisch en onvermijdelijk dat in Nederland verschillende organisaties actief zijn op het gebied van standaardisatie. Om die reden heeft in 2013 een aantal organisaties het initiatief genomen tot een bestuurlijke samenwerking onder de naam SDO-NL (Standards Developing Organisations Nederland voor de informatievoorziening in de Nederlandse zorg). Per 16 januari 2020 is er een nieuwe versie van het convenant door de toetreding van een aantal nieuwe partijen, waaronder Vektis. Inhoudelijk is het convenant niet gewijzigd.