Vanaf 15 juli t/m 30 augustus is het klantadviescentrum telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 14.00 uur. Je kunt je vraag stellen via het contactformulier. Lees meer

Inzichten uit declaratiedata ingezet voor verbeteren hartzorg

Deel dit bericht via

Vektis, de Nederlandse Hartregistratie (NHR), haar registratiecommissie dotterbehandelingen en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gebruiken in een proefproject declaratiedata om de kwaliteit en effectiviteit van dotterbehandelingen waar mogelijk te verbeteren. Met dit project doen zorgverzekeraars en medisch specialisten waardevolle ervaring op met het werken met data voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Bij succes wordt deze werkwijze ook toegepast voor andere hartbehandelingen.   

Declaratiedata van Vektis komt in het proefproject direct beschikbaar voor de medisch specialisten die zich bezighouden met dotterbehandelingen. De nieuwe data geeft hen inzicht in de geleverde zorg binnen en buiten de ziekenhuizen, bijvoorbeeld in de vorm van landelijke trends en verschillen tussen ziekenhuizen. De medisch specialisten in de NHR-registratiecommissie zetten daarbij hun expertise in om vragen te definiëren die met de data van Vektis kunnen worden beantwoord. Die vragen zijn bijvoorbeeld bedoeld om meer inzicht te krijgen in vervolgbehandelingen zoals re-operaties, heropnames of medicatiegebruik. Met deze inzichten kan de kwaliteit van zorg verder worden verbeterd. 

Nieuwe inzichten

Dennis van Veghel, directeur bestuurder van de NHR, is blij met de samenwerking: “We verwachten dat de Vektis-data nieuwe inzichten kunnen toevoegen, met name omdat deze data breder zijn dan alleen ziekenhuisdata, bijvoorbeeld met gegevens over medicijngebruik. Zonder extra administratieve lasten krijgen we meer en nieuwe inzichten over onze behandelingen.” De NHR wil deze werkwijze ook toepassen op andere registraties die zij ondersteunt, zoals bijvoorbeeld voor bypass operaties, de implantatie van een pacemaker, transkatheter of operatieve aortaklep-vervangingen. In 2019 werden in Nederland alleen al ruim 40.000 dotterbehandelingen en stentplaatsingen uitgevoerd. Het aantal Nederlanders met een chronische hart- of vaatziekte neemt naar verwachting toe naar 1,9 miljoen in 2030.

Voor verzekerden

De 3 partijen hechten veel belang aan het inzichtelijk maken van de kwaliteit van zorg. Petra van Holst, algemeen directeur van Zorgverzekeraars Nederland: “Ziekenhuizen krijgen door het delen van data beter zicht op de factoren die leiden tot de beste resultaten voor de patiënt tegen zo laag mogelijke kosten. Zij kunnen op basis daarvan hun zorg beter en effectiever maken. Bovendien komt zo voor patiënten belangrijke informatie beschikbaar. Het geeft hen inzicht in de uitkomsten van de geboden behandelingen. Het helpt hen vervolgens om in de spreekkamer het juiste gesprek met de arts te voeren en zo samen tot een goede keuze voor een behandeling te komen. Deze samenwerking is dus direct in het belang van de verzekerden.”