Nieuwe open databestanden Zvw, kosten eerstelijnsverblijf toegevoegd

Deel dit bericht via

Vektis heeft weer nieuwe en geactualiseerde open databestanden over de Zorgverzekeringswet gepubliceerd. De open databestanden bevatten geaggregeerde gegevens van alle verzekerden en zijn beschikbaar op gemeente- en postcodeniveau, ingedeeld naar de eerste 3 cijfers van de postcode. De gegevens zijn geaggregeerd, zodat de privacy gewaarborgd is en informatie nooit herleidbaar is naar individuele personen, zorgverzekeraars en zorginstellingen.

Wat is er nieuw?

Nieuw zijn de bestanden over 2018 met daarin de nieuwe rubriek ‘kosten eerstelijnsverblijf’. De open databestanden op gemeenteniveau zijn allemaal ingedeeld op basis van de gemeentelijke indeling 2020, de bestanden over 2011 t/m 2017 zijn daarom geactualiseerd.

De open databestanden zijn onderverdeeld in de verschillende kostenrubrieken binnen de basisverzekering, zoals ziekenhuiszorg, farmacie, geestelijke gezondheidszorg, huisartsenzorg, hulpmiddelen, mondzorg, paramedische zorg en kraamzorg. Deze kosten zijn uitgesplitst naar geslacht en leeftijd.

Zelf aan de slag met alle zorgkosten Zvw

De data geven inzicht in alle door zorgverzekeraars betaalde zorgkosten binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) en kunnen van belang zijn voor bijvoorbeeld analisten, onderzoekers of journalisten in de zorg die zelf met de data aan de slag willen. Met onderstaande 5 voorbeelden geven we een impressie van de inzichten die je uit de open databestanden kunt halen.

Kant-en-klaar en maatwerk ook mogelijk

De open databestanden zijn afkomstig uit de database van Vektis met daarin alle declaratiedata van de zorg uit de Zvw. Op basis van deze data doen we onderzoek en bieden we inzichten over de zorg. Professionals in de zorg die meer geïnteresseerd zijn in kant-en-klare inzichten of inzichten op maat kunnen uiteraard ook bij ons terecht.
Voorbeeld 1: In de periode 2011-2018 zijn de zorgkosten per verzekerdejaar met ruim 20% toegenomen

Voorbeeld 2: In de periode 2011-2018 namen per verzekerdejaar de kosten huisartsenzorg relatief sterker toe dan de kosten medisch-specialistische zorg (2011 = 100)

Voorbeeld 3: In 2018 was het kostenaandeel van vrouwen in de generalistische basis-ggz groter, in de langdurige ggz juist kleiner dan dat van mannen

Voorbeeld 4: De 5 gemeenten met de hoogste kosten eerstelijnsverblijf per verzekerdejaar in 2018

Voorbeeld 5: In 2018 pieken de kosten van liggend en zittend ziekenvervoer per verzekerdejaar in de lage en de hoge leeftijdsklassen