Nieuwe Zorgstandaard Dementie goed voor 196 duizend thuiswonende dementiepatiënten

Deel dit bericht via

In april 2020 presenteerde Zorginstituut Nederland de nieuwe Zorgstandaard Dementie. De kern van deze zorgstandaard is een samenhangende benadering voor het hele dementietraject, vanuit het perspectief van personen met dementie en hun mantelzorgers. Hoewel de zorgstandaard niet primair is gericht op de thuiswonende groep, betreft een groot deel van de standaard de integrale zorg om thuis wonen, participeren en de omgeving van de patiënt zo goed mogelijk te ondersteunen. Uit onderzoek van Vektis naar de dementiepopulatie blijkt dat er ruim 196 duizend mensen met dementie thuis wonen.

281 duizend mensen met dementie

Vektis deed in de afgelopen jaren regelmatig onderzoek naar de dementiepopulatie. Uit ons laatste onderzoek blijkt dat in 2018 bijna 281 duizend personen dementie hebben. 60% van hen is vrouw. In 2017 telden we nog 256 duizend mensen met dementie. Op ons peilmoment (laatste week januari 2018) woonden er ruim 196 duizend mensen met dementie thuis. Dat is 70% van de dementiepopulatie.

Ook veel jonge mensen met dementie

Ronald Luijk houdt zich dagelijks bezig met het in kaart brengen van patiëntgroepen en -stromen: “In de standaard wordt gerefereerd aan ons onderzoek en dan met name aan het aantal jonge mensen met dementie. Cijfers van Vektis over 2019 laten zien dat het aantal mensen met dementie tussen de 40-65 jaar in Nederland op ruim 24.000 ligt. Vektis en het UMC Maastricht verkennen momenteel samen de mogelijkheden om het zorggebruik van deze jonge groep in kaart te brengen."

Wil je meer weten over onze onderzoeken naar de dementiepopulatie?

Dementie heeft een grote impact op het leven van de persoon die het treft, en zijn of haar naasten. Het is van groot belang om de zorg voor de alsmaar groeiende groep mensen met dementie goed te organiseren. Inzicht in het aantal patiënten en hun zorggebruik is daarbij essentieel. Dementie is een veel voorkomende chronische aandoening. Ongeveer 3% van alle 40-plussers krijgt met deze aandoening te maken.

Lees hier hoe we de populatie in kaart brengen. Vektis bracht ook het zorggebruik van deze groep in kaart.

 

We helpen je graag. Bekijk de meestgestelde vragen op onze support pagina.

Support