Vanaf 15 juli t/m 30 augustus is het klantadviescentrum telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 14.00 uur. Je kunt je vraag stellen via het contactformulier. Lees meer

Waardevolle inzichten uit data voor de paramedische branche

Deel dit bericht via

In het AGB-register van Vektis staat alle noodzakelijke (zorg)informatie om het declareren en het afsluiten van contracten tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders mogelijk te maken. Met een AGB-registratie maak je als aanbieder je zorgaanbod zichtbaar voor zorgzoekers en verzekeraars. Daarnaast beschikt Vektis over een database met gegevens over het zorggebruik. Als binnen de gestelde kaders de beschikbare gegevens gecombineerd worden, biedt dat nog veel meer informatie. Daar heeft de Stichting Kwaliteitsregister Paramedici (KP) inmiddels dankbaar gebruik van gemaakt. Om wederzijds kansen te onderzoeken en benutten startten KP en Vektis een veelbelovende samenwerking. Een samenwerking die zich kenmerkt door registratie bij de bron én vermindering van administratieve lasten.

Mensen die in het Kwaliteitsregister Paramedici zoeken naar een zorgverlener, weten zeker dat de paramedicus zijn beroep mag uitoefenen en zijn deskundigheid op peil houdt met bij- en nascholing en andere deskundigheidsbevorderende activiteiten. Dat is niet alleen belangrijk voor cliënten, maar ook voor de zorgverzekeraars. Want die laatste vergoeden soms alleen als een paramedicus in het KP-register is opgenomen.​ “In de oude situatie moest een zorgverzekeraar 2 bronnen raadplegen: ons Kwaliteitsregister en het AGB-register”, vertelt Peter Buisman, directeur-bestuurder van het KP. “Wij leverden van tijd tot tijd informatie aan Vektis over de ruim 39.000 bij ons aangesloten paramedici. En Vektis voerde deze handmatig in het AGB in. Maar eigenlijk was die informatie dus slechts beperkte tijd actueel.”

Samenwerking op basis van vertrouwen

Het AGB-register maakt voor de registratie van de bevoegdheid gebruik van de informatie uit verschillende kwaliteitsregisters. Toen Vektis bij het KP aanklopte met de wens om de databases te koppelen, hebben we daar uitvoerig met elkaar over gesproken. Peter: “Onze voorwaarde was dat het niet alleen voor Vektis, maar ook voor de paramedische zorg iets moest opleveren. De wederzijdse wens was om geen klant-leverancierrelatie te hebben, maar een van echte samenwerkingspartners. We hebben een lange aanloop gehad om tot die samenwerking te komen. Want het koppelen kan voor beide partijen voordelig zijn, maar wat doe je met elkaars gegevens? Toen we over en weer een goede verwerkingsgrondslag in het kader van de AVG waren overeengekomen, was er voldoende vertrouwen om de samenwerking aan te gaan. We begrijpen elkaars positie nu goed.”

Uitwisseling van gegevens

Met de inmiddels gerealiseerde koppeling van gegevens, krijgt Vektis de registerinschrijvingen van KP nu rechtstreeks uit de bron. Zorgverzekeraars kunnen deze realtime raadplegen via Vektis. Het scheelt tijd als ze maar 1 bron hoeven te bekijken en bovendien zijn zij verzekerd van de meest actuele gegevens. Omgekeerd heeft ook de gegevensuitwisseling van Vektis naar KP voordelen. In de AGB-database verzamelt Vektis de meest nauwkeurige praktijkgegevens. “Dat is makkelijk voor onze geregistreerden”, licht Peter toe. “Zij hoeven die alleen nog via Vektis bij te houden. En op onze nieuwe website die wij nu ontwikkelen, kunnen zorgzoekers altijd de meest actuele praktijkgegevens vinden. Zo kan een cliënt of patiënt bijvoorbeeld op zoek gaan naar een geregistreerde ergotherapeut, die in zijn omgeving actief is. Ook samenwerkingspartners hebben profijt van deze praktijkinformatie.”

Trends in zorggebruik en zorgaanbod

In de overeenkomst tussen Vektis en KP is het belang van wederkerigheid vastgelegd. “Gelijk bij de aanvang van de samenwerking hebben we nagedacht over wat we nog meer voor elkaar kunnen betekenen”, vertelt Peter. “We vullen elkaar aan en weten van elkaar waar we sterk in zijn.” Waar KP informatie registreert over kwaliteit van paramedici, heeft Vektis vanuit de declaratiedata van zorgverzekeraars zicht op zorggebruik en zorgaanbod. Die informatie is ook voor KP erg interessant om trends in de ontwikkeling van de paramedische zorg te zien. “Incidenteel ontvingen wij daarover wel informatie van derden, maar dat was op kwalitatief en niet op kwantitatief niveau. De database van Vektis bevat informatie over hoeveel paramedici er zijn, waar ze werken en in welke setting en wat hun bevoegdheid is. Op basis van de declaratiegegevens en prestatiecodes weet Vektis bovendien welke zorg is geleverd. Al die informatie geeft een completer beeld en helpt bij de koersbepaling voor de kwaliteitsregistratie.”

Demografische vergelijking van het zorggebruik

KP vroeg Vektis in eerste instantie om een rapport met landelijke data over het zorggebruik bij paramedici. Vektis Intelligence vertaalde de vraag voor 8 van de 9 beroepsgroepen die onder het KP vallen en die een uniforme registratiewijze hebben, en maakte een onderling vergelijkbare rapportage. Peter: “De gegevens van deze beroepsgroepen kunnen we zo goed vergelijken en we zien veel opvallende verschillen. De ene beroepsgroep paramedici richt zich op jongere cliënten en de andere op ouderen. De een is sterker vertegenwoordigd in de ene regio dan de ander. Ik heb de rapportage een paar weken geleden gekregen en ben nu al onder de indruk over wat is opgeleverd. Het geeft waardevolle inzichten over hoe het zorggebruik binnen de paramedische zorg ervoor staat.”

Kennisnetwerken en zorgtoegankelijkheid

Peter is vooral ook heel benieuwd naar de mogelijkheden om het zorgaanbod van paramedici te meten. “KP hanteert kwaliteitscriteria die we elke 5 jaar opnieuw vaststellen. Een van onze nieuwe deskundigheidsbevorderende activiteiten is deelname aan kennisnetwerken. Het is mooi als Vektis kan laten zien in welke mate paramedici samenwerken in een (kennis)netwerk en met wie. Als we op dat niveau kunnen monitoren, geeft dat inzicht over de waarde en het effect van het toevoegen van die deskundigheidsbevorderende activiteit. Zo krijgen we inzicht in de koers van onze kwaliteitsregistratie, die zich weer vertaalt in de kwaliteit van de beroepsbeoefenaar.” Peter hoopt in de toekomst ook waardevolle informatie te kunnen zien op het gebied van toegankelijkheid van de zorg. “Dat is een van de grootste interesses van onze stichting. Het is zo belangrijk dat zorg in de juiste capaciteit en op de juiste plek geboden wordt. Een cliënt heeft alleen iets aan goede zorg als die ook toegankelijk is. Dat maakt het automatisch betaalbaar. Maar ook het aantal cliënten en patiënten per zorgverlener, de vergoeding en het aantal behandelingen geven inzicht in de ontwikkeling van het zorgaanbod, niet alleen per vestiging of praktijk maar ook regionaal.”

Co-creatie voor het beste resultaat

Het opstellen van de 1e rapportage heeft Peter als een co-creatie ervaren. “Het is niet ‘u vraagt, wij draaien’, maar het voelt echt als een gezamenlijk productontwikkeling. Vektis is open en transparant en vraagt om mee te denken. KP stopt er energie in door de registerinschrijvingen te delen met Vektis. En een team van KP, veelal paramedici, neemt deel in de commissie en helpt de producten te perfectioneren en optimaliseren. De medewerkers van Vektis en KP weten elkaar te vinden op een laagdrempelige manier.”

Leren en verbeteren

De missie van het KP is het bevorderen van hoogstaande beoefening van het beroep. Daarbij hoort ook het geven van inzicht in kwaliteit en deskundigheid van paramedici. “De gegevens vanuit een onafhankelijke bron, zijn daarin heel belangrijk”, benadrukt Peter. “De overeenkomst die wij sloten was daarom voor onbepaalde tijd. Dat is redelijk uniek. Wij vinden leren en verbeteren belangrijk, en als we daarin samen met Vektis voorop kunnen lopen is dat mooi. We sparren met elkaar over nieuwe mogelijkheden. Als Vektis ook dergelijke rapporten voor andere zorgsectoren gaat opstellen, is dat een spin-off waar mogelijk ook de paramedische zorg weer wat aan kan hebben.”
De beroepsgroepen die vallen onder de Stichting Kwaliteitsregister Paramedici zijn:
diëtist, ergotherapeut, huidtherapeut, logopedist, MBB’er, oefentherapeut, optometrist, orthoptist, podotherapeut.