Retourcodezoeker

Retourinformatie

Retourproces

Op deze pagina vind je alle informatie met betrekking tot het retourproces. In de infographic is het proces visueel weergegeven.

Declaratie afkeur proces

Meest voorkomende afkeur

Code Betekenis Codelijst
0611 Tarief prestatie ontbreekt of is niet in overeenstemming met landelijke of contractafspraken. COD954-VEKT
008 Niet correct COD957-VEKT
0613 Prestatie is niet (volledig) declarabel volgens de verzekeringsvoorwaarden. COD954-VEKT
8632 Zorgverlenerscode, specialisme en/of instellingscode/praktijkcode voorschrijver/verwijzer niet juist in relatie met code (zelf)verwijzer COD954-VEKT
0587 Prestatie / declaratie is reeds gedeclareerd en/of vergoed of is al eerder vergoed aan een ander. COD954-VEKT
8179 Doorsturen toegestaan moet 1 zijn indien uzovi-nummer van zorgverzekeraar gevuld is. COD954-VEKT
0320 Cliënt is niet verzekerd. COD954-VEKT
8176 Prestatiedatum moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan factuurdatum. COD954-VEKT
0559 Zorgverlenerscode behandelaar/uitvoerder heeft geen overeenkomst met declarerende praktijk of instelling. COD954-VEKT
007 Waarde rubriek: ongeldig COD957-VEKT