Vanaf 15 juli t/m 30 augustus is het klantadviescentrum telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 14.00 uur. Je kunt je vraag stellen via het contactformulier. Lees meer

Vind codelijst

COD957-VEKT Foutcode (01)

1. Identificatie codelijst

Naam codelijst
Foutcode (01)

ID
COD957-VEKT

Beschrijving
Melding in een retourbericht specifiek voor de HA305. Het betreft een code die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) ontvangen bericht weergeeft. De code heeft betrekking op gegeven in het bijbehorende rubrieknr.

Publicatiedatum   
21-07-2020

Technisch beheer   
VEKT

2. Inhoud codelijst

Code Betekenis Toelichting Datum ingang    Datum expiratie   
001 Waarde rubriek: ten onrechte niet gevuld 01-01-2006
002 Waarde rubriek: ten onrechte ingevuld 01-01-2006
003 Waarde rubriek: niet numeriek 01-01-2006
004 Waarde rubriek: niet alfabetisch 01-01-2006
005 Waarde rubriek: onder minimum 01-01-2006
006 Waarde rubriek: boven maximum 01-01-2006
007 Waarde rubriek: ongeldig 01-01-2006
008 Niet correct 01-01-2006
051 Onjuiste datum: onbestaanbare datum 01-01-2006
052 Onjuiste datum: datum valt vroeger dan is toegestaan 01-01-2006
053 Onjuiste datum: datum valt later dan is toegestaan 01-01-2006
054 Onjuiste datum: begindatum en einddatum corresponderen niet met elkaar 01-01-2006
100 Niet verzekerd 01-01-2006
101 Niet verzekerd voor de hoofdverzekering 01-01-2006
102 Niet verzekerd voor de aanvullende verzekering 01-01-2006
104 Patiënt is niet gedurende de gehele periode verzekerd, correctie uitgevoerd 01-01-2006
108 Niet bekend 01-01-2006
110 BSN komt niet overeen met verzekerdengegeven. 01-01-2006
120 Verzekerdennummer komt niet overeen met verzekerdengegeven. 01-01-2006
140 Cliënt is niet verzekerd wegens overlijden 01-01-2007
160 Niet bekend als zorgverlener 01-01-2006
161 Geen zorgverlener op behandelingsdatum 01-01-2006
162 Zorgverlener hiervoor niet erkend of bevoegd 01-01-2006
163 Geen zorgverlener op datum toestemmingsaanvraag 01-01-2006
164 Behandeling/verrichting niet toegestaan in uw praktijk 01-01-2006
165 Geen relatie bekend tussen zorgverlener in voorlooprecord en praktijk in voorlooprecord Indien er geen relatie bestaat dan wordt de declaratie in totaliteit afgewezen. 01-01-2007
200 Voldoet niet aan de normen voor deze behandeling/verrichting 01-01-2006
201 Niet toegestaan voor deze verrichting 01-01-2006
202 Niet toegestaan i.v.m. leeftijd patiënt 01-01-2006
208 Prestatiecode niet bekend 01-01-2006
209 Aantal prestaties niet akkoord 01-01-2006
210 Prestatie is afgewezen; voor meer informatie, neem contact op met de zorgverzekeraar Deze code wordt gebruik in de situatie dat de afwijzingsreden niet nader is aan te geven en dat altijd nadere toelichting van de zorgverzekeraar noodzakelijk is. 01-01-2007
351 Verkeerd tarief gehanteerd 01-01-2006
352 Reeds gedeclareerd 01-01-2006
353 Niet declarabel voor de opgegeven waarde 01-01-2006
356 Maximum te claimen bedrag of aantal voor deze verrichting is al gedeclareerd 01-01-2006
357 Declaratie is te laat ingediend Declaratie voor deze prestatie is niet binnen periode ingediend die contractueel is vastgesteld of beschreven binnen de polisvoorwaarden. 01-01-2006
362 Bedrag niet accoord 01-01-2006
363 Voor deze cliënt is reeds voor de aanggeven datum-tijd gefactureerd door een (andere) zorgverlener of (afdeling van uw) instelling 01-01-2006
364 Passantentarief mag niet gedeclareerd worden 01-01-2006
365 Inschrijftarief is dit kwartaal reeds betaald aan een andere huisarts 01-01-2006
366 Verzekerde staat op naam andere huisarts ingeschreven. Vastgesteld op basis van ION register. 03-11-2014
367 Declaratie inschrijftarief niet toegestaan 01-01-2006
368 Deze prestatie valt niet onder het contract 01-01-2006
371 Creditering fout: factuur onbekend Reactie op een creditfactuur die de zorgverzekeraar van de zorgverlener ontvangt 01-01-2006
372 Creditering fout: subfactuur onbekend Reactie op een subfactuur van een creditfactuur die de zorgverzekeraar van de zorgverlener ontving. 01-01-2006
373 Creditering fout: factuurregel onbekend Reactie op een factuurregel (van een subfactuur) van een creditfactuur die de zorgverzekeraar van de zorgverlener ontving. 01-01-2006
374 Inschrijftarief incorrect ivm met leeftijd 01-01-2006
375 Inschrijftarief incorrect ivm achterstandswijk 01-01-2006
380 Verzekerde is niet op de naam van de desbetreffende huisarts ingeschreven. 01-01-2007
381 Debetregel en identieke creditregel in hetzelfde bestand is niet toegestaan 01-01-2007
382 Berekend bedrag mag niet lager zijn dan gedeclareerd bedrag 01-01-2007
383 Indicaties Debet/Credit mogen niet verschillend zijn binnen één record 01-01-2007
500 Niet in overeenstemming met afgegeven toestemmingsverklaring 01-01-2006
501 Niet in overeenstemming met de verzekeringsgegevens toestemmingsverklaring 01-01-2006
502 Geen toestemmingsverklaring afgegeven 01-01-2006
503 Toestemmingsverklaring is vervallen 01-01-2006
504 Valt buiten de gemachtigde periode 01-01-2006
505 Reeds toestemming afgegeven 01-01-2006
506 Patiënt ziet af van behandeling 01-01-2006
507 Toestemming vervalt op verzoek zorgverlener 01-01-2006
508 Toestemming nog niet verleend, verzekerde verscheen nog niet op het spreekuur medische dienst zorgverlener 01-01-2006
509 Cliëntnummer patiënt van zorgverlener niet in overeenstemming met die op de melding 01-01-2006
510 Declaratie betreft geen Zvw-zorg 25-10-2017
511 De prestatie OPEN wordt voor de tweede keer gedeclareerd door deze praktijk Betreft prestatiecode 11700 'Tegemoetkoming Kosten online patiëntinzage bij huisarts' 21-07-2020
512 De prestatie OPEN wordt ten onrechte gedeclareerd, er is niet voldaan aan de NZa-voorwaarden Betreft prestatiecode 11700 'Tegemoetkoming Kosten online patiëntinzage bij huisarts' 21-07-2020
550 Patiënt is geen onverzekerbare vreemdeling. De patiënt is EU- of EER-onderdaan en daarom is de patiënt geen onverzekerbare vreemdeling. 25-05-2023
551 Patiënt is geen vreemdeling conform artikel 122A ZVW. Patiënt is geen vreemdelingen zoals beschreven in artikel 122A van de Zorgverzekeringswet. Daarom is vergoeding van zorgkosten vanuit de regeling Onverzekerbare vreemdelingen niet mogelijk. 25-05-2023
552 Prestatie ten onrechte gedeclareerd (geen onverzekerbare vreemdeling) Kosten voor medische zorg aan patiënten uit Oekraïne kunt u niet declareren via de regeling onverzekerbare vreemdelingen. Mogelijk komt u in aanmerking voor vergoeding via de Subsidieregeling onverzekerden of via de RMO. Op de website van het CAK vindt u meer informatie. 25-05-2023
553 Getekende DAEB overeenkomst ontbreekt. Wij zijn niet in bezit van een getekende DAEB-overeenkomst. Stuur deze op via ons contactformulier. Op de website van het CAK vindt u meer informatie. 25-05-2023
554 Bankrekeningnummer is onbekend. Bankrekeningnummer is niet bij ons bekend. Stuur ons een recente kopie bankafschrift via het contactformulier. Op de website van het CAK vindt u meer informatie. 25-05-2023
555 Prestatie ten onrechte gedeclareerd. Patiënt is Buitenlands Verdragsgerechtigde. Uit controle is gebleken dat de behandelde persoon ten tijde van de zorgdatum verzekerd was op grond van de Buitenlands Verdragsgerechtigde (UZOVI 9990). Patiënt zou in het bezit moeten zijn van een EHIC. Mocht de behandelde persoon de EHIC kaart niet kunnen tonen dan dient u de kosten door te berekenen aan de cliënt. 25-05-2023
556 Commentaarrecords onvolledig of onjuist ingevuld. Raadpleeg invulinstructie. 25-05-2023
557 Er zit een fout in het prestatiekoppelnummer van de toeslag psychodiagnostiek. Het prestatiekoppelnummer van de toeslag psychodiagnostiek is niet gelijk aan het prestatiekoppelnummer van het diagnostiekconsult vanaf 120 minuten. 01-01-2024
558 Verzekeringsbewijs ontbreekt of is onjuist Er is geen geldig (internationaal) verzekeringsbewijs bekend. Alleen met een geldig verzekeringsbewijs worden declaraties vergoed door het Orgaan van tijdelijk Verblijf. 01-04-2024
559 S2 formulier ontbreekt of is onjuist Voor deze declaratieregel is een S2 formulier verplicht. Er is geen geldig S2 formulier bekend bij het Orgaan van tijdelijk Verblijf. 01-04-2024
560 Inschrijving CAK ontbreekt of is onjuist. Declaraties voor verdragsgerechtigden worden alleen vergoed als de verzekerde op de prestatiedatum bij het CAK geregistreerd staat als verdragsgerechtigde. Er is op de prestatiedatum geen geldige inschrijving bekend bij het Orgaan van tijdelijk Verblijf. 01-04-2024

3. Gebruikt in standaarden

Klik op een item in de lijst. De geselecteerde pagina opent. Het gekozen item blijft geselecteerd in de lijst.
Bovenaan de specifieke pagina staat de naam van het gekozen item en de inhoudsopgave van de pagina. Om direct naar een bepaalde paragraaf te gaan, klik op de paragraafnaam en spring automatisch naar de informatie.

Inhoud pagina’s codelijsten:
  1. Identificatie codelijst
  2. Inhoud codelijst
  3. Gebruikt in standaarden