Dashboard huisartsenzorg

Het dashboard huisartsenzorg biedt inzicht in de regionale ontwikkeling van de arbeidssituatie huisartsenzorg en het zorggebruik binnen de huisartsenzorg. Hierdoor kan op regioniveau worden gekeken of het zorgaanbod aansluit op het zorggebruik. Dit inzicht kan helpen bij de aanpak van arbeidsmarktproblemen.

Het dashboard huisartsenzorg is ontwikkeld door Vektis in opdracht van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Wij leiden het dashboard huisartsenzorg af uit data over de gedeclareerde zorg in Nederland en de registraties in het AGB-register.

Blijf op de hoogte

Altijd op de hoogte blijven van al onze nieuwtjes? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief.

Het dashboard huisartsenzorg biedt zo actueel mogelijke, regionale informatie over het zorggebruik en het zorgaanbod op het gebied van huisartsenzorg in Nederland. De inzichten over zorggebruik zijn gebaseerd op de declaratiegegevens van alle verzekerden in Nederland. De inzichten over zorgaanbod zijn samengesteld op basis van de registraties die zorgverleners zelf hebben geregistreerd in het AGB-register van Vektis. 

Met het dashboard kunnen verschillende regio’s met elkaar worden vergeleken. Hierbij kan worden gekozen voor de regio-indeling ”hechte huisartsenzorg” of “arbeidsmarkt”. In het dashboard vind je onder andere informatie over het aantal huisartsen en huisartspraktijken in een regio, het verloop van huisartsen en het aantal consulten en visites dat door de patiënten is afgenomen. Het dashboard huisartsenzorg is publiekelijk beschikbaar.