Het dashboard huisartsenzorg biedt zo actueel mogelijke, regionale informatie over het zorggebruik en het zorgaanbod op het gebied van huisartsenzorg in Nederland. De inzichten over zorggebruik zijn gebaseerd op de declaratiegegevens van alle verzekerden in Nederland. De inzichten over zorgaanbod zijn samengesteld op basis van de registraties die zorgverleners zelf hebben geregistreerd in het AGB-register van Vektis. 

Met het dashboard kunnen verschillende regio’s met elkaar worden vergeleken. Hierbij kan worden gekozen voor de regio-indeling ”hechte huisartsenzorg” of “arbeidsmarkt”. In het dashboard vind je onder andere informatie over het aantal huisartsen en huisartspraktijken in een regio, het verloop van huisartsen en het aantal consulten en visites dat door de patiënten is afgenomen. Het dashboard huisartsenzorg is publiekelijk beschikbaar.