Veelgestelde vragen

Op deze pagina staan veelgestelde vragen én de antwoorden daarop. Om te beginnen de vragen die gaan over het aanmaken van een account en het aanvragen van toegang tot een product. Ook de antwoorden op vragen over de AGB-code, standaardisatie en het registeren van de wachttijden ggz lees je hier.

Blijf op de hoogte

Altijd op de hoogte blijven van al onze nieuwtjes? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief.

Terug naar support

Praktijkspiegel

 • Wat is de Praktijkspiegel?

  De Praktijkspiegel geeft zicht op een groot aantal facetten van de gedeclareerde zorg van je patiënten. Bekijk gegevens over onder meer de samenstelling van je patiëntenpopulatie, het medicijngebruik, de bezoekfrequentie en de behandeling door specialisten. Daarmee geeft de Praktijkspiegel inzicht in de zorg die jij en andere zorgverleners leveren aan alle bij de praktijk ingeschreven patiënten.


  Waar komt de informatie in de Praktijkspiegel vandaan? 
  De gebruikte data zijn afkomstig uit verschillende informatiesystemen van Vektis. Deze systemen bevatten de goedgekeurde en uitbetaalde zorgdeclaraties. Voor deze systemen leveren zorgverzekeraars op maand- of kwartaalbasis bestanden aan. Wij controleren deze bestanden zorgvuldig. Vektis voert geen aanpassingen uit op de bestanden.  
  Voor de algemene praktijkgegevens zijn we uitgegaan van de situatie op 1 juli van het rapportagejaar, zoals in het AGB-register is vastgelegd. In geval deze gegevens niet kloppen, wijzig dit dan zelf in je AGB-registratie.

 • Wie heeft er toegang tot mijn Praktijkspiegel?

  De Praktijkspiegel is alleen beschikbaar voor zorgverzekeraars en huisartsen die aan je praktijk verbonden zijn, met uitzondering van de waarnemer. Huisartsen kunnen alleen hun eigen Praktijkspiegel downloaden, niet die van andere praktijken. Een waarnemer van een praktijk ziet wel dat er een Praktijkspiegel bestaat, maar kan deze niet downloaden. Om toegang te krijgen heb je een Vektis account en een AGB-code nodig. Praktijkmanagers en assistenten zonder AGB-code kunnen de Praktijkspiegel niet downloaden. Een account aanmaken kan hier.

 • Wat is er gewijzigd in de laatste versie (versie 2.12)?

  Het jaar 2021 is toegevoegd voor huisartsenzorg, farmaceutische zorg, fysiotherapie en wijkverpleging.

  De volgende onderdelen zijn geactualiseerd met de meest recente en bij ons bekende declaratie-gegevens voor 2019 t/m 2020: geestelijke gezondheidszorg, eerstelijnsdiagnostiek, medisch-specialistische zorg en de totale zorgkosten.

 • In de Praktijkspiegel vergelijken jullie de cijfers met de waarde: ‘Verwacht voor uw praktijk’. Wat betekent dit?

  In de Praktijkspiegel treft je een vergelijkende waarde aan:
  ‘Verwacht voor uw praktijk'.

  Dit geeft het landelijk of het regionaal gemiddelde aan zorg weer, dat we voor een praktijk met jouw patiëntenpopulatie verwachten. We berekenen deze waarde door je patiëntengroep op 7 kenmerken te analyseren: leeftijd, geslacht, inkomen, farmaceutische kostengroepen en drie chronische aandoeningen (diabetes, COPD en hart- en vaatziekten).

  Afwijkingen in de zorgkosten die verklaarbaar zijn uit specifieke scores op deze kenmerken standaardiseren we hiermee. Dat maakt een zinvolle vergelijking met andere praktijken mogelijk. 

 • Wat is het verschil tussen een Praktijkspiegel met landelijke spiegelinformatie en een Praktijkspiegel met regionale spiegelinformatie?

  Met de Praktijkspiegel met regionale spiegelinformatie kun je je praktijk ook op regionaal niveau te spiegelen. Je krijgt hier inzicht in de cijfers van je praktijk ten opzichte van de gemiddelde cijfers van de huisartspraktijken uit je regio.
   
  De populatie van de regio is een selectie van alle ingeschreven patiënten van alle huisartspraktijken die verbonden zijn aan een zorggroep. Dit betreft de zorggroep die in je regio actief is met het ketenzorgprogramma diabetes. 

 • Wat moet ik doen als de pdf niet opent?

  Mogelijk is Adobe Reader op je computer verouderd of niet beschikbaar. Download en instaleer Adobe Reader. Zie hiervoor de link onder de download knop van de Praktijkspiegel op de website.

 • Waarom zie ik geen landelijk of regionale praktijkspiegel na inlog?

  Normaal gesproken staat er voor iedere praktijk een landelijke praktijkspiegel klaar om te downloaden. Naast de landelijke praktijkspiegel is er voor een groot deel van de praktijken ook een regionale praktijkspiegel te downloaden.  
   
  Er zijn echter een aantal gevallen waarbij er geen praktijkspiegel klaar staat om te downloaden. Dit zijn de meest voorkomende redenen: 

  1. De praktijk heeft een begindatum in het AGB-register na 1 januari 2021. Er zijn dan nog te weinig declaratiegegevens van je praktijkpopulatie.
  2. Geen (of <100) patiënten konden toegewezen worden aan de praktijk. We stellen de patiëntenpopulatie in de Praktijkspiegel samen op basis van de gedeclareerde inschrijftarieven in het derde kwartaal. Hierbij is het essentieel dat de huisarts elke patiënt aan maximaal 1 praktijk toewijst. Is dit niet het geval, dan tellen we deze patiënten niet mee.
  3. De einddatum van de praktijk in het AGB-register ligt in het verleden. Als dit de enige reden is, is de Praktijkspiegel alsnog op te vragen via het contactformulier. Let hierbij op dat je dit verzoek stuurt vanuit je werk email adres, de AGB-code van je praktijk vermeld, en dat je ook toestemming geeft dat het verzonden wordt per email. Bij praktijk overname, is er toestemming nodig van beide partijen en sturen we de Praktijkspiegel naar de huidige eigenaar.
    

  Er zijn meerdere oorzaken mogelijk waarom de regionale Praktijkspiegel niet beschikbaar is: 

  1. Praktijken worden gekoppeld aan een regio op basis van ketenzorgdiabetes declaraties. Als er geen ketenzorgdiabetes declaraties beschikbaar waren in 2021 konden we geen Regionale Praktijkspiegel voor uw praktijk maken.
  2. Een mogelijke wijziging in de AGB-code van de zorggroep waar uw praktijk toebehoort.
  3. Er zijn minder dan 4 praktijken in de zorggroep.

  We werken aan een structurele oplossing voor de koppeling van huisartsenpraktijken aan zorggroepen.

  Mocht je nog vragen hebben over een ontbrekende praktijkspiegel neem contact met ons op via het contactformulier.

 • Waarom komt het aantal huisartsen of patiënten in de Praktijkspiegel niet overeen met mijn eigen administratie?

  Aantal huisartsen

  De werkzame huisartsen zijn vastgesteld op basis van de AGB-registratie. Waarnemende huisartsen tonen we hierbij niet. Wanneer een huisarts in het AGB-register bij meerdere praktijken geregistreerd staat en dit ook blijkt uit de gedeclareerde inschrijftarieven (ION), nemen we de huisarts niet op in de praktijksamenstelling. 
   
  Als blijkt dat binnen de Praktijkspiegel niet de juiste huisartsen staan vermeld, is het mogelijk om dit zelf in het AGB-register aan te passen.

  Aantal patiënten

  We hebben de patiëntenpopulatie in je Praktijkspiegel samengesteld op basis van de gedeclareerde inschrijftarieven in het derde kwartaal. Hierbij is het essentieel dat de huisarts elke patiënt aan maximaal 1 praktijk toewijst. Is dit niet het geval, dan tellen we deze patiënten niet mee.

  Het kan ook voorkomen dat een huisarts in het AGB-register bij meerdere huisartsenpraktijken geregistreerd staat. Patiënten die op naam van deze huisarts staan tellen we dan ook niet mee.

 • Welke kosten vallen in het totaaloverzicht onder het segment ‘Overig’?

  Onder ‘Overige kosten’ hebben we de zorgkosten voor alle overige zorgsegmenten opgenomen, die zijn vergoed vanuit de basisverzekering. Het gaat hierbij om mondzorg, verloskunde, hulpmiddelen, ziekenvervoer, kraamzorg, buitenlandzorg, geriatrische revalidatiezorg en paramedische zorg (exclusief fysiotherapie).

 • Komen de postcodes, waarvoor in de Praktijkspiegel een laag inkomen is vastgesteld, overeen met de postcodes van de opslagwijken?

  De bron voor het bepalen van de gemiddelde inkomens per postcodegebied is het bestand 'Kerncijfers Postcodegebieden 2008-2010' van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Deze postcodegebieden hoeven niet overeen te komen met de postcodegebieden van de opslagwijken.

 • Waar kan ik terecht als ik meer wil weten over de Praktijkspiegel?

  Heb je inhoudelijke vragen over de Praktijkspiegel, neem dan contact met ons via het contactformulier. Vemeld zowel jou AGB-code als de AGB-code van de praktijk waar het over gaat in de mail, dan kunnen we je sneller helpen.

Kom je er niet uit?

Kom je er niet uit?