Veelgestelde vragen

Op deze pagina staan veelgestelde vragen én de antwoorden daarop. Om te beginnen de vragen die gaan over het aanmaken van een account en het aanvragen van toegang tot een product. Ook de antwoorden op vragen over de AGB-code, standaardisatie en het registeren van de wachttijden ggz lees je hier.

Blijf op de hoogte

Altijd op de hoogte blijven van al onze nieuwtjes? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief.

Schrijf je in

Terug naar support

Praktijkspiegel

 • Wat is de Praktijkspiegel?

  De Praktijkspiegel geeft zicht op een groot aantal facetten van de gedeclareerde zorg van je patiënten. Bekijk gegevens over onder meer de samenstelling van je patiëntenpopulatie, het medicijngebruik, de bezoekfrequentie en de behandeling door specialisten. Daarmee geeft de Praktijkspiegel inzicht in de zorg die jij en andere zorgverleners leveren aan alle bij de praktijk ingeschreven patiënten.


  Waar komt de informatie in de Praktijkspiegel vandaan? 
  De gebruikte data zijn afkomstig uit verschillende informatiesystemen van Vektis. Deze systemen bevatten de goedgekeurde en uitbetaalde zorgdeclaraties. Voor deze systemen leveren zorgverzekeraars op maand- of kwartaalbasis bestanden aan. Wij controleren deze bestanden zorgvuldig. Vektis voert geen aanpassingen uit op de bestanden.  
  Voor de algemene praktijkgegevens zijn we uitgegaan van de situatie op 1 juli van het rapportagejaar, zoals in het AGB-register is vastgelegd. In geval deze gegevens niet kloppen, wijzig dit dan zelf in je AGB-registratie.

 • Wie heeft er toegang tot mijn Praktijkspiegel?

  De Praktijkspiegel is alleen beschikbaar voor zorgverzekeraars en huisartsen die aan je praktijk verbonden zijn, met uitzondering van de waarnemer. Huisartsen kunnen alleen hun eigen Praktijkspiegel downloaden, niet die van andere praktijken. Een waarnemer van een praktijk ziet wel dat er een Praktijkspiegel bestaat, maar kan deze niet downloaden. Om toegang te krijgen heb je een Vektis account en een AGB-code nodig. Praktijkmanagers en assistenten zonder AGB-code kunnen de Praktijkspiegel niet downloaden. Een account aanmaken kan hier.

 • Wat is er gewijzigd in de laatste versie (versie 2.10)?

  Het jaar 2020 is toegevoegd voor de eerstelijn zorgstromen.  
  Alle onderdelen zoals de totale zorgkosten, huisartsenzorg, farmaceutische zorg, medisch-specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg en eerstelijns diagnostiek zijn geactualiseerd voor 2018 en 2019. 

 • In de Praktijkspiegel vergelijken jullie de cijfers met de waarde: ‘Verwacht voor uw praktijk’. Wat betekent dit?

  In de Praktijkspiegel treft je een vergelijkende waarde aan:
  ‘Verwacht voor uw praktijk'.

  Dit geeft het landelijk of het regionaal gemiddelde aan zorg weer, dat we voor een praktijk met jouw patiëntenpopulatie verwachten. We berekenen deze waarde door je patiëntengroep op 7 kenmerken te analyseren: leeftijd, geslacht, inkomen, farmaceutische kostengroepen en drie chronische aandoeningen (diabetes, COPD en hart- en vaatziekten).

  Afwijkingen in de zorgkosten die verklaarbaar zijn uit specifieke scores op deze kenmerken standaardiseren we hiermee. Dat maakt een zinvolle vergelijking met andere praktijken mogelijk. 

 • Wat is het verschil tussen een Praktijkspiegel met landelijke spiegelinformatie en een Praktijkspiegel met regionale spiegelinformatie?

  Met de Praktijkspiegel met regionale spiegelinformatie kun je je praktijk ook op regionaal niveau te spiegelen. Je krijgt hier inzicht in de cijfers van je praktijk ten opzichte van de gemiddelde cijfers van de huisartspraktijken uit je regio.
   
  De populatie van de regio is een selectie van alle ingeschreven patiënten van alle huisartspraktijken die verbonden zijn aan een zorggroep. Dit betreft de zorggroep die in je regio actief is met het ketenzorgprogramma diabetes. 

 • Wat moet ik doen als de pdf niet opent?

  Mogelijk is Adobe Reader op je computer verouderd of niet beschikbaar. Download en instaleer Adobe Reader. Zie hiervoor de link onder de download knop van de Praktijkspiegel op de website.

 • Waarom zie ik geen landelijk en/of regionale praktijkspiegel na inlog?

  Normaal gesproken staat er voor iedere praktijk een landelijke praktijkspiegel klaar om te downloaden. Naast de landelijke praktijkspiegel is er voor een groot deel van de praktijken ook een regionale praktijkspiegel te downloaden.  
   
  Er zijn echter een aantal gevallen waarbij er geen praktijkspiegel klaar staat om te downloaden. Dit zijn de meest voorkomende redenen: 


  1. Je praktijk moet in het AGB-register geregistreerd staan met een begindatum vóór 2 januari van vorige jaar. Anders kunnen we helaas geen Praktijkspiegel samenstellen. Dit komt doordat er dan nog te weinig declaratiegegevens van je praktijkpopulatie zijn om een volledige Praktijkspiegel te tonen. Zodra er minimaal 1 kalendaarjaar aan declaratiegegevens beschikbaar is, kunnen wij ook voor jou een Praktijkspiegel maken. 
   
  2. Ook kan het voorkomen dat je de Praktijkspiegel niet kunt downloaden omdat de praktijk geregistreerd staat in het AGB-register met een einddatum in of voor 31 december van het meest recente jaar. Je kunt dat hier checken. Als dit het geval is, neem contact met ons op via intelligence@vektis.nl en voor spoedig afhandeling graag de AGB-code van je praktijk melden. 

  Pas bij de volgende versie zal de Praktijkspiegel dan online beschikbaar zijn.
   
  3. Als we op basis van de gedeclareerde inschrijftarieven geen patiënten aan je praktijk kunnen toewijzen kun je ook geen Praktijkspiegel downloaden. Dit kan zich voordoen als een huisarts in het AGB-register bij meerdere praktijken geregistreerd staat en als dit ook blijkt uit de gedeclareerde inschrijftarieven (ION). Deze huisarts nemen we dan niet op in de praktijksamenstelling en de patiënten van deze huisarts worden dan niet opgenomen in de Praktijkspiegel.  
   
  4. Je  kunt geen Praktijkspiegel downloaden als we op basis van de gedeclareerde inschrijftarieven minder dan 100 patiënten aan je praktijk kunnen toewijzen. We hebben dan te weinig declaratiegegevens van de patienten bij jou praktijk beschikbaar om een volledige Praktijkspiegel te tonen. 

  5. Een voorwaarde van de Praktijkspiegel is dat er minstens 1 huisarts in dienst is bij de praktijk die nergens anders in dienst is.

  6. Jouw persoonlijkeAGB-code is niet gelinkt aan de AGB-code van de praktijk in het AGB-register.


  Er zijn meerdere oorzaken mogelijk waarom de regionale Praktijkspiegel niet beschikbaar is: 


  1. Er zijn geen (of voor minder dan 10 patiënten) diabetes ketenzorg declaraties voor patiënten in je praktijk.  Wanneer dit het geval is, staat bij 2.3 Ketenzorg “Geen gegevens beschikbaar” vermeld.
  2. De AGB-code van de zorggroep begint niet met 5353 of deze code is veranderd gedurende het jaar.  

  Mocht je nog vragen hebben een onbrekende praktijkspiegel neem contact met ons op via spiegelinformatie@vektis.nl

 • Waarom komt het aantal huisartsen of patiënten in de Praktijkspiegel niet overeen met mijn eigen administratie?

  Aantal huisartsen

  De werkzame huisartsen zijn vastgesteld op basis van de AGB-registratie. Waarnemende huisartsen tonen we hierbij niet. Wanneer een huisarts in het AGB-register bij meerdere praktijken geregistreerd staat en dit ook blijkt uit de gedeclareerde inschrijftarieven (ION), nemen we de huisarts niet op in de praktijksamenstelling. 
   
  Als blijkt dat binnen de Praktijkspiegel niet de juiste huisartsen staan vermeld, is het mogelijk om dit zelf in het AGB-register aan te passen.

  Aantal patiënten

  We hebben de patiëntenpopulatie in je Praktijkspiegel samengesteld op basis van de gedeclareerde inschrijftarieven in het derde kwartaal. Hierbij is het essentieel dat de huisarts elke patiënt aan maximaal 1 praktijk toewijst. Is dit niet het geval, dan tellen we deze patiënten niet mee.

  Het kan ook voorkomen dat een huisarts in het AGB-register bij meerdere huisartsenpraktijken geregistreerd staat. Patiënten die op naam van deze huisarts staan tellen we dan ook niet mee.

 • Welke kosten vallen in het totaaloverzicht onder het segment ‘Overig’?

  Onder ‘Overige kosten’ hebben we de zorgkosten voor alle overige zorgsegmenten opgenomen, die zijn vergoed vanuit de basisverzekering. Het gaat hierbij om mondzorg, verloskunde, hulpmiddelen, ziekenvervoer, kraamzorg, buitenlandzorg, geriatrische revalidatiezorg en paramedische zorg (exclusief fysiotherapie).

 • Komen de postcodes, waarvoor in de Praktijkspiegel een laag inkomen is vastgesteld, overeen met de postcodes van de opslagwijken?

  De bron voor het bepalen van de gemiddelde inkomens per postcodegebied is het bestand 'Kerncijfers Postcodegebieden 2008-2010' van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Deze postcodegebieden hoeven niet overeen te komen met de postcodegebieden van de opslagwijken.

 • Waar kan ik terecht als ik meer wil weten over de Praktijkspiegel?

  Heb je inhoudelijke vragen over de Praktijkspiegel, neem dan contact met ons via spiegelinformatie@vektis.nl. Voor overige vragen, neem contact op met intelligence@vektis.nl. Vemeld je AGB-code in de mail, dan kunnen we je sneller helpen.

Kom je er niet uit?

Kom je er niet uit?

We helpen je graag. Bekijk de meestgestelde vragen op onze support pagina.

Support