Veelgestelde vragen

Op deze pagina staan veelgestelde vragen én de antwoorden daarop. Om te beginnen de vragen die gaan over het aanmaken van een account en het aanvragen van toegang tot een product. Ook de antwoorden op vragen over de AGB-code, standaardisatie en het registeren van de wachttijden ggz lees je hier.

Blijf op de hoogte

Altijd op de hoogte blijven van al onze nieuwtjes? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief.

Terug naar support

Praktijkspiegel

 • Wat is de Praktijkspiegel?

  De Praktijkspiegel geeft zicht op een groot aantal facetten van de gedeclareerde zorg van uw patiënten. Bekijk gegevens over onder meer de samenstelling van uw patiëntenpopulatie, het medicijngebruik, de bezoekfrequentie en de behandeling door specialisten. Daarmee geeft de Praktijkspiegel inzicht in de zorg die u en andere zorgverleners leveren aan alle bij de praktijk ingeschreven patiënten.


  Waar komt de informatie in de Praktijkspiegel vandaan? 
  De gebruikte data zijn afkomstig uit verschillende informatiesystemen van Vektis. Deze systemen bevatten de goedgekeurde en uitbetaalde zorgdeclaraties. Voor deze systemen leveren zorgverzekeraars op maand- of kwartaalbasis bestanden aan. Wij controleren deze bestanden zorgvuldig. Vektis voert geen aanpassingen uit op de bestanden.  
  Voor de algemene praktijkgegevens zijn we uitgegaan van de situatie op 1 juli van het rapportagejaar, zoals in het AGB-register is vastgelegd. In geval deze gegevens niet kloppen, wijzig dit dan zelf in je AGB-registratie.

 • Wie heeft er toegang tot mijn Praktijkspiegel?

  De Praktijkspiegel is in eerste instantie alleen beschikbaar voor zorgverzekeraars en de praktijkeigenaar. Andere huisartsen die aan uw praktijk zijn verbonden kunnen ook toegang aanvragen tot de Praktijkspiegel. De autorisatiebeheerder kan deze aanvraag goedkeuren of afkeuren.
  Huisartsen kunnen alleen hun eigen Praktijkspiegel downloaden, niet die van andere praktijken. Om toegang te krijgen heeft u een Vektis account en een AGB-code nodig. Praktijkmanagers en assistenten zonder AGB-code kunnen de Praktijkspiegel niet downloaden. Een account aanmaken kan hier.

 • Wat is er gewijzigd in de laatste versie?

  De huidige versie (versie 3.2) van de Praktijkspiegel bevat voor alle zorgsoorten de cijfers over 2018 t/m 2022. 

  In deze versie van de Praktijkspiegel zijn twee wijzigingen doorgevoerd. De aanpassingen zijn gedaan op basis van input van gebruikers. Dit is uitgevraagd in het klanttevredenheidsonderzoek en tevens in een gebruikersgroep. Hiermee probeert Vektis zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wensen van gebruikers.

  1. Overzichten met én zonder hogekostenpatiënten
  Op basis van input van gebruikers zijn in de praktijkspiegel bij de totaaloverzichten de kosten te zien inclusief hogekostenpatiënten, maar ook exclusief 
  hogekostenpatiënten. Hierdoor geeft de praktijkspiegel een volledig beeld van alle kosten van de patiënten in de praktijk, en is tevens een vergelijking tussen jaren te maken. Als gebruiker kunt u zelf kiezen welke informatie belangrijk is voor de praktijk.

  2. Meer inzicht in MSZ-verwijzingen
  In hoofdstuk 8 ziet u hoe uw patiënten in de MSZ zijn gekomen, bijvoorbeeld vanwege een verwijzing uit de eerstelijn of een patiënt die zich meldt bij de SEH. Ook wordt het totaal aantal initiële DBC’s getoond, afgezet tegen het aantal DBC’s met huisarts als verwijzer. Ten slotte wordt inzicht gegeven in de 
  specialismen met landelijk de meeste verwijzingen: wat zijn de landelijke en regionale verschillen t.o.v. uw praktijk?

 • In de Praktijkspiegel vergelijken jullie de cijfers met de waarde: ‘Verwacht voor uw praktijk’. Wat betekent dit?

  De verwachte waarde geeft aan wat voor het totaal van uw patiënten zou mogen worden verwacht als we uitgaan van het regionale respectievelijk landelijke zorggebruik. Hierbij kijken we naar de patiëntkenmerken vijfjaarsleeftijdsklasse, geslacht en sociaal-economische status (SES-WOA). Voor elke combinatie/groep (bijvoorbeeld vrouwen in de leeftijd van 65 tot 70 jaar met een SES-WOA score Midden) wordt het gemiddelde zorggebruik per ingeschreven patiënt op regionaal respectievelijk landelijk niveau berekend. Op praktijkniveau wordt het aantal mensen per groep vermenigvuldigd met de gemiddelde waarde per groep om de verwachte waarde van de praktijk te bepalen.  

 • Wat moet ik doen als de pdf niet opent?

  Mogelijk is Adobe Reader op uw computer verouderd of niet beschikbaar. Download en (her)installeer Adobe Reader.

 • Waarom zie ik geen praktijkspiegel na inlog?

  Er zijn een aantal gevallen waarbij er geen praktijkspiegel klaar staat om te downloaden. Dit zijn de meest voorkomende redenen:  

  1. De praktijk heeft een begindatum in het AGB-register na 1 januari 2023. Er zijn dan nog geen of te weinig declaratiegegevens van uw praktijkpopulatie. 

  2. Er konden geen patiënten worden toegewezen aan de praktijk. We stellen de patiëntenpopulatie in de Praktijkspiegel samen op basis van de gedeclareerde inschrijftarieven in het derde kwartaal. Hierbij is het essentieel dat de huisarts elke patiënt aan maximaal één praktijk toewijst. Is dit niet het geval, dan tellen we deze patiënten niet mee. 

  3. De einddatum van de praktijk in het AGB-register ligt in het verleden. Als dit de enige reden is, is de Praktijkspiegel alsnog op te vragen via het contactformulier. Let hierbij op dat u dit verzoek stuurt vanaf een praktijk mailadres, de AGB-code van de praktijk vermeldt, en dat u ook toestemming geeft dat het verzonden wordt per email. Bij praktijk overname, is er toestemming nodig van beide partijen en sturen we de Praktijkspiegel naar de huidige eigenaar. 

 • Waarom komt het aantal huisartsen of patiënten in de Praktijkspiegel niet overeen met mijn eigen administratie?

  Aantal huisartsen

  De werkzame huisartsen zijn vastgesteld op basis van de AGB-registratie.   
  Als blijkt dat binnen de Praktijkspiegel niet de juiste huisartsen staan vermeld, is het mogelijk om dit zelf in het AGB-register aan te passen

  Aantal patiënten 
  We hebben de patiëntenpopulatie in uw Praktijkspiegel samengesteld op basis van de gedeclareerde inschrijftarieven in het derde kwartaal. Hierbij is het essentieel dat de huisarts elke patiënt aan maximaal één praktijk toewijst. Is dit niet het geval, dan tellen we deze patiënten niet mee. 
   
  Het kan ook voorkomen dat een huisarts in het AGB-register bij meerdere huisartsenpraktijken geregistreerd staat. Patiënten die op naam van deze huisarts staan tellen we dan ook niet mee. 
  Zie Hoofdstuk 3 van de Toelichting voor uitgebreidere uitleg over de totstandkoming van het ‘Aantal ingeschreven’ patiënten.

 • Komen de postcodes, waarvoor in de Praktijkspiegel een laag inkomen is vastgesteld, overeen met de postcodes van de opslagwijken?

  De sociaal-economische status is gebaseerd op welvaart, opleidingsniveau en arbeidsverleden. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de SES-WOA score in 2022 geïntroduceerd. De score is berekend per huishouden voor de jaren 2014-2019 en is beschikbaar op buurt- en wijkniveau. Deze indeling hoeft niet overeen te komen met de postcodegebieden van de opslagwijken.

 • Waar kan ik terecht als ik meer wil weten over de Praktijkspiegel?

  Heeft u inhoudelijke vragen over de Praktijkspiegel, neem dan contact met ons via het contactformulier. Vemeld zowel uw AGB-code als de AGB-code van de praktijk waar het over gaat in de mail. Zo kunnen we u sneller helpen.