Vanaf 15 juli t/m 30 augustus is het klantadviescentrum telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 14.00 uur. Je kunt je vraag stellen via het contactformulier. Lees meer

Kostenstijging dure geneesmiddelen grootst bij categorale en universitaire ziekenhuizen

Deel dit bericht via

De kosten van door ziekenhuizen verstrekte dure geneesmiddelen stijgen van 1,71 miljard euro in 2014, naar 2,23 miljard in 2018. Het grootste deel daarvan is voor middelen die worden verstrekt voor de behandeling van kanker, namelijk 49%. Dit aandeel wordt steeds groter. De kosten stijgen vooral bij universitaire of categorale ziekenhuizen. In onze nieuwe factsheet over dure geneesmiddelen kijken we niet alleen naar kosten, maar ook naar de mensen die deze geneesmiddelen nodig hebben.

Onderstaande figuur laat zien dat bij alle type instellingen die dure geneesmiddelen verstrekken een stijging lijn te zien is als het gaat om kosten. De stijging is het grootst bij universitaire en categorale ziekenhuizen, omdat daar relatief vaker hoog-specialistische behandelingen plaatsvinden, waarbij ook vaker dure geneesmiddelen worden ingezet.

Kosten Dure Geneesmiddelen

Vooral 60-plussers krijgen dure geneesmiddelen tegen kanker
Mannen en vrouwen krijgen ongeveer even vaak dure geneesmiddel voor de behandeling van kanker. De leeftijdsopbouw van patiënten die een duur geneesmiddel krijgen varieert sterk met het soort aandoening waarvoor het geneesmiddel wordt gegeven. Mannen krijgen deze middelen gemiddeld op latere leeftijd dan vrouwen. Dit hangt samen met de precieze aandoening: bij vrouwen gaat het vaak om borst- en bij mannen om darmkanker. Darmkanker wordt over het algemeen op latere leeftijd ontdekt.

Vergoeding
Ziekenhuizen en andere instellingen voor medisch-specialistische zorg krijgen dure geneesmiddelen apart vergoed, als zogenaamd add-on. De cijfers in de factsheet baseren we op deze vergoedingen. Onder dure geneesmiddelen verstaan we door ziekenhuizen (en niet door apotheken) verstrekte geneesmiddelen.

Totale kosten
Wanneer we de kosten voor alle in Nederland verstrekte medicatie optellen, oftewel de dure en de ‘gewone’ geneesmiddelen samen, dan komen we op een totaalbedrag van 6,9 miljard euro. Dit bedrag is door de jaren gestegen, van 6,0 miljard euro in 2014 naar 6,9 miljard in 2018.