Minder oncologische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Deel dit bericht via

Mensen met een verstandelijke beperking krijgen minder vaak oncologische zorg dan mensen zonder een verstandelijke beperking. Dat blijkt uit grootschalig onderzoek van onderzoekers uit het Radboudumc. Het onderzoek werd uitgevoerd met declaratiedata van Vektis.

Vektis deed 2 onderzoeken voor Radboudumc die qua opzet en uitvoer vergelijkbaar zijn: naar kanker en naar chronische aandoeningen bij mensen met een verstandelijke beperking. Maarten Cuypers is projectleider van het onderzoek: “Voor wat betreft kanker zien we dat er bijna de helft minder oncologische zorg gaat naar mensen met een verstandelijke beperking ten opzichte van de controlegroep. De verschillen nemen toe met de leeftijd en zijn groter voor vrouwen dan voor mannen. Eerdere studies lieten hierover geen eenduidig beeld zien, dat hebben we nu wel. Vooral bij huidkanker (13,3 personen met een verstandelijke beperking vs. 19,9 personen zonder verstandelijke beperking) en kankersoorten waarvoor bevolkingsonderzoeken bestaan zoals borstkanker (7,2 vs. 11,9), baarmoederhalskanker (2,4 vs. 5,6) en darmkanker (2,8 vs. 5,7) zijn de verschillen groot.”

 

Oorzaak nog onbekend

Wat de oorzaak is dat mensen met een verstandelijke beperking minder vaak voor oncologische zorg in het ziekenhuis komen, is nog niet duidelijk. “Te denken valt aan onder-diagnose of andere behandelkeuzes. Het is ook mogelijk dat bepaalde soorten kanker daadwerkelijk minder vaak voorkomen onder mensen met een verstandelijke beperking. Meer onderzoek is nodig om dat duidelijk te krijgen. “

De resultaten van het onderzoek zijn onlangs gepubliceerd in het internationale vakblad Cancer Medicine.
Maatwerk

Vektis maakt op verzoek inzichten op maat op basis van declaratiedata, zoals we dat ook gedaan hebben voor Radboudumc. Wij doen dit maatwerk voor de overheid, wetenschap, zorgverzekeraars, zorgaanbieders of koepels van zorgaanbieders. Naast het mooie voorbeeld van Radboudumc, leverde wij ook een bijdrage aan de volgende onderzoeken:

  • Gegevens voor de kosten van nierziekten –  RIVM en Erasmus Universiteit (IMTA)
  • Ernstig psychiatrische aandoeningen -  Altrecht
  • Diabetes bij kinderen -  Kenniscentrum Ketenzorg  

Wil je ook gebruik maken van onze inzichten op maat? Dat kan, echter, we verbinden hier wel voorwaarden aan.