Kwaliteitsacties AGB-register

Lees meer

Momenteel zijn er 3 lopende kwaliteitsactie:

  • Verandering van de registraties van Pedicures. Voor sommige pedicures is een AGB-registratie niet verplicht en deze registraties worden daarom beëindigd.
    Bekijk de veranderingen voor Pedicures
  • AGB-registraties van bij het Kwaliteitsregister Paramedici ingeschreven paramedisch zorgverleners worden gecontroleerd op de juiste erkenningen.
    Lees meer over deze actie
  • AGB-registraties van ondernemingen waarbij de Kamer van Koophandel-registratie (KvK) ontbreekt, zijn per 31 maart 2021 beëindigd.
    Lees meer over de kwaliteitsactie KvK