PREM Paramedie

Wat is de PREM Paramedie?

De PREM (Patient-Reported Experience Measures) Paramedie is een gestandaardiseerde meting, waarmee je doorlopend de ervaringen van jouw patiënten meet. De resultaten van de meting geven inzicht in wat je patiënten vinden van de geleverde zorg. Het biedt handvatten om de praktijkvoering te blijven verbeteren. Daarnaast wordt de PREM door zorgverzekeraars gebruikt voor de zorginkoop.

Het is een korte vragenlijst met acht meerkeuzevragen en twee open vragen naar 'tips' en 'tops'. Meer informatie over de PREM Paramedie en de vragenlijst vind je op https://www.patientervaringsmetingen.nl/.

Landelijke Benchmarkrapportage
Elk jaar wordt een landelijke benchmarkrapportage beschikbaar gesteld. Deze rapportage wordt opgesteld door advies- en onderzoeksbureau Significant, in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). De dataverzameling is uitgevoerd door vier meetbureaus: Facit, Mediquest, Qualizorg en ZorgDNA, in opdracht van paramedische praktijken.

De rapportage bestaat uit een vergelijking van de scores van jouw praktijk met de scores van andere praktijken van dezelfde discipline in heel Nederland.

Vektis stelt de rapportage enkel ter beschikking, en heeft geen bijdrage geleverd aan de inhoud ervan. Voor inhoudelijke vragen over de rapportage kan je contact opnemen met jouw meetbureau.