Wij zijn op 2e Pinksterdag gesloten en telefonisch niet bereikbaar. Je leest hier meer over onze bereikbaarheid. Lees meer

Aantal downloads van de meest recente versie
Downloads grafiek

Spiegelinformatie Fysiotherapie

Log in om toegang te krijgen tot jouw spiegelinformatie. Je krijgt een beeld van het zorggebruik van patiënten van jouw fysiotherapiepraktijk. Daarnaast zie je hoe dit zorggebruik zich verhoudt tot het landelijke niveau, door middel van de berekende behandelindex. Dat biedt inzichten en helpt om veranderingen door te voeren met als doel de kwaliteit van jouw praktijk te verhogen.  

Blijf op de hoogte

Altijd op de hoogte blijven van al onze nieuwtjes? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief.

Waarom Spiegelinformatie?

Het doel van spiegelinformatie is het verbeteren van de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg. De behandelindex toont hoe het zorggebruik van jouw patiënten zich verhoudt tot het landelijk niveau. Daarmee krijg je inzicht tot verbeterpunten en kun je (samen met collega's) verbeterslagen maken. 
 
De spiegelinformatie biedt ondersteuning bij contractonderhandelingen met zorgverzekeraars. Zij gebruiken spiegelinformatie om doelmatige zorg voor hun verzekerden in te kopen.  

Waar vind ik mijn spiegelinformatie?

Jouw spiegelinformatie vind je in Mijn Vektis. Hiervoor heb je wel eerst een account nodig (en toestemming van de autorisatiebeheerder van jouw praktijk). Klik hier om eenmalig deze stappen te doorlopen, indien je nog geen toegang hebt tot jouw Spiegelinformatie. 

In uitzonderingsgevallen is er geen spiegelinformatie beschikbaar, bijvoorbeeld omdat je minder dan 30 patiënten hebt behandeld in de rapportageperiode. Kijk in de veelgestelde vragen waarom er voor jouw praktijk mogelijk geen spiegelinformatie beschikbaar is. 

De berekening van de behandelindex

De landelijke behandelindex* is onderdeel van spiegelinformatie. De behandelindex laat de verhouding zien tussen het gemiddeld aantal behandelingen per patiënt van jouw praktijk ten opzichte van dat van andere praktijken in Nederland.

Tot 2019 ontving je de behandelindex van jouw praktijk per zorgverzekeraar. Tegenwoordig heb je in één keer inzicht in de behandelindex voor al jouw patiënten.

In dit filmpje leggen we je uit hoe de behandelindex tot stand komt:

Wil je nog meer informatie? Lees hieronder dan over het proces en de methodiek van de behandelindex, inclusief een voorbeeldrapportage:

*De landelijke behandelindex is tot stand gekomen conform de afspraken in het Hoofdlijnenakkoord Paramedische zorg 2017-2018 en de wensen van zowel zorgverzekeraars als fysiotherapeuten.

**Vektis heeft de informatie in deze Behandelindex Fysiotherapie met de grootste zorg samengesteld. Ondanks deze zorg verstrekt Vektis geen garanties op de juistheid en volledigheid betreffende de inhoud van dit rapport. Aan de inhoud van deze Behandelindex Fysiotherapie kunt u ook geen enkele rechten ontlenen. Het gebruik van de informatie in deze rapportage is voorbehouden aan de zorgaanbieder, die door Vektis is vermeld in de aanhef respectievelijk elders in dit rapport. Het gebruik van de informatie is geheel voor rekening en risico van de zorgaanbieder. Vektis is niet aansprakelijk voor enige schade die u, als zorgaanbieder, dan wel een derde, lijdt als gevolg van het (foutieve) gebruik van (de informatie uit) dit rapport. Het hierbij aan u verstrekte gebruiksrecht op deze Behandelindex Fysiotherapie mag niet aan een derde worden overgedragen. Indien u (de) informatie uit deze Behandelindex Fysiotherapie duidt of interpreteert richting derden, bent u verplicht daarbij te vermelden dat die duiding respectievelijk interpretatie niet afkomstig is van Vektis.

Veelgestelde vragen over Spiegelinformatie Fysiotherapie

Kom je er niet uit? Bekijk hieronder de veelgestelde vragen over Spiegelinformatie Fysiotherapie, of ga naar onze support pagina