Retourcodezoeker

Retourinformatie

Retourproces

Op deze pagina vind je alle informatie met betrekking tot het retourproces. In de infographic is het proces visueel weergegeven.

Declaratie afkeur proces

Meest voorkomende afkeur

Code Betekenis Codelijst
8062 Debetregel en identieke creditregel in hetzelfde bestand is niet toegestaan. COD954-VEKT
8014 Zorgverlenerscode voorschrijver/verwijzer of specialisme voorschrijver/verwijzer ontbreekt of is onjuist. COD954-VEKT
008 Niet correct COD957-VEKT
8178 Einddatum prestatie moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan factuurdatum. COD954-VEKT
0435 Burgerservicenummer (bsn) verzekerde ontbreekt of is onjuist. COD954-VEKT
007 Waarde rubriek: ongeldig COD957-VEKT
0581 Aanduiding prestatiecodelijst ontbreekt of is onjuist. COD954-VEKT
8011 Zorgverlenerscode behandelaar/uitvoerder of specialisme behandelaar/uitvoerder ontbreekt of is onjuist. COD954-VEKT
0582 Prestatiecode (of artikel [ap] gph-/dbc-declaratiecode) ontbreekt of is onjuist (niet bestaande code). COD954-VEKT
8061 De zorgverzekeraar ondersteunt het ontvangen van het declaratiebestand via vecozo niet. COD954-VEKT