Retourcodezoeker

Retourinformatie

Retourproces

Op deze pagina vind je alle informatie met betrekking tot het retourproces. In de infographic is het proces visueel weergegeven.

Declaratie afkeur proces

Meest voorkomende afkeur

Code Betekenis Codelijst
8176 Prestatiedatum moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan factuurdatum. COD954-VEKT
8178 Einddatum prestatie moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan factuurdatum. COD954-VEKT
8177 Begindatum prestatie moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan factuurdatum. COD954-VEKT
8095 Cr/lf zonder voorafgaand record of record zonder aansluitend cr/lf is niet toegestaan. COD954-VEKT
008 Niet correct COD957-VEKT
0631 Indicatie debet/credit ontbreekt of is onjuist. COD954-VEKT
0804 Lengte record is onjuist. COD954-VEKT
8007 (begin-/eind)datum prestatie ontbreekt of is onjuist. COD954-VEKT
0435 Burgerservicenummer (bsn) verzekerde ontbreekt of is onjuist. COD954-VEKT
0801 Identificatie detailrecord ontbreekt of is onjuist. COD954-VEKT