Op donderdag 17 november 2022 organiseren Vektis, Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een bijeenkomst in Zeist over het gebruik van data en informatie uit de Gemeentezorgspiegel rondom domein overstijgende samenwerking in de zorg. Beleidsmedewerkers, regio coördinatoren, financieel adviseurs, data-analisten en andere medewerkers betrokken bij het sociaal domein en/of zorg binnen de gemeenten en zorgverzekeraars zijn van harte welkom!

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) is op 16 september ondertekend door zeer veel partijen in en om de zorg. Het zorgakkoord draagt bij aan een gezonder Nederland, met als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren is een belangrijk onderdeel, onder meer op het gebied van de GGZ en de ouderenzorg. Door alle partijen wordt stevig ingezet op preventie en in al het beleid, ook buiten de zorg, krijgt gezondheid een centrale plek.

Bijeenkomst 17 november

In de bijeenkomst op 17 november bieden we aangrijpingspunten voor gemeenten over hoe data in het algemeen, en de Gemeentezorgspiegel in het bijzonder, kunnen bijdragen aan de uitvoering van de afspraken uit het IZA én aan verbetering van de gezondheid van en de zorg voor inwoners.

Voor wie?

Beleidsmedewerkers, regio coördinatoren, financieel adviseurs, data-analisten en andere medewerkers betrokken bij het sociaal domein en/of zorg binnen de gemeenten en zorgverzekeraars

Programma

13.30 uur

  • Opening
  • Introductie door Florien van der Windt, plaatsvervangend directeur Publieke Gezondheid bij het ministerie van VWS, over hoe het Zorgakkoord bijdraagt aan een gezonder Nederland.
  • Nynke van Zorge (VNG) en Peter de Braal (ZN) belichten de regionale samenwerking en de opgaven waar gemeenten en zorgverzekeraars voor staan.
  • Met onder andere gemeente Borger-Odoorn, Wietske Jager en Heidy Brink, gaan we in werksessies dieper in op concrete, inspirerende voorbeelden over de waarde van data in de praktijk rondom preventie, ouderenzorg en GGZ vanuit de Gemeentezorgspiegel.
  • Hoe nu verder? Mirte van Galen (Vektis) en Janneke Lummen (VNG) nemen de deelnemers mee in de aanpak van de verdere doorontwikkeling van de Gemeentezorgspiegel en gaan hierover in gesprek.

17.00 uur

  • De middag wordt afgesloten met een borrel