Wij zijn op 2e Pinksterdag gesloten en telefonisch niet bereikbaar. Je leest hier meer over onze bereikbaarheid. Lees meer

Onderzoeken waarvan je hart sneller gaat kloppen

Deel dit bericht via

We schrijven 2021. 15 jaar geleden werd de Zorgverzekeringswet (Zvw) geïntroduceerd in Nederland. Sinds die tijd verzamelt Vektis alle declaratiedata van de Zvw. Na 15 jaar staat de teller op 1038 miljard euro aan declaraties. Dat zijn 416 duizend bestanden, met totaal 15,2 miljard records.
 
“Leuk dat jullie die data verzamelen Vektis, maar wat doe je daar dan mee?” 
Op basis van declaratiedata geven we inzicht in het gebruik van zorg. Met die inzichten kunnen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en tegenwoordig ook gemeenten hun beleid beter afstemmen op de werkelijkheid. En kan de wetenschap onderzoek doen naar de (kwaliteit van) zorg in Nederland. 
 
In de afgelopen jaren hebben we heel wat mooie onderzoeken gedaan. In dit artikel blikken we terug op 4 interessante cases waaruit blijkt dat je met onderzoek op basis van declaratiedata echt een verschil kunt maken.

Mensen met een beperking in beeld 

Samen met het Radboudumc deden we onderzoek naar algemene ziektes, zoals kanker of diabetes, bij mensen met een verstandelijke beperking. En beantwoordden we aan de hand van declaratiedata de vraag of deze mensen een zorgachterstand hebben. Het Radboudumc onderzocht dit met als doel meer inzicht te krijgen in de zorgverlening aan mensen met een mentale handicap. De grote uitdaging voor Vektis was om de populatie ‘mensen met een verstandelijke beperking’ in kaart te brengen. En dat lukte. 
> Bekijk de uitkomsten van dit onderzoek.

Onderzoek naar palliatieve zorg voor mensen met kanker 

Met de declaratiedata als unieke bron deden Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en Vektis samen onderzoek naar de inzet van ‘potential aggressive end of life care’ in de laatste levensfase. Dat is mogelijk ongewenste zorg tijdens de laatste dagen van iemands leven. De conclusie van dit onderzoek: tijdige inzet van palliatieve zorg verlaagt het risico op niet-passende zorg in de laatste levensmaand aanzienlijk. Want mensen mét palliatieve zorg blijken een 5 keer lager risico hebben om niet-passende zorg in de laatste maand van het leven te ontvangen dan mensen zonder palliatieve zorg. 
> Lees meer over dit onderzoek

Declaratiedata toont aan: 1 op de 4 geopereerde herniapatiënten houdt pijn

1 op de 4 van de geopereerde herniapatiënten heeft opnieuw een (pijn)behandeling nodig in het jaar na de ingreep. Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek van Vektis, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Radboudumc, Sint Maartenskliniek en het Amphia Ziekenhuis. Het is belangrijk dat kwaliteit van zorg inzichtelijk is voor de patiënt, zodat elke patiënt zijn eigen afweging kan maken in keuze van zowel het behandelcentrum als de behandeling. Voor patiënten met een hernia bestond nog geen inzicht in de uitkomsten van zorg na een operatie. Tot nu dus. 
> Meer lezen

Effectiviteit dotterbehandelingen verbeteren dankzij declaratiedata

Vektis, zorgverzekeraars en medisch specialisten gebruiken in een proefproject declaratiedata om de kwaliteit en effectiviteit van dotterbehandelingen waar mogelijk te verbeteren. Hiermee doen zij waardevolle ervaring op met het werken met data voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Bij succes wordt deze werkwijze ook toegepast voor andere hartbehandelingen. Declaratiedata van Vektis komt in het proefproject direct beschikbaar voor de medisch specialisten die zich bezighouden met dotterbehandelingen. De data geeft inzicht in de geleverde zorg binnen en buiten de ziekenhuizen, bijvoorbeeld in de vorm van landelijke trends en verschillen tussen ziekenhuizen. Met deze inzichten kan de kwaliteit van zorg verder worden verbeterd. 
> Lees meer hierover




Dit jaar bestaat de Zorgverzekeringswet 15 jaar. Dit artikel is onderdeel van een reeks van berichten en publicaties over wat 15 jaar Zorgverzekeringswet voor de zorg in Nederland betekend heeft.